Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Rode Pepertje van 26 mei 2012

  Met o.a.
  - parkeerpalendebat: loslaten testen grote fout
  - gemeenteraad Nijmegen tegen wietpas
  - bescherming Ooyse Schependom
  - groene lintjes voor bijdragen aan groene stad
  - stadsfeest 16 juni
  - film met creatieve ideeën van Nijmegenaren: geef je op

  Lees verder
 2. Huis-aan-huis GroenLinks krant is uit!

  Komende week brengen meer dan zeventig vrijwilligers hem rond in verschillende wijken van Nijmegen: de krant van GroenLinks. Hierin leggen we uit wat raadsleden en wethouders van GroenLinks de afgelopen twee jaar hebben gedaan, zoals het behoud van een groen Goffertpark en de nieuwbouw van Doornroosje. Ook komen onze ambities voor de komende twee jaar aan bod: nog meer investeren in zonne-energie, jongeren een baan of opleiding bieden en mensen de zorg geven die ze nodig hebben.

  Lees verder
 3. Eigen woning bouwen in Nijmegen ook mogelijk met smallere beurs

  Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken het voor lagere inkomens mogelijk om een eigen woning te bouwen. Dit gebeurt door ondersteunende vormen van financiering te bieden. Onder de naam Ik Bouw Betaalbaar (IBB) wordt deze mogelijkheid alleen geboden in de Waalsprong. Als de gemeenteraad instemt met de uitgangspunten, worden uitvoeringsafspraken gemaakt met de GEM Waalsprong en komen 30 kavels in de verkoop.

  Lees verder
 4. GroenLinks en Stadspartij Nijmegen Nu! willen kansen voor (cultureel) ondernemen in het Waalfront

  GroenLinks Nijmegen en de Stadspartij Nijmegen NU! vragen het college van B&W om (culturele) ondernemers kansen te bieden in het Waalfront. Beide fracties zien de nieuwe ontwikkelstrategie voor het Waalfront als een kans voor de stad. Vrijkomende fabrieksgebouwen (zoals de Honig) kunnen tijdelijk of permanent worden ingezet voor (cultureel) ondernemerschap. Raadslid Pepijn Boekhorst: “We vinden dat zoveel mogelijk initiatiefnemers in Nijmegen een plek moeten krijgen in deze gebouwen. Hoe meer startende bedrijven, culturele ondernemers, verzamelplekken voor zzp-ers of stadslandbouwers in het Waalfront, hoe aantrekkelijker het gebied wordt!”.

  Lees verder
 5. Nijmegen wil investeren in accommodaties voor sporttalenten en breedtesport

  In de afgelopen twee maanden heeft het college van B&W scenario’s verkend voor de huisvesting van verschillende sportclubs in Nijmegen. In december 2011 werd duidelijk dat het TIP niet kon doorgaan en dat er opnieuw gezocht moet worden naar (aangepaste) accommodaties voor judo, volleybal en turnen. De verkenning heeft opgeleverd dat sportpark De Dennen de beoogde locatie is voor een nieuwe accommodatie voor Judo en Turnen. GroenLinks-wethouder Bert Frings is blij met deze stap na het afblazen van het TIP.

  Lees verder
 6. De EnergieAanpak Nijmegen van start

  Op donderdag 24 mei om 17.45 uur geeft GroenLinks-wethouder Jan van der Meer officieel de aftrap voor de EnergieAanpak Nijmegen. Dit gebeurt in de Van Heutszstraat (hoek Groesbeekseweg). Een groep bewoners uit de straat bundelde hun krachten, vroegen samen subsidie aan voor zonnepanelen en zijn hiermee een prachtig voorbeeld van de EnergieAanpak Nijmegen. De gemeente stimuleert en zoekt nog meer Aanpakkers, die gezamenlijk hun huis energiezuinig willen maken met subsidie.

  Lees verder
 7. Glastuinbouw op supermarkt, het kan

  Glastuinbouw boven­op supermarkten, teelt van gewas­sen in leegstaande fabrieksgebou­wen, extra moestuintjes in de wij­ken, omzetten van openbaar groen in collectieve volkstuintjes, tijdelijke landbouw op braakliggen­de bouwgrond en aanplant van fruit- en notenbomen in wijken. De Nijmeegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer ziet talloze mogelijkhe­den om in de stad aan de slag te gaan met landbouw. Volgens hem beseffen velen niet hoe weinig duurzaam het voedsel is dat we da­gelijks nuttigen. Het eten dat ’s avonds op ons bord ligt heeft soms wel 20.000 kilometer afge­legd. Een bericht in De Gelderlander.

  Lees verder
 8. Stel je kandidaat voor de raad!

  Overweeg je raadslidmaatschap? Of ken je nog een goede wethouderskandidaat in de stad?

  Over twee jaar zijn er pas verkiezingen in Nijmegen, maar GroenLinks wil zich graag goed voorbereiden.
  En jij natuurlijk ook.

  We hebben al een heel goede fractie en wethouders, daarover geen misverstand,
  maar nieuwe mensen zijn ook belangrijk om in het vizier te krijgen.
  Wat kunnen we voor elkaar betekenen om de stad verder te brengen?
  En hoe zorgen we dat het diverse geluid uit de stad doorklinkt in college en raadszaal:
  man en vrouw, oud en jong, van verschillende culturen en gewoontes.
  Graag komen wij in contact met jou of mensen die je kent
  die graag politiek actief te worden voor GroenLinks en op zoek zijn naar de beste manier daartoe.

  Een speciaal 'loket' van het afdelingsbestuur zal je ontvangen en zo mogelijk op weg helpen.
  Dit is een informatievraagbaak en zeker geen kandidatencommissie. Die begint pas aan haar werk in de lente van 2013.
  Maar wil je je orienteren, neem dan zeker contact op met Carin Hereijgers (cjmhereijgers@hotmail.com) en Paul Fransen (plpsfransen@hotmail.com)

 9. Milieujaarverslag gemeente Nijmegen 2011

  Nijmegen neemt haar lokale verantwoordelijkheid in het klimaat- en energievraagstuk en ziet duurzaamheid als een kans voor lokale economische groei. Een transitie naar het gebruik van duurzame energie is noodzakelijk, omdat fossiele brandstoffen opraken en energie- en brandstofprijzen verder zullen stijgen. Dit heeft invloed op de financiële situatie en mobiliteit van inwoners en bedrijven. Het milieujaarverslag beschrijft de maatregelen die de gemeente in 2011 heeft genomen in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2011-2015.

  Lees verder