Sport

Sport

Sporten is gezond, ontspannend en draagt bij aan sociale contacten, integratie en tolerantie. GroenLinks wil dat iedereen in beweging komt.

In Nijmegen is de afgelopen tien jaar vooral ingezet op het realiseren van goede sportaccommodaties. Met succes. GroenLinks vindt dat de focus de komende jaren gericht moet zijn op het vergroten van het aantal mensen dat sport en voldoende beweegt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die minder bewegen/ sporten of extra gezondheidsrisico’s lopen, zoals ouderen, allochtone meiden en kinderen met overgewicht. Op deze aanpak wordt niet bezuinigd. Uiteraard blijft ook de (financiële) ondersteuning vanuit Stichting Leergeld voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen overeind, want iedereen moet kunnen meedoen.