Foutmelding

Oei, deze pagina bestaat niet! Weet je wat wel bestaat? Klimaatverandering 🤖

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Blij met extra steun Huurteams!

  De gemeente Nijmegen heeft besloten de subsidie voor Huurteams Nijmegen te verhogen. Daarmee kunnen meer huurders geholpen worden in hun strijd tegen te hoge huren en huisjesmelkers die het niet zo nauw nemen met de regels. Coalitiepartijen SP, GroenLinks en D66 pleitten tijdens behandeling van de begroting afgelopen maand voor extra steun voor Huurteams.

  Lees verder
 2. GroenLinks Nijmegen in Hees

  Op zaterdag 20 oktober ging een groepje GroenLinksers op pad in de Nijmeegse wijk Hees om te horen wat er speelt. "Wat gaat er goed, wat kan er beter?"

  De inwoners van Hees tonen zich erg gelukkig in hun wijk. Dat uit zich ook in een hele actieve gemeenschap die elkaar kent en samen van alles onderneemt: van het opzetten van een voedselbos, een collectief van bewoners uit Hees die hun leefwijze willen verduurzamen, enthousiaste karrentrekkers die jaarlijks een prachtig bouwdorp organiseren en nog veel meer. Het is geweldig om te zien dat er zoveel initiatief wordt genomen om de wijk nog mooier en de bewoners gelukkiger te maken.

  Lees verder
 3. Een eigentijdse Sint en Piet in Nijmegen?

  De dagen worden korter, pepernoten liggen in enorme stapels in de winkel. Sinterklaas komt naar Nijmegen! Maar wie zal de Sint dit jaar vergezellen?

  Vorig jaar werd Sinterklaas bij zijn aankomst in Nijmegen, net zoals de andere jaren, vergezeld door zwarte pieten. Zullen de Roetveegpieten dit jaar naar Nijmegen komen? GroenLinks hoopt van wel!

  Lees verder
 4. Kennismaking en actie: de ledenactiefdag

  Op 29 september waren er zo’n zeventig mensen die de stralende zonneschijn op deze herfstzaterdag lieten voor wat zij was en verzamelden voor een Haterste ‘hei’dag. Het afdelingsbestuur had samen met de fractie en de werkgroep ledendemocratie een mooi programma in elkaar gedraaid om kennis te maken, plannen te smeden en concreet aan de slag te gaan met onderlinge samenwerking

  Lees verder
 5. Aardgasloos Nijmegen stap dichterbij

  Het zal niemand ontgaan zijn: Nederlandse en dus ook Nijmeegse woningen gaan van het gas af. Het is een immense opgave, maar een die hard nodig is om klimaatverandering tegen te gaan en de Groningse aardbevingen te stoppen. Met het aanbieden van de warmtevisie 2018 heeft het college van B&W een volgende stap gezet.

  Lees verder
 6. Nijmeegse wijken moeten gemengd en leefbaar zijn

  GroenLinks staat voor een ongedeelde stad en gemengde wijken, waar bewoners met verschillende levensstijlen en andere inkomens elkaar ontmoeten en prettig samenleven. In het coalitieakkoord met D66 en SP hebben we afgesproken ons hier hard voor te gaan maken deze coalitieperiode. Recente berichtgeving in de Gelderlander lijkt er echter op te wijzen dat er op een aantal plekken in Nijmegen nog winst te behalen valt. 

  Daarom stelde Cherelle de Leeuw, samen met Remy Maessen (D66) en Matthias van Hunnik (SP) vragen aan het college.

  Lees verder
 7. Gereguleerde hennepteelt: ja! Maar wel onder realistische voorwaarden.

  Als GroenLinks zijn we altijd groot voorstander geweest van legale wietteelt. We juichen stappen naar een experiment met het reguleren wietteelt dan ook van harte toe. De kwaliteit van softdrugs wordt controleerbaar en het helpt om criminaliteit te bestrijden en onveilige situaties met illegale kwekerijen tegen te gaan.

  In een brief aan de gemeenteraad beschrijven Nijmeegse coffeeshophouders hun ernstige zorgen over de uitvoerbaarheid van het geplande experiment.

  Lees verder
 8. Refugees Welcome

  Nijmegen heeft zich van haar beste kant laten zien toen drie jaar geleden zo'n 3000 vluchtelingen in Heumensoord tijdelijk onderdak kregen. Niet alleen door het faciliteren van de opvang, maar vooral ook door het gastvrij en warm onthalen van deze mensen die talloze ontberingen hebben moeten doorstaan. 

  Lees verder