Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks Nijmegen: vrouwen en kinderen beschermen tegen achterlating!

  Verleden week verscheen in verschillende kranten het verdrietige bericht dat er jaarlijks tientallen vrouwen worden ‘gedumpt’ in Marokko en ook in andere landen, als Egypte en Pakistan, gebeurt dit. GroenLinks-raadslid Faysal Zouay stelt vragen aan het college van B&W en hoopt dat collega’s en volgt zo de actie die door collega’s die in andere steden in Nederland hetzelfde zullen doen. Groenlinks-raadslid Faysal Zouay: “Vrouwen en kinderen in een ander land door hun man worden achtergelaten, pijnlijk en onacceptabel.”

  Lees verder
 2. GroenLinks: “pak chaos rond fietsparkeren aan”

  Zowel op het centraal station van Nijmegen als op station Heyendaal gaat het mis met de fietsvoorzieningen, zo bleek deze week. Op het centraal station wordt de tijdelijke fietsvoorziening op de oude plek van het TPG gesloten, op station Heyendaal zijn nog steeds geen nieuwe fietsvoorzieningen gepland. GroenLinks stelt hier vandaag samen met PvdA en D66 vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast stelt GroenLinks vragen over de barricade voor voetgangers op het centraal station.

  Lees verder
 3. Vragen over KAN-kaartje Connexxion

  De Nijmeegse vertegen­woordigers van de Stadsregioraad hebben schriftelijke vragen gesteld aan het bestuur over de mogelijke terugkeer van dalurenkaartjes in de bussen van vervoerder Breng. Kamerlid Ineke van Gent (Groen-Links) gaat er eveneens vragen over stellen in de Tweede Kamer.

  (c) De Gelderlander 15 november 2011

  Lees verder
 4. Kerkenbos krijgt nieuw fietspad

  GroenLinks is blij dat er er een nieuw fietspad komt bij het bedrijventerrein Kerkenbos. Dit fietspad is een alternatief voor de fietspaden die begin 2010 op verzoek van de bedrijven waren gesloten.

  Lees verder
 5. College: geen gasboringen in Nijmegen

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen is het volledig met GroenLinks eens dat (proef)boringen naar onconventioneel gas in onze stad niet wenselijk zijn. Dat blijkt glashelder uit het antwoord op de schriftelijke vragen van GroenLinks over dit onderwerp.

  Lees verder
 6. GroenLinks: geen gasboringen in Nijmegen

  GroenLinks Nijmegen heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over boringen naar onconventioneel gas, zoals schaliegas en steenkoolgas . GroenLinks pleit voor een stop op gasboringen vanwege de grote risico’s voor bodem, landschap en milieu.

  Lees verder
 7. Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar: vragen over groene doorstroomroute

  In de besluitronde van 12 oktober is de nota ‘Nijmegen Duurzaam Bereikbaar’ vastgesteld. Er ligt nu voor het eerst in tien jaar weer een integrale visie op de bereikbaarheid van de stad. Ons raadslid Pepijn Oomen stelde vast dat de nota in essentie niet afwijkt van een eerdere discussienota van wethouder Jan van der Meer, die GroenLinks kon onderschrijven. Wel diende GroenLinks nog een motie in om meer duidelijkheid te krijgen, over o.a. de inrichting van de groene doorstroomroute.

  Lees verder
 8. Forse verlaging schadelijke stoffen in het centrum van Nijmegen

  In 2010 is de lucht in het centrum van Nijmegen veel beter geworden. Dat geldt in ieder geval voor de concentraties van NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijnstof). De afname van NO2 veroorzaakt door verkeer, is vooral in het centrum groot: zo’n 20 procent in de Bloemerstraat en de Smetiusstraat. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de invoering in 2010 van de 75 stadsbussen die op aardgas rijden. Vanaf 2013 gaan alle bussen, ook de streekbussen, op biogas rijden en zal de lucht nog verder verbeteren. Iets waar zowel de GroenLinks-wethouder als de fractie zich sterk voor hebben gemaakt.

  Lees verder
 9. Rode pepertje nummer 3

  Het nieuwe exemplaar van de Nijmeegse GroenLinks nieuwsbrief het rode Pepertje is weer digitaal verschenen. Klik hier om hem te bekijken.

  Lees verder