Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Nieuwe laag tussen betaald werk en onbetaald vrijwilligerswerk nodig

  Vrijwilligerswerk mag geen corvee worden.
  Een opinieartikel van April Ranshuijsen en Jos Reinhoudt.

  De komende jaren moet de gemeente structureel 35 miljoen euro per jaar extra gaan bezuinigen. Dat betekent dat veel minder geld beschikbaar is voor huishoudelijke hulp, het open houden van bibliotheken, het onderhoud van openbaar groen en speelplaatsjes of inburgering. Zelfredzaamheid en inzet van buurtbewoners zijn de gedoodverfde oplossing, maar vrijwilligerswerk mag geen corvee worden.
  Het is onverteerbaar dat er aan de ene kant een enorme hoeveelheid werk blijft liggen, terwijl aan de andere kant steeds meer mensen op zoek zijn naar werk. Het meest logisch zou natuurlijk zijn om de werkzoekenden een baan aan te bieden in de zorg, het onderwijs of bij de plantsoenendienst, maar die route is afgesneden omdat er geen geld is om die mensen een salaris te betalen. Dat de economische crisis op afzienbare termijn spontaan oplost, en dat de gemeente binnenkort wél weer beschikt over de benodigde financiële middelen om het voorzieningenniveau op peil te houden hoeven we ook niet te verwachten. Integendeel: de bezuinigingen zijn nog maar net begonnen.

  Lees verder
 2. Luchtkwaliteit Nijmegen West onder druk door ongezonde bezuiniging minister

  Door de slechtere bedieningstijden van de sluis Weurt krijgt Nijmegen West te maken met extra fijnstof door wachtende schepen. De fractie van GroenLinks Nijmegen roept het college van burgemeester en wethouders op te zorgen dat deze ongezonde bezuinigingsmaatregel van de minister van Infrastructuur en Milieu van tafel gaat.
  Raadslid Pepijn Boekhorst: “De bewoners van Nijmegen West maken zich samen met de gemeente terecht zorgen om de luchtkwaliteit, we werken niet voor niets aan een groene buffer. Het is onbegrijpelijk dat de minister met zo’n maatregel hun gezondheid onder druk zet. Dat moeten we echt niet willen.”

  Lees verder
 3. Raad stelt perspectiefnota vast: zwembad Dukenburg blijft open

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de perspectiefnota waarin de belangrijkste keuzen worden gemaakt voor de komende jaren. Door de bezuinigingen van het PvdA-VVD-kabinet en de tekorten op de grondexploitaties moeten we weer extra bezuinigen. GroenLinks hanteert daarbij als principe: wat anders kan, door bijvoorbeeld burgers meer zelf te laten doen, doen we anders; wat echt belangrijk is, houden we overeind en we stoppen met zaken die minder prioriteit hebben. GroenLinks vindt het belangrijk dat als we meer vragen van burgers en organisaties, we hen er ook goed bij moeten betrekken. Veel mensen voelden zich overvallen door de voorstellen van het college. Deze hebben geleid tot misverstanden en onrust. Het college heeft toegezegd dit bij de uitwerking van de voorstellen beter te doen.

  Lees verder
 4. GroenLinks stelt vragen aan College van B&W over Masterplan Vrijheidsmuseum

  GroenLinks wil openheid en helderheid van het College van B&W omtrent het plan voor het Vrijheidsmuseum en heeft vragen gesteld.

  In Nijmegen wordt door het college van B&W al enige tijd gesleuteld aan een nieuw oorlogsmuseum. Dat wordt tegenwoordig een vrijheidsmuseum genoemd. Vrijheid wordt gepresenteerd als een militaire overwinning op de bezetter. Maar de strijd voor vrijheid is natuurlijk veel meer dan dat. Hoe zit het met de suffragette-, burgerrechten- en arbeidersbewegingen? Vrijheid alleen zien als een militaire overwinning is een wel heel beperkte kijk op vrijheid.

  Op 19 juni van dit jaar werd door het college het masterplan Vrijheidsmuseum gepresenteerd, een kleurig boekwerk met veel plaatjes, bloemige verhalen over het hoe en waarom en steunbetuigingen van prominenten, die er belang bij hebben dat dit project een succes wordt. Ook worden in de ambitieuze plannen optimistische cijfers gepresenteerd, bijvoorbeeld minstens 145.000 bezoekers. Dat is voor Nederlandse begrippen heel veel. In dat geval zou het museum geen verlies, maar ook geen winst maken en elf banen opleveren.

  Lees verder
 5. Gezondheidsbeleid gemeente breed gedragen

  Het spreekt de fractie van GroenLinks zeer aan dat in de nota vooral preventie als uitgangspunt wordt genomen en dat de zorg dicht bij de burger wordt georganiseerd. De wethouder en ambtenaren hebben de uitvoerende instellingen nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nota.

  Lees verder
 6. Perspectief op Nijmegen

  Vandaag wordt de perspectiefnota besproken in de Nijmeegse gemeenteraad. Bij de perspectiefnota - de naam zegt het al - wordt vooruit geblikt naar de komende jaren en worden belangrijke keuzes gemaakt die ten grondslag liggen aan de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Hieronder leest u de bijdrage die fractievoorzitter Noël Vergunst zojuist in eerste termijn hield: "GroenLinks combineert idealisme en dromen met het ontwikkelen van realistische plannen. Dat kan alleen in samenwerking en dialoog met de stad."

  Lees verder
 7. ‘Organisaties veel beter informeren’

  GroenLinks is niet tevreden over de manier waarop de Nijmeegse wethouders burgers, instellingen en organisaties hebben geïnformeerd over de jongste gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen. Volgens fractievoorzitter Noël Vergunst is de communicatie vanuit het stadhuis naar de stad over de soms stevige ingrepen‘ teleurstellend’.„B enWwillen dat burgers en organisaties meer inzetten op zelfbeheer en zelfwerkzaamheid. Als je dat écht wil, dan moet je die burgers ook vanaf het begin betrekken bij die plannen.”

  Een artikel uit De Gelderlander van vandaag.

  Lees verder