Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Raad stelt perspectiefnota vast: zwembad Dukenburg blijft open

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de perspectiefnota waarin de belangrijkste keuzen worden gemaakt voor de komende jaren. Door de bezuinigingen van het PvdA-VVD-kabinet en de tekorten op de grondexploitaties moeten we weer extra bezuinigen. GroenLinks hanteert daarbij als principe: wat anders kan, door bijvoorbeeld burgers meer zelf te laten doen, doen we anders; wat echt belangrijk is, houden we overeind en we stoppen met zaken die minder prioriteit hebben. GroenLinks vindt het belangrijk dat als we meer vragen van burgers en organisaties, we hen er ook goed bij moeten betrekken. Veel mensen voelden zich overvallen door de voorstellen van het college. Deze hebben geleid tot misverstanden en onrust. Het college heeft toegezegd dit bij de uitwerking van de voorstellen beter te doen.

  Lees verder
 2. ‘Organisaties veel beter informeren’

  GroenLinks is niet tevreden over de manier waarop de Nijmeegse wethouders burgers, instellingen en organisaties hebben geïnformeerd over de jongste gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen. Volgens fractievoorzitter Noël Vergunst is de communicatie vanuit het stadhuis naar de stad over de soms stevige ingrepen‘ teleurstellend’.„B enWwillen dat burgers en organisaties meer inzetten op zelfbeheer en zelfwerkzaamheid. Als je dat écht wil, dan moet je die burgers ook vanaf het begin betrekken bij die plannen.”

  Een artikel uit De Gelderlander van vandaag.

  Lees verder
 3. Perspectief op Nijmegen

  Vandaag wordt de perspectiefnota besproken in de Nijmeegse gemeenteraad. Bij de perspectiefnota - de naam zegt het al - wordt vooruit geblikt naar de komende jaren en worden belangrijke keuzes gemaakt die ten grondslag liggen aan de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Hieronder leest u de bijdrage die fractievoorzitter Noël Vergunst zojuist in eerste termijn hield: "GroenLinks combineert idealisme en dromen met het ontwikkelen van realistische plannen. Dat kan alleen in samenwerking en dialoog met de stad."

  Lees verder
 4. Economie bij groen en cultuur gebaat

  Het afwisselende groene landschap in en rond Nijmegen, is een topwaarde van de stad, aldus GroenLinks-wethouder Jan van der Meer in een ingezonden artikel in De Gelderlander.

  Lees verder
 5. Meer zonnepanelen op schooldaken

  Het college neemt een aantal ideeën uit het initiatiefvoorstel Zon Op School van GroenLinks-raadslid Jos Reinhoudt over. Dat betekent dat basisscholen in Nijmegen in de toekomst meer gebruik zullen maken van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun dak te leggen. "Tot nu toe waren basisscholen niet betrokken bij de klimaatdoelstellingen van de stad," zegt Jos Reinhoudt, "terwijl juist kinderen belang hebben bij schone energie."

  Lees verder
 6. Straatinterviews GroenLinks in Galgeveld

  Het is prima wonen en leven in de Galgeveld. Dat is de indruk die GroenLinks Nijmegen kreeg na en serie straatinterviews in die wijk op zaterdag 25 mei. Veruit de meeste mensen geven aan dat ze erg tevreden zijn over de buurt, en dat ze hopen dat er niet veel verandert in hun omgeving.

  Lees verder
 7. GroenLinks & CDA willen fietsersbrug Lent houden

  Volgende maand wordt de Lentse Lus gesloopt en komt er een tijdelijke fietsbrug voor in de plaats. GroenLinks Nijmegen en CDA Nijmegen hebben zich in het verleden hard gemaakt voor het behoud van een ongelijkvloerse oversteek op deze plek en zijn verheugd dat deze met de nieuwe brug gehandhaafd blijft. Het college heeft echter door laten schemeren dat de brug misschien niet blijft liggen tot de definitieve tunnel is aangelegd, daarom hebben de partijen schriftelijke vragen gesteld.

  Lees verder