Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks stelt paal en perk aan hoge inkomens topfunctionarissen (semi)publieke instellingen

  De afgelopen jaren is er veel ophef ontstaan over de inkomens van directeuren en bestuurders van instellingen die met overheidssubsidie werken op het terrein van zorg en welzijn, cultuur en huisvesting. Geld dat bedoeld is om mensen te helpen ging voor een deel ook naar soms buitensporig hoge salarissen. In 2009 heeft de Nijmeegse gemeenteraad afgesproken dat topfunctionarissen niet meer zouden mogen verdienen dan de burgemeester. Het college heeft afgelopen jaren gewacht op nationale wetgeving die normen stelt aan de topsalarissen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Noël Vergunst is dat niet voldoende: “Per 1 januari van dit jaar is het maximumsalaris gesteld op 230.000 euro. Het zou nog beter zijn om lokaal een norm te hanteren van het burgemeesterssalaris. Van 170.000 euro moet je toch rond kunnen komen.”

  Lees verder
 2. Kandidaatstelling van GroenLinksleden, meld je aan!

  GroenLinks Nijmegen werd in 2010 de grootste partij in de Nijmeegse gemeenteraad. GroenLinks won 8 zetels in de gemeenteraad en na het sluiten van een coalitie konden we twee wethouders leveren. Op 19 maart 2014 zullen er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Hiervoor zijn we op zoek naar kandidaten!

  De kandidaatstelling is vanaf 2 april 2013 geopend en sluit voor de lijsttrekker op 1 juli 2013 en voor de overige functies op 15 juli 2013. Graag willen we jou uitnodigen om je kandidaat te stellen of kandidaten aan te dragen. Hieronder vind je informatie over de functies, procedure en de belangrijke data.

  Lees verder
 3. Groen licht voor de Bastei

  Realisatie van de Bastei, een Centrum voor Natuur en Cultuurhistorie aan de Waal, waarin stad, rivier en natuur samenkomen is haalbaar. Nadat de uitkomsten van eerdere onderzoeken positief bleken, is het afgelopen jaar een fusie tussen Stratemakerstoren en Natuurcentrum voorbereid en is een visiedocument opgesteld. Daarnaast is een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van het centrum en is de financiële haalbaarheid nader onderzocht. Als de gemeenteraad instemt met de komst van de Bastei, zou het centrum eind 2015 zijn deuren kunnen openen. Het voetgangersbruggetje over ’t Meertje, dat onderdeel uitmaakt van de plannen van de Bastei wordt vanaf komend voorjaar al gerealiseerd.

  Lees verder
 4. Coffeeshops buiten het centrum mogen blijven

  Vorige week heeft de burgemeester, mede na aandringen van de gemeenteraad, besloten dat buitenlandse toch weer welkom zijn in de Nijmeegse coffeeshops. GroenLinks hoopt dat hiermee de ontstane problemen, zoals straathandel, weer van de baan zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad is het daarnaast met GroenLinks eens dat coffeeshops ook buiten het centrum gevestigd mogen blijven.

  Lees verder
 5. Agenda ALV GroenLinks 14-2

  Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering / Ledenberaad op 14 februari aanstaande vanaf 20.00 uur. Inloop en ontvangst van nieuwe leden vanaf 19.30 uur. Locatie: Museum de Stratemakerstoren, Waalkade 83-84 (Pas op, wegens verwachte drukte kan de locatie worden veranderd... Houd de website in de gaten!) De bijeenkomst staat voor het grootste deel in het teken van de voorbereiding van het partijcongres op 3 maart. De volgende punten staan op de agenda:

  Lees verder
 6. Het Rode Pepertje van 1 februari

  Met:
  - WMO-bijeenkomst 7 februari
  - Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 januari
  - Pleidooi voor integrale aanpak van schoolverlaters
  - GroenLinks verbetert posities ZZP-ers
  - Coffeeshops buiten centrum mogen blijven

  Lees verder
 7. Nederland bruist van de duurzame initiatieven

  Terwijl ze in Den Haag kletsen en bezuinigen, veranderen lokale pioniers de economie: minder geld, meer betrokkenheid.
  Een opinieartikel van Jos Reinhoudt en Jan Jonker (hoogleraar duurzaam ondernemen, RU), geplaatst in de Trouw van gisteren.

  Lees verder
 8. Verhuurdersheffing heeft grote gevolgen voor Nijmegen

  GroenLinks Nijmegen vraagt het college van burgemeester en wethouders om aan te geven wat huurders en woningzoekenden gaan merken van het rijksbeleid. Het kabinet Rutte-Asscher wil dat woningcorporaties 2 miljard euro belasting gaan betalen (verhuurdersheffing) en inmiddels heeft Portaal daarom besloten allerlei geplande bouwprojecten stop te zetten. Raadslid Pepijn Boekhorst: “Huurders zullen door dit kwalijke rijksbeleid meer huur moeten betalen en woningzoekenden wachten nu nog langer op een betaalbare huurwoning. We maken ons grote zorgen hierover.”

  Lees verder
 9. GroenLinks en D66 pakken bordenwoud aan

  Vandaag lanceren GroenLinks Nijmegen en D66 Nijmegen het initiatiefvoorstel ‘Less is more’. Doel is het aanpakken van het bordenwoud in Nijmegen. Initiatiefnemers zijn Pepijn Oomen (GroenLinks) en Anne-Margreet van Putten (D66).

  Lees verder