Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks & CDA willen fietsersbrug Lent houden

  Volgende maand wordt de Lentse Lus gesloopt en komt er een tijdelijke fietsbrug voor in de plaats. GroenLinks Nijmegen en CDA Nijmegen hebben zich in het verleden hard gemaakt voor het behoud van een ongelijkvloerse oversteek op deze plek en zijn verheugd dat deze met de nieuwe brug gehandhaafd blijft. Het college heeft echter door laten schemeren dat de brug misschien niet blijft liggen tot de definitieve tunnel is aangelegd, daarom hebben de partijen schriftelijke vragen gesteld.

  Lees verder
 2. Bram van Ojik bezoekt Arnhem en Nijmegen

  De kracht van onderop zichtbaar maken. Dat is het doel van het werkbezoek dat Bram van Ojik, fractievoorzitter in de Tweede Kamer van GroenLinks, aflegt aan Arnhem en Nijmegen. Op vrijdag 24 mei zal de politiek leider beide steden aandoen om kennis te maken met de initiatieven die burgers zelf organiseren op het gebied van duurzaamheid, zorg, leegstand, cultuur, sociale zekerheid en ondernemerschap.

  Van Ojik: " Ik wil ontdekken hoe de overheid deze durvers en doeners de ruimte kan geven, om te doen waar ze goed in zijn. Hun passie zal ik meenemen in de politieke arena van de Tweede Kamer. Elke betrokken burger die idealen in de praktijk brengt, mag zich GroenLinks tot zijn of haar bondgenoot rekenen.”
  Iedereen is welkom om het werkbezoek van Bram van Ojik bij te wonen.

  Lees verder
 3. Economie bij groen en cultuur gebaat

  Het afwisselende groene landschap in en rond Nijmegen, is een topwaarde van de stad, aldus GroenLinks-wethouder Jan van der Meer in een ingezonden artikel in De Gelderlander.

  Lees verder
 4. Pleidooi GroenLinks voor burgers in de welstandscommissie strandt in raad

  In de Nijmeegse welstandscommissie horen ook burgers te zitten. Dit biedt belangrijke voordelen, volgens raadslid Pepijn Boekhorst: “Burgerleden zijn als inwoner betrokken bij de ontwikkeling van de stad en weten wat het betekent om te leven, fietsen, sporten en werken in de stad. Daarmee vormen zij een aanvulling op de professionals van buiten in de welstandscommissie." Een meerderheid in de Raad dacht daar helaas anders over.

  Lees verder
 5. Fractievolgers gezocht!

  In onze gemeenteraadsfractie is nog plaats voor twee nieuwe fractievolgers. Fractievolgers draaien volledig mee met de fractie in het voorbereiden van de politieke avonden en zijn daarmee een volwaardig onderdeel van de fractie. In commissievergaderingen (raadskamers) kunnen zij het woord voeren namens de fractie. Anders dan raadsleden kunnen zij niet meedoen met de besluitvorming in de gemeenteraad tijdens de besluitenronde en krijgen zij slechts een beperkte vergoeding. Als fractievolger draag je het gedachtegoed van GroenLinks Nijmegen uit en je handelt volgens het huidige verkiezingsprogramma en coalitieakkoord. Het werk van fractievolger kost 3 tot 4 dagdelen per week.

  Lees verder
 6. GroenLinks spreekt zich uit tegen drones

  Tijdens de Politieke Avond van 15 mei jl. stond de brief 'Beleidsplan politie' op de agenda van de besluitronde. Raadslid Faysal Zouay gaf tijdens de kamerronde van 1 mei jl. al aan zich flink zorgen te maken over de flinke stijging van het aantal woninginbraken. Portefeuillehouder Bruls antwoordde toen dat er een regionaal woninginbrakenteam is ingesteld die nog meer gaat inzetten op inbraken. Zouay waarschuwde dat slachtoffers van inbraken niet alleen gebaat met opsporing en berechting van dieven, maar dat het werk begint bij bijvoorbeeld een preventiecampagne en voorlichting.

  Lees verder
 7. Energieverbruik Nijmegen verder gedaald in 2012

  Het energieverbruik van de stad Nijmegen is in 2012 verder gedaald. Ten opzichte van het jaar 2011 daalde het verbruik met 3,12%. Ten opzichte van 2008 is het stedelijke verbruik zelfs met 7,36% gedaald. Nijmegen ligt daarmee goed op schema om de doelstelling Nijmegen Energieneutraal in 2045 te bereiken.

  Lees verder
 8. GroenLinks wil doorstart voor Groene Hert

  Vandaag werd bekend dat het duurzaam informatiepunt Het Groene Hert een faillissement heeft aangevraagd. GroenLinks Nijmegen betreurt deze ontwikkeling en heeft het college van B&W gevraagd naar de kansen van een doorstart. Raadslid Pepijn Boekhorst: “De ambitie van Nijmegen om in 2045 een energieneutraal te zijn staat als een huis. Een informatiepunt in de stad voor burgers en bedrijven is daarbij erg belangrijk. Wij vragen het college van B&W om de functie van het Groene Hert te behouden.”

  Lees verder
 9. Wiek II tekent voor realisatie burgerwindpark

  De realisatie van een burgerwindpark op bedrijventerrein De Grift met windturbines die genoeg stroom leveren om 9.000 huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien. Dat is het streven van stichting Wiek II, gevormd door Izzy Projects en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. Vanmorgen tekenden de gemeente Nijmegen en de stichting een intentieovereenkomst om een windturbinepark verder tot ontwikkeling te brengen. Windenergie vormt een belangrijke bijdrage in het streven van de gemeente Nijmegen om in 2045 energieneutraal te zijn.

  Lees verder