Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Goede zorg moet in goede handen blijven (2)

  Zoals twee weken geleden al verteld, lopen de contracten voor huishoudelijke hulp met de huidige zorgaanbieders af. De openbare aanbesteding heeft geleid tot een verslechtering in contracten, wat weer leidde tot een rechtszaak van de oude aanbieder Axxicom. Inmiddels heeft de rechter op 21 maart jl hier uitspraak over gedaan. De uitspraak is een hard gelag voor de thuiszorgwerkers. Inmiddels is onze wethouder Bert Frings flink aan het bemiddelen tussen de thuiszorgaanbieders.

  Lees verder
 2. Goede zorg moet in goede handen blijven: aanbesteding huishoudelijke hulp

  Per 1 april 2013 lopen de contracten met de huidige zorgaanbieders af. Om alle zorgaanbieders dezelfde kans te bieden, heeft Nijmegen gekozen voor een openbare aanbesteding. Dit heeft gevolgen voor inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben en voor de werknemers binnen de huishoudelijke hulp. Omdat we deze gevolgen voor onze bewoners zoveel mogelijk willen beperken, heeft het college de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten over de uitgangspunten, waaronder keuzevrijheid van de klant, reikwijdte van de huishoudelijke hulp en sturen op kwaliteit.

  Lees verder
 3. Het Rode Pepertje van 8 maart 2013

  Met:
  - Plannen Bastei goedgekeurd
  - Positie ZZPers wordt verbeterd
  - Geen Mega-Mall bij Ressen
  - Verslag GroenLinkscongres
  - Samen sterk voor asielzoekers op straat

  Lees verder
 4. 8 maart Politiek Café over het verkiezingsprogramma

  Dilemma’s voor GroenLinks – los jij ze op?

  Staat GroenLinks pal voor de individuele keuzevrijheid of kiezen we soms voor collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld bij de dagbesteding voor mensen met een beperking? Vinden we dat mensen die een uitkering ontvangen, moeten of mogen werken voor de gemeenschap? Zijn subsidies nog wel van deze tijd of wordt GroenLinks dé partij van microkredieten? Vragen waar de Nijmeegse programmacommissie graag met GroenLinksers over wil discussiëren. Met jou dus! Erica Meijers (hoofdredacteur van de Helling) zal ons helpen bij het oplossen van deze dilemma's.

  Lees verder
 5. Kom naar de wijkenkaravaan Nijmegen-Noord op dinsdag 26 maart

  Hangjongeren? Te weinig contact tussen oude en nieuwe bewoners? Groene plekken behouden? Meer fietspaden? Werkruimten voor ZZP 'ers? Zelf de openbare ruimte onderhouden? Natuurspeeltuinen? Wanneer komen er winkels en kroegen? Kansen voor het stadseiland? Opvoedingsondersteuning? Nieuwe busroute door de wijk?

  Lees verder
 6. Kandidatencommissie 2013

  In maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, ook in Nijmegen. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen is het samenstellen van een lijst met kandidaten. Deze zullen het GroenLinks geluid gaan laten horen en vertalen in beleid in de periode 2014-2018. Hier vind je de opdracht van samenstelling van de kandidatencommissie zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2013. Heb je tips, ideeën of suggesties voor de commissie? Stuur ze naar bestuur@groenlinksnijmegen.nl

  Lees verder
 7. GroenLinks Nijmegen en Lingewaard: Geen varkensflats in Bergerden

  De financiële situatie van het glastuinbouwgebied Bergerden is zorgelijk. De oplossing waar echter vooral naar gezocht lijkt te worden, varkensflats of megastallen, is in de ogen van GroenLinks Nijmegen en GroenLinks Lingewaard onacceptabel. Raadsleden Pepijn Oomen (Nijmegen) en Lianne Duiven (Lingewaard) hebben vragen gesteld aan hun colleges om ook andere mogelijkheden in beeld te krijgen.

  Lees verder
 8. Onderwijs voor iedereen toegankelijk

  Het bedrijfsleven in de regio Nijmegen wil investeren door jongeren in de bouw, installatie-, schilders- en elektrobranch een mbo-opleiding te bieden. Een positieve ontwikkeling wat GroenLinks betreft. Juist ook voor de leerlingen die graag een vak willen leren, maar voor wie theoretisch onderwijs lastig is, biedt dit mogelijkheden voor extra praktijkonderwijs.

  Lees verder
 9. Het Rode Pepertje, van 22 februari 2013

  Met o.a.:
  - 8 maart Politiek Café over GL dilemma's
  - Paal en perk stellen aan top inkomens
  - Houd debeat en theater overeind bij Lux
  - Stage bij de fractie
  - Vacatures Campagneteam

  Lees verder
 10. Natuurmonumenten gaat Heumensoord beheren

  Gemeente Nijmegen, Natuurmonumenten en Vitens hebben een overeenkomst gesloten over de toekomst van Heumensoord. De overeenkomst wordt op 2 april 2013 van kracht. Zij houdt in dat Nijmegen 200 van het 500 hectare grote bos verkoopt aan Vitens, en dat Natuurmonumenten het totale bos gaat beheren.

  Lees verder