Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. De EnergieAanpak Nijmegen van start

  Op donderdag 24 mei om 17.45 uur geeft GroenLinks-wethouder Jan van der Meer officieel de aftrap voor de EnergieAanpak Nijmegen. Dit gebeurt in de Van Heutszstraat (hoek Groesbeekseweg). Een groep bewoners uit de straat bundelde hun krachten, vroegen samen subsidie aan voor zonnepanelen en zijn hiermee een prachtig voorbeeld van de EnergieAanpak Nijmegen. De gemeente stimuleert en zoekt nog meer Aanpakkers, die gezamenlijk hun huis energiezuinig willen maken met subsidie.

  Lees verder
 2. Gemeente Nijmegen houdt ambitie windturbines langs A15 overeind

  Gisteren heeft de Raad van State besloten dat de gemeente Nijmegen voorlopig geen windturbines langs de A15 mag bouwen op bedrijventerrein De Grift. De gemeente Nijmegen houdt echter vast aan haar ambitie om op deze locatie in de Waalsprong windenergie op te wekken. Dit is belangrijk om Nijmegen in 2045 energieneutraal te maken.

  Lees verder
 3. Natuurontwikkeling Oosterhoutse Waarden stap dichterbij

  De gemeente Nijmegen neemt de natuurontwikkeling in de Oosterhoutse Waarden op zich. Met de ondertekening van een overeenkomst op 21 mei hebben Nijmegen en Dienst Landelijk Gebied deze intentie bekrachtigd. Het project is onderdeel van het programma WaalWeelde en biedt nieuwe kansen voor natuur langs de Waal.

  Lees verder
 4. Stel je kandidaat voor de raad!

  Overweeg je raadslidmaatschap? Of ken je nog een goede wethouderskandidaat in de stad?

  Over twee jaar zijn er pas verkiezingen in Nijmegen, maar GroenLinks wil zich graag goed voorbereiden.
  En jij natuurlijk ook.

  We hebben al een heel goede fractie en wethouders, daarover geen misverstand,
  maar nieuwe mensen zijn ook belangrijk om in het vizier te krijgen.
  Wat kunnen we voor elkaar betekenen om de stad verder te brengen?
  En hoe zorgen we dat het diverse geluid uit de stad doorklinkt in college en raadszaal:
  man en vrouw, oud en jong, van verschillende culturen en gewoontes.
  Graag komen wij in contact met jou of mensen die je kent
  die graag politiek actief te worden voor GroenLinks en op zoek zijn naar de beste manier daartoe.

  Een speciaal 'loket' van het afdelingsbestuur zal je ontvangen en zo mogelijk op weg helpen.
  Dit is een informatievraagbaak en zeker geen kandidatencommissie. Die begint pas aan haar werk in de lente van 2013.
  Maar wil je je orienteren, neem dan zeker contact op met Carin Hereijgers (cjmhereijgers@hotmail.com) en Paul Fransen (plpsfransen@hotmail.com)

 5. Milieujaarverslag gemeente Nijmegen 2011

  Nijmegen neemt haar lokale verantwoordelijkheid in het klimaat- en energievraagstuk en ziet duurzaamheid als een kans voor lokale economische groei. Een transitie naar het gebruik van duurzame energie is noodzakelijk, omdat fossiele brandstoffen opraken en energie- en brandstofprijzen verder zullen stijgen. Dit heeft invloed op de financiële situatie en mobiliteit van inwoners en bedrijven. Het milieujaarverslag beschrijft de maatregelen die de gemeente in 2011 heeft genomen in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2011-2015.

  Lees verder
 6. Goffertbad moet open blijven!

  In de perspectiefnota die gisteren is uitgekomen, heeft het college van B&W het voornemen geuit om het Goffertbad per 2014 te sluiten. GroenLinks is het hier niet mee eens. Raadslid Jos Reinhoudt is begonnen met een website met petitie.

  Lees verder
 7. Welke Nijmegenaar verdient een groen lintje?

  GroenLinks Nijmegen is op zoek naar actieve Nijmegenaren die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan een ‘groene, duurzame en leefbare stad. De partij wil deze betrokken bewoners en ondernemers graag in het zonnetje zetten en reikt op 16 juni een groen lintje aan hen uit. Raadslid Jos Reinhoudt: “Iedereen is van harte uitgenodigd om via onze speciale website www.zininnijmegen.nl mensen te nomineren die een groen lintje verdienen!”

  Lees verder
 8. Snelfietspad Beuningen-Nijmegen eind 2012 klaar

  In het najaar van 2012 wordt begonnen met de aanleg van het Nijmeegse deel van de snelfietsroute van Beuningen naar Nijmegen. Eind 2012 moet de noordelijke tak van het pad, dat voor een groot deel over het tracé van het voormalige industriespoor in Nijmegen West loopt, gereed zijn. Dat heeft het college van B& W van Nijmegen in afstemming met de stadsregio, de gemeente Beuningen en de fietsersbond besloten in het kader van de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar. GroenLinks is zeer tevreden, nu er weer een snelfietsroute bijkomt in de stad.

  Lees verder
 9. Unieke pilot met saldering zonne-energie in Nijmegen

  Vanaf heden kunnen Nijmegenaren zonnepanelen kopen die op het dak van een gemeentelijk pand liggen. Uniek voor Nederland is dat de energie die de zonnepanelen op de gemeentelijke daken opwekken, wordt afgetrokken van de energierekening van de eigen woning van de deelnemer. Dit is een gezamenlijk pilotproject van de gemeente Nijmegen en Zonnepark Nederland.

  Lees verder
 10. Wie heeft creatieve ideeën voor de toekomst van Nijmegen?

  GroenLinks Nijmegen is op zoek naar creatieve ideeën van bewoners en ondernemers over de toekomst van Nijmegen. Tijdens het stadsfeest op 16 juni wordt een film vertoond over hoe Nijmegenaren de toekomst zien. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan deze film kan zich melden. Regisseur Louis de Mast is enthousiast: “Nijmegenaren kunnen zich bij mij melden met hun tekening, maquette, lied, gedicht of idee over de toekomst van Nijmegen. Deze krijgen een prominente plaats in de film die we gaan maken.”

  Lees verder