Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Kandidatencommissie 2013

  In maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, ook in Nijmegen. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen is het samenstellen van een lijst met kandidaten. Deze zullen het GroenLinks geluid gaan laten horen en vertalen in beleid in de periode 2014-2018. Hier vind je de opdracht van samenstelling van de kandidatencommissie zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2013. Heb je tips, ideeën of suggesties voor de commissie? Stuur ze naar bestuur@groenlinksnijmegen.nl

  Lees verder
 2. GroenLinks Nijmegen en Lingewaard: Geen varkensflats in Bergerden

  De financiële situatie van het glastuinbouwgebied Bergerden is zorgelijk. De oplossing waar echter vooral naar gezocht lijkt te worden, varkensflats of megastallen, is in de ogen van GroenLinks Nijmegen en GroenLinks Lingewaard onacceptabel. Raadsleden Pepijn Oomen (Nijmegen) en Lianne Duiven (Lingewaard) hebben vragen gesteld aan hun colleges om ook andere mogelijkheden in beeld te krijgen.

  Lees verder
 3. Natuurmonumenten gaat Heumensoord beheren

  Gemeente Nijmegen, Natuurmonumenten en Vitens hebben een overeenkomst gesloten over de toekomst van Heumensoord. De overeenkomst wordt op 2 april 2013 van kracht. Zij houdt in dat Nijmegen 200 van het 500 hectare grote bos verkoopt aan Vitens, en dat Natuurmonumenten het totale bos gaat beheren.

  Lees verder
 4. GroenLinks: Debat en theater in Nijmegen moeten overeind blijven

  Enkele weken geleden kwam het bericht dat LUX volgens eigen zeggen de begroting niet meer sluitend krijgt. Daarop zijn door de raad vragen gesteld aan het college en ging de raad op 20 februari in discussie met de wethouder over de penibele situatie. Echter, de brief van D66-wethouder Beerten verschafte weinig nieuwe inzichten. Voor GroenLinks is het belangrijk dat we vasthouden aan de gemaakte afspraken en subsidieovereenkomst.

  Lees verder
 5. GroenLinks stelt paal en perk aan hoge inkomens topfunctionarissen (semi)publieke instellingen

  De afgelopen jaren is er veel ophef ontstaan over de inkomens van directeuren en bestuurders van instellingen die met overheidssubsidie werken op het terrein van zorg en welzijn, cultuur en huisvesting. Geld dat bedoeld is om mensen te helpen ging voor een deel ook naar soms buitensporig hoge salarissen. In 2009 heeft de Nijmeegse gemeenteraad afgesproken dat topfunctionarissen niet meer zouden mogen verdienen dan de burgemeester. Het college heeft afgelopen jaren gewacht op nationale wetgeving die normen stelt aan de topsalarissen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Noël Vergunst is dat niet voldoende: “Per 1 januari van dit jaar is het maximumsalaris gesteld op 230.000 euro. Het zou nog beter zijn om lokaal een norm te hanteren van het burgemeesterssalaris. Van 170.000 euro moet je toch rond kunnen komen.”

  Lees verder
 6. Kandidaatstelling van GroenLinksleden, meld je aan!

  GroenLinks Nijmegen werd in 2010 de grootste partij in de Nijmeegse gemeenteraad. GroenLinks won 8 zetels in de gemeenteraad en na het sluiten van een coalitie konden we twee wethouders leveren. Op 19 maart 2014 zullen er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Hiervoor zijn we op zoek naar kandidaten!

  De kandidaatstelling is vanaf 2 april 2013 geopend en sluit voor de lijsttrekker op 1 juli 2013 en voor de overige functies op 15 juli 2013. Graag willen we jou uitnodigen om je kandidaat te stellen of kandidaten aan te dragen. Hieronder vind je informatie over de functies, procedure en de belangrijke data.

  Lees verder
 7. Groen licht voor de Bastei

  Realisatie van de Bastei, een Centrum voor Natuur en Cultuurhistorie aan de Waal, waarin stad, rivier en natuur samenkomen is haalbaar. Nadat de uitkomsten van eerdere onderzoeken positief bleken, is het afgelopen jaar een fusie tussen Stratemakerstoren en Natuurcentrum voorbereid en is een visiedocument opgesteld. Daarnaast is een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van het centrum en is de financiële haalbaarheid nader onderzocht. Als de gemeenteraad instemt met de komst van de Bastei, zou het centrum eind 2015 zijn deuren kunnen openen. Het voetgangersbruggetje over ’t Meertje, dat onderdeel uitmaakt van de plannen van de Bastei wordt vanaf komend voorjaar al gerealiseerd.

  Lees verder
 8. Coffeeshops buiten het centrum mogen blijven

  Vorige week heeft de burgemeester, mede na aandringen van de gemeenteraad, besloten dat buitenlandse toch weer welkom zijn in de Nijmeegse coffeeshops. GroenLinks hoopt dat hiermee de ontstane problemen, zoals straathandel, weer van de baan zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad is het daarnaast met GroenLinks eens dat coffeeshops ook buiten het centrum gevestigd mogen blijven.

  Lees verder
 9. Agenda ALV GroenLinks 14-2

  Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering / Ledenberaad op 14 februari aanstaande vanaf 20.00 uur. Inloop en ontvangst van nieuwe leden vanaf 19.30 uur. Locatie: Museum de Stratemakerstoren, Waalkade 83-84 (Pas op, wegens verwachte drukte kan de locatie worden veranderd... Houd de website in de gaten!) De bijeenkomst staat voor het grootste deel in het teken van de voorbereiding van het partijcongres op 3 maart. De volgende punten staan op de agenda:

  Lees verder
 10. Het Rode Pepertje van 1 februari

  Met:
  - WMO-bijeenkomst 7 februari
  - Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 januari
  - Pleidooi voor integrale aanpak van schoolverlaters
  - GroenLinks verbetert posities ZZP-ers
  - Coffeeshops buiten centrum mogen blijven

  Lees verder