Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks spreekt zich uit tegen drones

  Tijdens de Politieke Avond van 15 mei jl. stond de brief 'Beleidsplan politie' op de agenda van de besluitronde. Raadslid Faysal Zouay gaf tijdens de kamerronde van 1 mei jl. al aan zich flink zorgen te maken over de flinke stijging van het aantal woninginbraken. Portefeuillehouder Bruls antwoordde toen dat er een regionaal woninginbrakenteam is ingesteld die nog meer gaat inzetten op inbraken. Zouay waarschuwde dat slachtoffers van inbraken niet alleen gebaat met opsporing en berechting van dieven, maar dat het werk begint bij bijvoorbeeld een preventiecampagne en voorlichting.

  Lees verder
 2. Studenten een zegen voor de stad: geen quotum

  Op de politieke avond van 24 april stelde De Nijmeegse Fractie de overlast van studenten aan de orde. Wijken zouden verloederen en minder leefbaar worden door de komst van studentenhuizen. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen wees erop dat de studentenwoningnood stijgt en dat particulieren hun grote huizen in deze tijd niet verkocht krijgen. "Een win-win situatie dus! Als je quota gaat stellen, moeten studenten onder de nieuwe stadsbrug gaan slapen en krijgen particulieren hun huis niet verkocht."

  Lees verder
 3. Betere informatie over fietsverwijderingen gewenst

  Op 26 april jl. zijn op de Beijenstraat fietsen verwijderd door de AFAC in opdracht van de wijkmanager. Enkele omwonenden waren hier verbaasd over omdat ze de fietsen niet als overlastgevend ervoeren. GroenLinks Nijmegen vraagt zich af op basis waarvan fietsen verwijderd kunnen worden en heeft hier vragen aan het college van B&W over gesteld. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: “Hoe moeten mensen buiten het centrum nou weten dat de AFAC langs is geweest?”

  Lees verder
 4. Handen af van de thuiszorg (3): GroenLinks blij met akkoord

  Gisteren is er een akkoord gesloten over de thuiszorg. Zoals gemeld was de voorlopige gunning aan Vérian, Tzorg en TSN onder vuur komen te liggen omdat zij het personeel van de vorige thuiszorgaanbieder Axxicom niet wilden overnemen volgens de geldende CAO. Na onderhandelingen neemt Vérian de krachten nu toch over. Verantwoordelijk GroenLinks-wethouder Bert Frings reageert verheugd: "Het akkoord betekent dat er voor de cliënten in de regio en ook voor de huishoudelijke hulpen, niets verandert." Axxicom en Verian leveren beide een financiële bijdrage voor de soepele overgang van personeel.

  Lees verder
 5. GroenLinks tegen varkensflats in Bergerden

  De financiële situatie van het glastuinbouwgebied Bergerden is zorgelijk. Op de politieke avond van 3 april stond een brief hierover op de agenda waarin gezocht wordt naar een aantal alternatieven om het financiële verlies te beperken. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen nam daarbij een voorsprong op de besluitvorming: "Voor ons zijn varkensflats of megastallen onbespreekbaar."

  Lees verder
 6. Moreel appel op Klok voor behoud Margriet

  De Nijmeegse wethouder Hannie Kunst gaat een laatste, moreel appel doen op bouwer KlokOntwikkeling om de karakteristieke voorgevel en mogelijk andere delen van verpleeghuis Margriet te redden voor sloop. Een grote meerderheid van de gemeenteraad gaf haar woensdagavond die opdracht.
  Een artikel uit De Gelderlander van vandaag.

  Lees verder
 7. Iedereen welkom op stadsfeest 'Zin in Nijmegen'

  GroenLinks zoekt ideëen voor verkiezingsprogramma.

  Vrijdag 19 april vindt het stadsfeest 'Zin in Nijmegen' plaats in de Lindenberg. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom om samen met GroenLinks Nijmegen goede ideëen te bedenken voor de toekomst van onze stad. Het stadsfeest kent een vrije inloop en is gratis toegankelijk. De avond wordt begeleid door Gelderlander-journalist Eric Reijnen.

  Lees verder
 8. Uitnodiging Wijkenkaravaan Nijmegen-Oost vrijdag 12 april

  Bereikbaarheid? Overlast? Maatschappelijke voorzieningen? Veiligheid? Speelplaatsen? Werkplaatsen voor ZZpers? Te weinig contact tussen oude en nieuw bewoners? Studentenhuisvesting? Stadslandbouw? Wat gaat goed en wat gaat niet goed en wat kan beter in in onze wijken? Waar liggen er kansen en wat zijn de hindernissen?

  Lees verder
 9. Goede zorg moet in goede handen blijven (2)

  Zoals twee weken geleden al verteld, lopen de contracten voor huishoudelijke hulp met de huidige zorgaanbieders af. De openbare aanbesteding heeft geleid tot een verslechtering in contracten, wat weer leidde tot een rechtszaak van de oude aanbieder Axxicom. Inmiddels heeft de rechter op 21 maart jl hier uitspraak over gedaan. De uitspraak is een hard gelag voor de thuiszorgwerkers. Inmiddels is onze wethouder Bert Frings flink aan het bemiddelen tussen de thuiszorgaanbieders.

  Lees verder
 10. Goede zorg moet in goede handen blijven: aanbesteding huishoudelijke hulp

  Per 1 april 2013 lopen de contracten met de huidige zorgaanbieders af. Om alle zorgaanbieders dezelfde kans te bieden, heeft Nijmegen gekozen voor een openbare aanbesteding. Dit heeft gevolgen voor inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben en voor de werknemers binnen de huishoudelijke hulp. Omdat we deze gevolgen voor onze bewoners zoveel mogelijk willen beperken, heeft het college de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten over de uitgangspunten, waaronder keuzevrijheid van de klant, reikwijdte van de huishoudelijke hulp en sturen op kwaliteit.

  Lees verder