Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Het Rode Pepertje, van 22 februari 2013

  Met o.a.:
  - 8 maart Politiek Café over GL dilemma's
  - Paal en perk stellen aan top inkomens
  - Houd debeat en theater overeind bij Lux
  - Stage bij de fractie
  - Vacatures Campagneteam

  Lees verder
 2. Het Rode Pepertje van 8 maart 2013

  Met:
  - Plannen Bastei goedgekeurd
  - Positie ZZPers wordt verbeterd
  - Geen Mega-Mall bij Ressen
  - Verslag GroenLinkscongres
  - Samen sterk voor asielzoekers op straat

  Lees verder
 3. 8 maart Politiek Café over het verkiezingsprogramma

  Dilemma’s voor GroenLinks – los jij ze op?

  Staat GroenLinks pal voor de individuele keuzevrijheid of kiezen we soms voor collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld bij de dagbesteding voor mensen met een beperking? Vinden we dat mensen die een uitkering ontvangen, moeten of mogen werken voor de gemeenschap? Zijn subsidies nog wel van deze tijd of wordt GroenLinks dé partij van microkredieten? Vragen waar de Nijmeegse programmacommissie graag met GroenLinksers over wil discussiëren. Met jou dus! Erica Meijers (hoofdredacteur van de Helling) zal ons helpen bij het oplossen van deze dilemma's.

  Lees verder
 4. Kom naar de wijkenkaravaan Nijmegen-Noord op dinsdag 26 maart

  Hangjongeren? Te weinig contact tussen oude en nieuwe bewoners? Groene plekken behouden? Meer fietspaden? Werkruimten voor ZZP 'ers? Zelf de openbare ruimte onderhouden? Natuurspeeltuinen? Wanneer komen er winkels en kroegen? Kansen voor het stadseiland? Opvoedingsondersteuning? Nieuwe busroute door de wijk?

  Lees verder
 5. Kandidatencommissie 2013

  In maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, ook in Nijmegen. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen is het samenstellen van een lijst met kandidaten. Deze zullen het GroenLinks geluid gaan laten horen en vertalen in beleid in de periode 2014-2018. Hier vind je de opdracht van samenstelling van de kandidatencommissie zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2013. Heb je tips, ideeën of suggesties voor de commissie? Stuur ze naar bestuur@groenlinksnijmegen.nl

  Lees verder
 6. GroenLinks Nijmegen en Lingewaard: Geen varkensflats in Bergerden

  De financiële situatie van het glastuinbouwgebied Bergerden is zorgelijk. De oplossing waar echter vooral naar gezocht lijkt te worden, varkensflats of megastallen, is in de ogen van GroenLinks Nijmegen en GroenLinks Lingewaard onacceptabel. Raadsleden Pepijn Oomen (Nijmegen) en Lianne Duiven (Lingewaard) hebben vragen gesteld aan hun colleges om ook andere mogelijkheden in beeld te krijgen.

  Lees verder
 7. Natuurmonumenten gaat Heumensoord beheren

  Gemeente Nijmegen, Natuurmonumenten en Vitens hebben een overeenkomst gesloten over de toekomst van Heumensoord. De overeenkomst wordt op 2 april 2013 van kracht. Zij houdt in dat Nijmegen 200 van het 500 hectare grote bos verkoopt aan Vitens, en dat Natuurmonumenten het totale bos gaat beheren.

  Lees verder
 8. GroenLinks: Debat en theater in Nijmegen moeten overeind blijven

  Enkele weken geleden kwam het bericht dat LUX volgens eigen zeggen de begroting niet meer sluitend krijgt. Daarop zijn door de raad vragen gesteld aan het college en ging de raad op 20 februari in discussie met de wethouder over de penibele situatie. Echter, de brief van D66-wethouder Beerten verschafte weinig nieuwe inzichten. Voor GroenLinks is het belangrijk dat we vasthouden aan de gemaakte afspraken en subsidieovereenkomst.

  Lees verder
 9. GroenLinks stelt paal en perk aan hoge inkomens topfunctionarissen (semi)publieke instellingen

  De afgelopen jaren is er veel ophef ontstaan over de inkomens van directeuren en bestuurders van instellingen die met overheidssubsidie werken op het terrein van zorg en welzijn, cultuur en huisvesting. Geld dat bedoeld is om mensen te helpen ging voor een deel ook naar soms buitensporig hoge salarissen. In 2009 heeft de Nijmeegse gemeenteraad afgesproken dat topfunctionarissen niet meer zouden mogen verdienen dan de burgemeester. Het college heeft afgelopen jaren gewacht op nationale wetgeving die normen stelt aan de topsalarissen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Noël Vergunst is dat niet voldoende: “Per 1 januari van dit jaar is het maximumsalaris gesteld op 230.000 euro. Het zou nog beter zijn om lokaal een norm te hanteren van het burgemeesterssalaris. Van 170.000 euro moet je toch rond kunnen komen.”

  Lees verder
 10. Kandidaatstelling van GroenLinksleden, meld je aan!

  GroenLinks Nijmegen werd in 2010 de grootste partij in de Nijmeegse gemeenteraad. GroenLinks won 8 zetels in de gemeenteraad en na het sluiten van een coalitie konden we twee wethouders leveren. Op 19 maart 2014 zullen er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Hiervoor zijn we op zoek naar kandidaten!

  De kandidaatstelling is vanaf 2 april 2013 geopend en sluit voor de lijsttrekker op 1 juli 2013 en voor de overige functies op 15 juli 2013. Graag willen we jou uitnodigen om je kandidaat te stellen of kandidaten aan te dragen. Hieronder vind je informatie over de functies, procedure en de belangrijke data.

  Lees verder