Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Straatinterviews GroenLinks in Galgeveld

  Het is prima wonen en leven in de Galgeveld. Dat is de indruk die GroenLinks Nijmegen kreeg na en serie straatinterviews in die wijk op zaterdag 25 mei. Veruit de meeste mensen geven aan dat ze erg tevreden zijn over de buurt, en dat ze hopen dat er niet veel verandert in hun omgeving.

  Lees verder
 2. Energieverbruik Nijmegen verder gedaald in 2012

  Het energieverbruik van de stad Nijmegen is in 2012 verder gedaald. Ten opzichte van het jaar 2011 daalde het verbruik met 3,12%. Ten opzichte van 2008 is het stedelijke verbruik zelfs met 7,36% gedaald. Nijmegen ligt daarmee goed op schema om de doelstelling Nijmegen Energieneutraal in 2045 te bereiken.

  Lees verder
 3. GroenLinks wil doorstart voor Groene Hert

  Vandaag werd bekend dat het duurzaam informatiepunt Het Groene Hert een faillissement heeft aangevraagd. GroenLinks Nijmegen betreurt deze ontwikkeling en heeft het college van B&W gevraagd naar de kansen van een doorstart. Raadslid Pepijn Boekhorst: “De ambitie van Nijmegen om in 2045 een energieneutraal te zijn staat als een huis. Een informatiepunt in de stad voor burgers en bedrijven is daarbij erg belangrijk. Wij vragen het college van B&W om de functie van het Groene Hert te behouden.”

  Lees verder
 4. Wiek II tekent voor realisatie burgerwindpark

  De realisatie van een burgerwindpark op bedrijventerrein De Grift met windturbines die genoeg stroom leveren om 9.000 huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien. Dat is het streven van stichting Wiek II, gevormd door Izzy Projects en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. Vanmorgen tekenden de gemeente Nijmegen en de stichting een intentieovereenkomst om een windturbinepark verder tot ontwikkeling te brengen. Windenergie vormt een belangrijke bijdrage in het streven van de gemeente Nijmegen om in 2045 energieneutraal te zijn.

  Lees verder
 5. Gemeente investeert duurzaam in eigen gebouwen

  De komende jaren investeert de gemeente Nijmegen jaarlijks twee miljoen euro in de eigen gebouwen om deze duurzamer te maken. Als eerste is het stadhuis aan de beurt gevolgd door tien gebouwen in de wijken met een slecht energielabel. Het geld dat bespaard wordt met betere isolatie, HR++-glas, zonnepanelen en andere maatregelen gebruikt de gemeente om meer gebouwen in een betere staat te krijgen en duurzamer te maken.

  Lees verder
 6. Pleidooi GroenLinks voor burgers in de welstandscommissie strandt in raad

  In de Nijmeegse welstandscommissie horen ook burgers te zitten. Dit biedt belangrijke voordelen, volgens raadslid Pepijn Boekhorst: “Burgerleden zijn als inwoner betrokken bij de ontwikkeling van de stad en weten wat het betekent om te leven, fietsen, sporten en werken in de stad. Daarmee vormen zij een aanvulling op de professionals van buiten in de welstandscommissie." Een meerderheid in de Raad dacht daar helaas anders over.

  Lees verder
 7. Fractievolgers gezocht!

  In onze gemeenteraadsfractie is nog plaats voor twee nieuwe fractievolgers. Fractievolgers draaien volledig mee met de fractie in het voorbereiden van de politieke avonden en zijn daarmee een volwaardig onderdeel van de fractie. In commissievergaderingen (raadskamers) kunnen zij het woord voeren namens de fractie. Anders dan raadsleden kunnen zij niet meedoen met de besluitvorming in de gemeenteraad tijdens de besluitenronde en krijgen zij slechts een beperkte vergoeding. Als fractievolger draag je het gedachtegoed van GroenLinks Nijmegen uit en je handelt volgens het huidige verkiezingsprogramma en coalitieakkoord. Het werk van fractievolger kost 3 tot 4 dagdelen per week.

  Lees verder
 8. GroenLinks spreekt zich uit tegen drones

  Tijdens de Politieke Avond van 15 mei jl. stond de brief 'Beleidsplan politie' op de agenda van de besluitronde. Raadslid Faysal Zouay gaf tijdens de kamerronde van 1 mei jl. al aan zich flink zorgen te maken over de flinke stijging van het aantal woninginbraken. Portefeuillehouder Bruls antwoordde toen dat er een regionaal woninginbrakenteam is ingesteld die nog meer gaat inzetten op inbraken. Zouay waarschuwde dat slachtoffers van inbraken niet alleen gebaat met opsporing en berechting van dieven, maar dat het werk begint bij bijvoorbeeld een preventiecampagne en voorlichting.

  Lees verder
 9. Studenten een zegen voor de stad: geen quotum

  Op de politieke avond van 24 april stelde De Nijmeegse Fractie de overlast van studenten aan de orde. Wijken zouden verloederen en minder leefbaar worden door de komst van studentenhuizen. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen wees erop dat de studentenwoningnood stijgt en dat particulieren hun grote huizen in deze tijd niet verkocht krijgen. "Een win-win situatie dus! Als je quota gaat stellen, moeten studenten onder de nieuwe stadsbrug gaan slapen en krijgen particulieren hun huis niet verkocht."

  Lees verder
 10. Betere informatie over fietsverwijderingen gewenst

  Op 26 april jl. zijn op de Beijenstraat fietsen verwijderd door de AFAC in opdracht van de wijkmanager. Enkele omwonenden waren hier verbaasd over omdat ze de fietsen niet als overlastgevend ervoeren. GroenLinks Nijmegen vraagt zich af op basis waarvan fietsen verwijderd kunnen worden en heeft hier vragen aan het college van B&W over gesteld. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: “Hoe moeten mensen buiten het centrum nou weten dat de AFAC langs is geweest?”

  Lees verder