Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Proef met licht asfalt in Nijmegen

  Nijmegen gaat een proef doen met reflecterend asfalt. Daardoor kan misschien bespaard worden op openbare verlichting. Dat heeft wethouder Tankir deze week besloten. Het idee voor het experiment met reflecterende wegdekken werd door GroenLinks ingebracht bij de bespreking van de nota ‘Zicht op Nijmeegs licht’ op 28 september.

  Lees verder
 2. GroenLinks Nijmegen: vrouwen en kinderen beschermen tegen achterlating!

  Verleden week verscheen in verschillende kranten het verdrietige bericht dat er jaarlijks tientallen vrouwen worden ‘gedumpt’ in Marokko en ook in andere landen, als Egypte en Pakistan, gebeurt dit. GroenLinks-raadslid Faysal Zouay stelt vragen aan het college van B&W en hoopt dat collega’s en volgt zo de actie die door collega’s die in andere steden in Nederland hetzelfde zullen doen. Groenlinks-raadslid Faysal Zouay: “Vrouwen en kinderen in een ander land door hun man worden achtergelaten, pijnlijk en onacceptabel.”

  Lees verder
 3. Groen licht voor nieuw duurzaam Zwembad-Oost

  De werkzaamheden voor de bouw van een duurzaam Zwembad Oost aan de Kwakkenbergweg kunnen binnenkort beginnen. Sportfondsen Nijmegen heeft de aanbestedingsprocedure afgerond en er is een oplossing gevonden voor de meerkosten van de energiebesparende maatregelen. Door een hypotheek van de gemeente en eigen financiering kan Sportfondsen nu beginnen aan het bad. Door aandringen van de fractie van GroenLinks zijn deze duurzaamheidsmaatregelen getroffen.

  Lees verder
 4. Gemeentelijke lening helpt starters op de Nijmeegse woningmarkt

  Het college van burgemeester en wethouders wil meer starters een kans geven op de woningmarkt. Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2012 meer startersleningen dan voorheen te verstrekken, voor mensen die hun eerste koopwoning willen kopen. De startersleningen worden gefinancierd door een lening die de gemeente aangaat in combinatie met cofinanciering van ontwikkelaars in de Waalsprong. Op deze manier kunnen vanaf volgend jaar 150 starters gebruik maken van een financiële steun in de rug. Het gaat om 100 leningen in de Waalsprong en 50 leningen voor starters in de andere wijken van de stad. Sinds 2004 zijn er in Nijmegen bijna 100 startersleningen verstrekt.

  Lees verder
 5. Pakket aan maatregelen moet fietsgebruik Waalsprong stimuleren

  Goede fietsverbindingen tussen de nieuwe stadsbrug De Oversteek en de knoop Lent en Oosterhoutsedijk; een fietsvriendelijke trap vanaf de Oosterhoutsedijk naar de Snelbinder; een snelle fietsroute tussen bedrijventerrein De Grift en Oosterhout, en een doorlopend fietspad zuidelijk van de Oosterhoutseplas. Deze en andere maatregelen zijn opgenomen in het vandaag door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Uitvoeringsplan Fietsinfrastructuur Waalsprong.

  Lees verder
 6. Kerkenbos krijgt nieuw fietspad

  GroenLinks is blij dat er er een nieuw fietspad komt bij het bedrijventerrein Kerkenbos. Dit fietspad is een alternatief voor de fietspaden die begin 2010 op verzoek van de bedrijven waren gesloten.

  Lees verder
 7. College: geen gasboringen in Nijmegen

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen is het volledig met GroenLinks eens dat (proef)boringen naar onconventioneel gas in onze stad niet wenselijk zijn. Dat blijkt glashelder uit het antwoord op de schriftelijke vragen van GroenLinks over dit onderwerp.

  Lees verder
 8. GroenLinks: geen gasboringen in Nijmegen

  GroenLinks Nijmegen heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over boringen naar onconventioneel gas, zoals schaliegas en steenkoolgas . GroenLinks pleit voor een stop op gasboringen vanwege de grote risico’s voor bodem, landschap en milieu.

  Lees verder
 9. Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar: vragen over groene doorstroomroute

  In de besluitronde van 12 oktober is de nota ‘Nijmegen Duurzaam Bereikbaar’ vastgesteld. Er ligt nu voor het eerst in tien jaar weer een integrale visie op de bereikbaarheid van de stad. Ons raadslid Pepijn Oomen stelde vast dat de nota in essentie niet afwijkt van een eerdere discussienota van wethouder Jan van der Meer, die GroenLinks kon onderschrijven. Wel diende GroenLinks nog een motie in om meer duidelijkheid te krijgen, over o.a. de inrichting van de groene doorstroomroute.

  Lees verder