Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dankzij diverse GroenLinks-initiatiefvoorstellen (voor onder meer de gierzwaluw en de bij) is het dierenwelzijn in Nijmegen in de afgelopen tijd verder verbeterd. GroenLinks gaat hier mee door.

Om dieren in de natuur ruimte te geven, wil GroenLinks dat de groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar worden aangesloten. Om de bijensterfte tegen te gaan komen er verspreid over de stad bijenlinten, aaneengesloten groen met bijvriendelijke beplanting.