Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Verbeter de positie van ZZP’ers in Nijmegen

  NB: dit opinieartikel van Jos Reinhoudt en Louis de Mast verscheen afgelopen zaterdag in beknopte vorm in De Gelerlander

  Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) nam de afgelopen jaren flink toe, ondanks of dankzij de economische recessie. In Nijmegen is bijna 10 procent van de werkende beroepsbevolking ZZP'er. Er staan in onze stad ruim 6000 bedrijven als eenmanszaak geregistreerd. Samen vormen deze zelfstandige ondernemers het grootste bedrijf van de stad. Daarom is het merkwaardig dat er in het economisch beleid van de stad is nog geen aandacht is voor deze groep ondernemers.

  Lees verder
 2. Gezocht: tweede partijraadslid namens GroenLinks Nijmegen

  De afdeling Nijmegen heeft een akkoord bereikt voor het vormen van een combinatie met de afdelingen Boven-Betuwe (de GroenLinks-afdeling in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard) en de afdeling Arnhem. Deze combinatie levert de afdeling Nijmegen een tweede zetel op.

  GroenLinks Nijmegen is dus weer op zoek naar een enthousiaste ‘Nijmeegse GroenLinkser’ die de afdeling Nijmegen en de afdeling Boven-Betuwe zou willen vertegenwoordigen in de Partijraad tijdens de nieuwe zittingstermijn van 1 mei 2013 t/m 1 mei 2016.

  Lees verder
 3. Bij Meldpunt vuurwerkoverlast 80.000 meldingen binnengekomen

  In de afgelopen tien dagen zijn er ruim 80.000 meldingen van overlast door vuurwerk binnengekomen op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. Het meldpunt is een initiatief van vijftien lokale GroenLinks-fracties, waaronder die van Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Enschede en Groningen.

  Lees verder
 4. Rode Pepertjes van einde 2012/begin 2013

  Over o.a. een fietsenstalling in de Keizer Karelgarage, Zorg en Welzijn dichtbij de mensen, kiezen voor cultuur in de Vasim, een bij hoort erbij, visie op Groenestraat, meer leerwerkplekken voor jongeren, afdelingsinfo en meer...

  Lees verder
 5. Gemeente aan de slag met het creëren van meer leerwerkplekken voor jongeren

  In de besluitronde van 12 december heeft GroenLinks een motie ingediend om het college op te roepen meer BBL-plekken (leerwerkplekken) voor jongeren te creëren die binnen een bedrijf een vak willen leren. Deze plekken worden sinds de jaren ‘90 volledig betaald door het bedrijfsleven, maar door de crisis zijn er bijna geen bedrijven meer die deze leerwerkplekken kunnen aanbieden.

  Lees verder
 6. Visie Groenestraat: moties GroenLinks voor meer groen en aandacht voor fiets aangenomen

  Aan de Groenestraat ligt al jaren het braakliggende Smit-Draadterrein. Het college is er deze periode eindelijk mee aan de slag gegaan en er ligt nu een visie voor het terrein, waar de nieuwe Albert Hein gevestigd kan worden, samen met een aantal zorgwoningen voor ouderen. Op de plek van de oude AH kan een keten aan ecologische winkels gevestigd worden. Raadslid Pepijn Oomen: "Fijn dat er iets gebeurt met dit braakliggend terrein. We hebben nog wel een paar wensen."

  Lees verder
 7. Raad vraagt burgemeester coffeeshopbezoekers niet te controleren en om pilot met gereguleerde wietteelt

  Het nieuwe regeerakkoord biedt lokale overheden de ruimte om eigen regels te maken voor het controleren van coffeeshopbezoekers. Een grote meerderheid van de raad wil dat de burgemeester bezoekers van coffeeshops niet gaat controleren of ze wel in Nederland wonen. Amsterdam heeft dit in overleg met de minister ook al besloten. Fractievoorzitter Noël Vergunst: "Er is geen reden de drempels voor coffeeshopbezoekers te vergroten. De burgemeesters creëert nu een onduidelijke en onwenselijke situatie."

  Lees verder
 8. GroenLinks zet vraagtekens bij nieuwbouwplannen Margriet-terrein in Oost

  De fractie van GroenLinks is kritisch op de nieuwbouwplannen die projectontwikkelaar Klok vorige week heeft gepresenteerd voor het terrein van voormalig verpleeghuis Margriet in Nijmegen-Oost. Het lijkt er op dat het terrein massaal bebouwd wordt, er weinig groen overblijft (terwijl het verpleeghuis een riante binnentuin heeft) en bovendien de monumentale gevel gesloopt dreigt te worden.

  Lees verder
 9. Nijmegen als eerste gentechvrij

  De gemeente Nijmegen staat niet toe dat er binnen haar grenzen genetisch veranderde landbouwproducten worden geteeld en heeft dat vastgelegd in een bestemmingsplan. Tegen dat plan heeft geen enkele partij in de afgelopen maanden bezwaar aangetekend, zodat het rechtskracht heeft. Daarmee is Nijmegen de eerste stad in Europa die zo ver is. Vandaag is er een feestje om dat te vieren.

  Lees verder
 10. ‘Meiden meer laten sporten’

  Na veel overleg met clubs en adviesorganen presenteert wethouder Frings een nieuwe sportvisie. Hij ziet sport vooral als een middel voor een goede gezondheid. Meiden krijgen de komende jaren speciale aandacht van de Nijmeegse wethouder Bert Frings van Sport. Meedoen is het motto van de sportvisie van deze wethouder. Maar juist meiden vallen op dat punt uit.

  (c) De Gelderlander

  Lees verder