Cameratoezicht

Beleid dat ernstig inbreuk maakt op de privacy van inwoners wordt na een vooraf vastgestelde periode geëvalueerd, en indien mogelijk weer afgeschaft.

Cameratoezicht, mosquito’s, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden passen niet bij een overheid die haar eigen burgers vertrouwt.