Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks: “Bedrijvenloket kan taken KvK overnemen”

  Het Bedrijvenloket van de gemeente kan een aantal taken van de Kamer van Koophandel overnemen. Dat vindt GroenLinks Nijmegen. Het gaat dan vooral om laagdrempelige diensten, zoals het inschrijven van een nieuwe onderneming.
  De Nijmeegse vestiging van de KvK sluit op 1 december zijn deuren. Ondernemers die vragen hebben of een nieuw bedrijf willen inschrijven moeten vanaf die datum naar Arnhem. GroenLinks vindt dat niet goed voor het ondernemersklimaat in Nijmegen en wil dat startende ondernemers hiervoor ook bij het Bedrijvenloket terecht kunnen.

  Lees verder
 2. GroenLinks: 'Maatwerk nodig bij horecaregels’

  Wat GroenLinks Nijmegen betreft hoeven studentenverenigingen en sportclubs de biertap niet iedere dag klokslag middernacht dicht te gooien. De partij pleit voor maatwerk in de drank- en horecaregels. Het college van B en W wil vanaf 1 januari een strikt onderscheid aanbrengen tussen commerciële horeca en andere plaatsen waar alcohol geschonken wordt. Commerciële cafés mogen 's nachts zo lang open blijven als ze willen. ‘Paracommerciële horecagelegenheden’ zoals sportkantines en lokalen van studentenverenigingen mogen alcohol schenken van 12.00u tot middernacht.

  Lees verder
 3. Discriminatie in beleid zonne-energie

  Zonne-energie voor mensen die geen eigen dak hebben om zonnestroom op te wekken. Dat was de gedachte bij de start van het project ‘Zonnepark Nederland’ in 2012 in Nijmegen. Hierbij legden 72 mensen gezamenlijk 476 zonnepanelen op het dak van twee gebouwen van de gemeente Nijmegen. De verwachting was dat de overheid dit bijzondere en duurzame initiatief zou ondersteunen. En dat deelnemers op korte termijn dezelfde voordelen zouden krijgen als mensen met panelen op hun eigen dak. Deze betalen namelijk geen energiebelasting over hun zelf opgewekte stroom; ‘daklozen’ daarentegen wel. Het nieuwe energieakkoord biedt hen echter niets. Een opinieartikel in Trouw.

  Lees verder
 4. Extra metingen lucht en geluid in West

  De gemeente gaat de komende vijf jaar (extra) metingen doen naar lucht en geluid in Nijmegen West. De plekken en de frequentie van de metingen zijn samen met de werkgroep West Wil Groene Buffer bepaald. Reden voor de extra metingen is de komst van de nieuwe stadsbrug De Oversteek en het extra verkeer door Nijmegen West dat deze oplevert. De nieuwe metingen kosten 150.000 euro. GroenLinks heeft hier op aangedrongen middels een motie en is daarom verheugd dat dit op deze manier wordt uitgevoerd.

  Lees verder
 5. GroenLinks stelt vragen over het Cultuurfonds voor het Rijk van Nijmegen

  In mei van dit jaar werd de website van het Cultuurfonds voor het Rijk van Nijmegen gelanceerd. Het fonds wordt beheerd door een stichtingsbestuur met een aantal fiscale specialisten. Het fonds wil als makelaar optreden tussen culturele organisaties die voor projecten financiering zoeken bij particulieren en bedrijven. Het heeft daartoe een website opgezet. Afgelopen jaar besloot het college om 50.000 euro toe te kennen aan het fonds als eenmalige subsidie “zodat in de opstartfase projecten sneller kunnen worden gerealiseerd.”

  Lees verder
 6. GroenLinks investeert in groen en sociaal:we maken een mooie stad

  Donderdag 10 oktober (de dag van de Duurzaamheid) presenteert
  GroenLinks Nijmegen het concept-verkiezingsprogramma voor de
  gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De titel van dit programma “We maken een mooie stad” refereert aan de vele creatieve initiatiefnemers die Nijmegen kent. Mensen die hun eigen energie opwekken, samen een woning bouwen, een moestuin starten of popmuziek maken.
  De voorzitter van de programmacommissie Noël Vergunst: “Deze mensen maken van Nijmegen een mooie stad. Met dit ambitieuze programma willen we hun bondgenoot zijn.”

  Lees verder
 7. Afval: bronscheiding blijft onmisbaar

  Wat is beter: plastic afval apart inzamelen of kunststoffen achteraf uit het restafval halen? Raadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks verdedigde dinsdag 24 september bij de ARN het standpunt dat bronscheiding de meeste perspectieven biedt voor het realiseren van hoogwaardige grondstofstromen. De discussie bij de ARN kwam voort uit het afvaldebat in de Nijmeegse gemeenteraad eerder dit jaar.

  Lees verder
 8. GroenLinks wil mensen met schulden eerder en beter helpen

  Steeds meer mensen verliezen hun baan, veel ondernemers kunnen amper het hoofd boven water houden en gezinnen moeten noodgedwongen gebruik maken van de voedselbank. Uit recente onderzoeken blijkt 1 op de 6 huishoudens één of meerdere schulden te hebben. Bij meer dan twintig procent gaat het om gezinnen met kinderen. Meer mensen dan voorheen lopen het risico problematische schulden op te bouwen. GroenLinks wil dat de gemeente meer doet om deze grotere groep te bereiken. Fractielid April Ranshuijsen: “Door op tijd goede voorlichting te geven aan meer verschillende groepen voorkom je dat problemen uit de hand lopen. Op termijn levert deze investering winst op” Samen met fractiegenoot Noël Vergunst dient zij hiervoor in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in.

  Lees verder
 9. Pepijn Boekhorst lijsttrekker GroenLinks Nijmegen

  Pepijn Boekhorst is de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks Nijmegen. Hij volgt daarmee Jan van der Meer op, die eerder aangaf de politiek te gaan verlaten. De leden van de partij konden afgelopen maand in een referendum hun stem uitbrengen op drie kandidaten. Maar liefst 44 procent van de leden bracht een stem uit. Pepijn kreeg 50.4 procent van de stemmen, tegenover 36 en 12.5 procent voor respectievelijk Noël Vergunst en Carin Hereijgers.

  Pepijn Boekhorst is sinds 2010 raadslid namens GroenLinks. Hij wil als lijsttrekker een bondgenoot zijn van burgers die initiatieven tonen en blijven knokken voor wat en wie kwetsbaar is. Juist in deze onzekere en moeilijke tijden vindt hij dat je mensen perspectief moet bieden.

  Lees verder
 10. Lening aan Het Groene Hert opnieuw besproken

  Het debat over de lening aan Het Groene Hert lijkt eindelijk tot een einde te komen. In de Raadsvergadering gisteren werd nog één keer uitgebreid teruggeblikt, en werd een aantal conclusies en leerpunten geformuleerd. Belangrijkste daarvan is dat het college de Raad beter moet betrekken bij leningen.

  Lees verder