Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Goffertbad moet open blijven!

  In de perspectiefnota die gisteren is uitgekomen, heeft het college van B&W het voornemen geuit om het Goffertbad per 2014 te sluiten. GroenLinks is het hier niet mee eens. Raadslid Jos Reinhoudt is begonnen met een website met petitie.

  Lees verder
 2. Welke Nijmegenaar verdient een groen lintje?

  GroenLinks Nijmegen is op zoek naar actieve Nijmegenaren die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan een ‘groene, duurzame en leefbare stad. De partij wil deze betrokken bewoners en ondernemers graag in het zonnetje zetten en reikt op 16 juni een groen lintje aan hen uit. Raadslid Jos Reinhoudt: “Iedereen is van harte uitgenodigd om via onze speciale website www.zininnijmegen.nl mensen te nomineren die een groen lintje verdienen!”

  Lees verder
 3. Snelfietspad Beuningen-Nijmegen eind 2012 klaar

  In het najaar van 2012 wordt begonnen met de aanleg van het Nijmeegse deel van de snelfietsroute van Beuningen naar Nijmegen. Eind 2012 moet de noordelijke tak van het pad, dat voor een groot deel over het tracé van het voormalige industriespoor in Nijmegen West loopt, gereed zijn. Dat heeft het college van B& W van Nijmegen in afstemming met de stadsregio, de gemeente Beuningen en de fietsersbond besloten in het kader van de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar. GroenLinks is zeer tevreden, nu er weer een snelfietsroute bijkomt in de stad.

  Lees verder
 4. Unieke pilot met saldering zonne-energie in Nijmegen

  Vanaf heden kunnen Nijmegenaren zonnepanelen kopen die op het dak van een gemeentelijk pand liggen. Uniek voor Nederland is dat de energie die de zonnepanelen op de gemeentelijke daken opwekken, wordt afgetrokken van de energierekening van de eigen woning van de deelnemer. Dit is een gezamenlijk pilotproject van de gemeente Nijmegen en Zonnepark Nederland.

  Lees verder
 5. Wie heeft creatieve ideeën voor de toekomst van Nijmegen?

  GroenLinks Nijmegen is op zoek naar creatieve ideeën van bewoners en ondernemers over de toekomst van Nijmegen. Tijdens het stadsfeest op 16 juni wordt een film vertoond over hoe Nijmegenaren de toekomst zien. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan deze film kan zich melden. Regisseur Louis de Mast is enthousiast: “Nijmegenaren kunnen zich bij mij melden met hun tekening, maquette, lied, gedicht of idee over de toekomst van Nijmegen. Deze krijgen een prominente plaats in de film die we gaan maken.”

  Lees verder
 6. Gemeente Nijmegen houdt ambitie windturbines langs A15 overeind

  Gisteren heeft de Raad van State besloten dat de gemeente Nijmegen voorlopig geen windturbines langs de A15 mag bouwen op bedrijventerrein De Grift. De gemeente Nijmegen houdt echter vast aan haar ambitie om op deze locatie in de Waalsprong windenergie op te wekken. Dit is belangrijk om Nijmegen in 2045 energieneutraal te maken.

  Lees verder
 7. Natuurontwikkeling Oosterhoutse Waarden stap dichterbij

  De gemeente Nijmegen neemt de natuurontwikkeling in de Oosterhoutse Waarden op zich. Met de ondertekening van een overeenkomst op 21 mei hebben Nijmegen en Dienst Landelijk Gebied deze intentie bekrachtigd. Het project is onderdeel van het programma WaalWeelde en biedt nieuwe kansen voor natuur langs de Waal.

  Lees verder
 8. Het Rode Pepertje 9 jrg 2 van 21 april 2012

  Met o.a.:
  - Bruisend GroenLinks stadsfeest
  - Nijmegen krijgt warmtenet
  - Nijmegen-West wil groene buffer
  - Geen illegalenjacht in Nijmegen
  - Rolstoelactie groot succes
  - GroenLinks voorkomt fietsenrekken in het bos
  - Wijkcoördinatoren gezocht
  - Vacature voor het congrespresidium
  - Samen serie Borg kijken?
  Lees verder:

  Lees verder
 9. Geen illegalenjacht in Nijmegen

  GroenLinks Nijmegen vraagt het College van Burgemeester & Wethouders zich uit te spreken tegen invoering van een illegalenquotum. Ministers Leers en Opstelten willen dat de politie per jaar 4800 illegalen oppakt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de achtergrond van deze personen en de reden van illegaliteit . Het gaat hierbij niet exclusief om criminele illegalen, maar ook om illegalen die niet in de criminaliteit zitten en geen overlast veroorzaken. Een aantal burgemeesters verzet zich hiertegen . GroenLinks raadslid Simone Witsenhuijsen: "wij vinden invoering van een dergelijk quotum een slechte zaak. Het lost geen probleem op, draagt niet bij aan de veiligheid en legt een groot beslag op de politiecapaciteit die ten koste gaat van andere prioriteiten. Ook de politievakbond ACP heeft zich tegen de jacht op illegalen door dit kabinet uitgesproken."

  Lees verder
 10. Het Rode Pepertje van 7 april 2012

  Met o.a.:
  - ons hert blieft sloan veur de Stevenskerk
  - omvorming Breed gaat van start
  - Nijmeegse evenementen worden duurzamer
  - themabijeenkomst reactivering railverbinding Nijmegen-Kleve
  - eerste Nijmeegse bakfiets treffen

  Lees verder