Burgerparticipatie

Een tolerante stad

GroenLinks heeft vertrouwen in burgers. We vinden het van groot belang dat Nijmegenaren - in een zo vroeg mogelijk stadium – betrokken worden bij grote en klein(er)e veranderingen in hun woonomgeving.

We pleiten voor ‘beginspraak’ waarbij burgers en maatschappelijke organisaties in een zo vroeg moge- lijk stadium worden betrokken bij plannen. Dit zorgt voor betere, gedragen plannen en voorkomt weerstand achteraf. Een goede eerste stap hiervoor is de dienstverlening via internet, waarbij inwoners zich kunnen abonneren voor een e-mailoverzicht van plannen en vergunningen per postcode. GroenLinks wil ook bij bestemmingsplanwijzigingen dat er op die plek een bord wordt opgehangen waarop de wijziging wordt aangekondigd.