Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. ‘Hogere snelheid op A73 onder Nijmegen is gevaarlijk’

  De gemeente Nijmegen eist overleg met minister Schultz over haar plan om de snelheid op de A73 bij Nijmegen te verhogen van 120 naar 130 kilometer per uur. Dat zorgt voor een toename van de verkeersrisico’s, meent Nijmegen. Het college van B&W heeft daarover een brief gestuurd naar de minister. Een bericht uit de Gelderlander.

  Lees verder
 2. Meer kans voor starters bij toewijzing huurwoning

  Het Nijmeegse college van B&W vindt dat het systeem van toewijzing van huurwoningen beter moet. Starters en jongeren moeten meer kansen krijgen, bijvoorbeeld door de invoering van een snelzoekregeling. De gemeente Nijmegen dient binnenkort een aantal verbetervoorstellen in bij de Stadsregio, die in 2012 een besluit neemt over een nieuwe regionale huisvestingsverordening.

  Lees verder
 3. Nijmegen steunt Kinderpardon

  Tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2012 steunde de gemeenteraad van Nijmegen de oproep van GroenLinks aan het college van B&W om bij minister Leers aan te dringen op een Kinderpardon. Alleen de VVD stemde tegen.

  Lees verder
 4. Afblazen Topsport- en Innovatiepark verstandig besluit

  Vandaag heeft het college van Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt niet door te gaan met de ontwikkeling van het Topsport- en innovatiepark in het Goffertpark. GroenLinks vindt het besluit van het college verstandig. GroenLinks-fractievoorzitter Noël Vergunst: "We hebben altijd grote moeite gehad met de locatie van dit project en de grote financiële risico’s. Gezien de opgaven waar onze stad de komende jaren voor staat, vinden wij het verstandig om dit project niet door te laten gaan."

  Lees verder
 5. Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek Natuurcentrum Rivieren positief

  Realisatie van een Natuurcentrum Rivieren in de Stratemakerstoren lijkt haalbaar. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. In het Natuurcentrum Rivieren willen Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen, Milieu Educatie Centrum Nijmegen en IVN Rijk van Nijmegen samen met museum De Stratemakerstoren een bezoekerscentrum realiseren dat een brug slaat tussen de stad, de rivier en de natuur. Nadat eerdere plannen voor een Natuurcentrum Rivieren ten oosten van de Waalbrug niet haalbaar bleken, is onderzocht of een samenwerking mogelijk is met Museum de Stratemakerstoren. Daarnaast zijn de ruimtelijke mogelijkheden en de financiële aspecten onderzocht.

  Lees verder
 6. Nijmegen start met sociale wijkteams zorg en welzijn

  Het college van burgemeester en wethouders start met vier wijkpilots zorg en welzijn in 2012. De wijkpilots zijn een belangrijk onderdeel uit het Wmo-beleidsplan ‘Solidair, samen en solide’. Dit plan is het Nijmeegse fundament onder de Wmo-kanteling. GroenLinks-wethouder Bert Frings wil een samenhangend aanbod van zorg en welzijn op wijkniveau realiseren, waarbij de zorgvraag van bewoners centraal staat. In november 2011 stemde de raad unaniem in met deze koerswijziging. Het doel van de wijkpilots is om gebruik te maken van bestaande diensten, netwerken en activiteiten in de wijk.

  Lees verder
 7. Park Korenmarkt bijna klaar

  Tot voor kort stond de Korenmarkt nog bekend als een parkeerlocatie voor vergunninghouders in de Benedenstad van Nijmegen. Maar in het kader van ‘Groene Allure Binnenstad’ verrijst hier nu een parkje. Het ontwerp van het park is in samenspraak met de bewoners gemaakt.

  Lees verder
 8. ‘Fors snoeien in bordenwoud’

  Zo’n 19.000 verkeersborden staan er in Nijmegen. Veel te veel vinden sommigen. D66 en GroenLinks komen snel met een voorstel fors te snoeien in dit bordenbos. ‘ We zijn echt doorgeschoten met het aantal borden in Nijmegen. Het is ook nog eens weggegooid geld’, aldus Pepijn Oomen, raadslid van GroenLinks.

  (c) Rob Jaspers, De Gelderlander, 8 december 2011

  Lees verder
 9. GroenLinks blij dat NYMA toren gemeentelijk monument wordt

  GroenLinks Nijmegen is blij dat de NYMA-watertoren op korte termijn een gemeentelijk monument wordt. De voormalige kunstzijdefabriek in Nijmegen-West (het gebouw van voorheen CP Kelco) staat momenteel leeg, is aan het verloederen en kent een ongewisse toekomst. Raadslid Pepijn Boekhorst: “In antwoord op mijn vragen over dit markante gebouw, laat het college weten dat het gerechtvaardigd is om de watertoren te registreren als monument. Daarmee kan sloop worden voorkomen en dat is goed nieuws voor Nijmegen!’

  Lees verder
 10. Startschot “Nieuw groen voor Oud West”

  „Ik verklaar deze boom als opgeleverd.’’ Met het planten van een boom gaf GroenLinks-wethouder Jan van der Meer van Groen en Water het startschot voor het project ‘Nieuw groen voor OudWest’. De komende jaren investeert de ge­meente Nijmegen 100.000 om de wijken Waterkwartier, Wil­­lemskwartier en de Wolfskuil te ‘vergroenen’.

  Lees verder