Bestrijdingsmiddelen

Duurzame stad

De gemeente Nijmegen werkt al jarenlang met duurzame bestrijding van onkruid (stoom / warm water). Bestrijdingsmiddelen blijken niet nodig.

GroenLinks wil afspraken met corporaties en ondernemers maken om op meer plekke de onkruidbestrijding bestrijdingsmiddelvrij te maken. Dit is belangrijk, omdat dieren (zoals de bij) en planten zo beschermd worden.