Standpunten

Standpunten

Een duurzame stad

Nijmegen is een stad met groene ambities. De afgelopen jaren is veel en succesvol geïnvesteerd in schone energie, isolatie, natuur, recreatie en een duurzame economie. En als het aan GroenLinks ligt, zetten we daar een tandje bij. Want groen werkt: zo levert investeren in isolatie en schone energie veel banen op. En wie wil er nu niet wonen in een stad waar iedereen een lage energierekening kan hebben? Waar de oude kolencentrale plaatsmaakt voor windmolens en waar de fiets voorrang heeft? Met een prachtige groene omgeving én voor iedere bewoner ‘groen om de hoek’.

Een tolerante stad

GroenLinks staat voor vrijheid voor iedereen. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Mensen staan open voor andere ideeën, leren van elkaar, en creativiteit wordt gewaardeerd. Nijmegen is voor GroenLinks een kleurrijke, open en bruisende stad, waar de blik naar buiten is gericht. Maar dat vinden we geen vanzelfsprekendheid. Het vergt permanent aandacht en open debat. Ruimte voor verschil bestaat alleen als de democratie goed werkt, grenzen continu in de gaten worden gehouden en rechten worden beschermd.

Een solidaire stad

Nijmegen is een stad waarin voor iedereen plek is. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht seksuele voorkeur, geloof, ras of cultuur, wel of geen beperking. GroenLinks koestert diversiteit. Tegelijkertijd wil GroenLinks dat ook iedereen daadwerkelijk meedoet.  Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten en dromen waarmaken, alleen of samen met anderen. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Een dienstbare en zorgzame overheid, die kansen biedt op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. En we willen die kansen eerlijk delen.