Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Actieve leden gezocht voor huiskamergesprek met Jesse Klaver

  Maandagavond 7 oktober komt Jesse Klaver (Tweede Kamerlid GroenLinks) naar Nijmegen. Hij wil regelmatig buiten de Tweede Kamer van Den Haag met leden van GroenLinks praten en discussiëren over politiek en de onderwerpen die betrekking hebben op zijn portefeuille (dierenwelzijn, Europese zaken, financiën, landbouw, natuur & visserij, onderwijs & wetenschappen). Tussen 19.30 uur en 22.00 uur aan de eettafel van raadslid Pepijn Boekhorst (in Nijmegen West) wil hij met tien actieve leden in gesprek over (problemen in) de lokale politiek in relatie tot de TK betreffende zijn portefeuilles, hij hoort graag welke ideeën er bij jullie leven!

  Lees verder
 2. Werken aan een stillere stad met het Actieplan Geluid

  De gemeenteraad heeft gesproken over het Actieplan Geluid. Hoge geluidsbelastingen brengen niet alleen gezondheidsrisico’s met zich mee en zorgen voor hinder voor omwonende, maar gaan ook vaak gepaard met een hoge uitstoot van fijnstof. Volgens GroenLinks getuigen de maatregelen van een brede blik op duurzaamheid in plaats van geïsoleerd naar geluidshinder te kijken. GroenLinks-fractielid Anne Jaspers: “Toch kan er nog wel een tandje bij."

  Lees verder
 3. Transitie Jeugdzorg en AWBZ besproken: persoonsgebonden budget blijft!

  Vanaf januari 2015 komen naast huishoudelijke zorg ook begeleiding en persoonlijke verzorging onder de WMO te vallen. GroenLinks vindt het belangrijk dat keuzevrijheid tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget blijft. Voor mensen die een indicatie hebben voor een individuele voorziening en die in staat zijn zelf hun zorg te organiseren moet maximale zelfregie mogelijk blijven. Tijdens de Politieke Avond heeft wethouder Frings aangegeven hierin mee te willen gaan. Fractielid April Ranshuijsen "Ik ben heel blij met deze toezegging. In de nota werd de nadruk gelegd op zorgaanbieders, waardoor keuzevrijheid en zelfregie beperkt zou worden. Dat is nu van de baan."

  Lees verder
 4. Tijdelijke opblaashal Rapiditas eerst van de baan, dan praten over alternatieven

  Rapiditas is een succesvolle tennisvereniging. Om in de winter te kunnen trainen, willen ze een opblaashal neerzetten in Park Brakkenstein. Dit gaat ten koste van het groene en monumentale karakter van het park. Het is daarom niet gewenst en mogelijk een dergelijke opblaashal te plaatsen. We moeten nu duidelijk maken dat dit plan niet door kan gaan. Dan wordt het tijd om te denken over een alternatief. Enkele locaties kunnen onderzocht worden om een permanente hal neer te zetten. Gelukkig heeft Rapiditas de middelen om die hal zelf te bekostigen. Fractievoorzitter Noël Vergunst: "Het moet dus mogelijk zijn om ergens in Nijmegen hiervoor een plekje te vinden. Park Brakkenstein blijft dan mooi, rustig en groen."

 5. Luchtkwaliteit Nijmegen West onder druk door ongezonde bezuiniging minister

  Door de slechtere bedieningstijden van de sluis Weurt krijgt Nijmegen West te maken met extra fijnstof door wachtende schepen. De fractie van GroenLinks Nijmegen roept het college van burgemeester en wethouders op te zorgen dat deze ongezonde bezuinigingsmaatregel van de minister van Infrastructuur en Milieu van tafel gaat.
  Raadslid Pepijn Boekhorst: “De bewoners van Nijmegen West maken zich samen met de gemeente terecht zorgen om de luchtkwaliteit, we werken niet voor niets aan een groene buffer. Het is onbegrijpelijk dat de minister met zo’n maatregel hun gezondheid onder druk zet. Dat moeten we echt niet willen.”

  Lees verder
 6. Raad stelt perspectiefnota vast: zwembad Dukenburg blijft open

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de perspectiefnota waarin de belangrijkste keuzen worden gemaakt voor de komende jaren. Door de bezuinigingen van het PvdA-VVD-kabinet en de tekorten op de grondexploitaties moeten we weer extra bezuinigen. GroenLinks hanteert daarbij als principe: wat anders kan, door bijvoorbeeld burgers meer zelf te laten doen, doen we anders; wat echt belangrijk is, houden we overeind en we stoppen met zaken die minder prioriteit hebben. GroenLinks vindt het belangrijk dat als we meer vragen van burgers en organisaties, we hen er ook goed bij moeten betrekken. Veel mensen voelden zich overvallen door de voorstellen van het college. Deze hebben geleid tot misverstanden en onrust. Het college heeft toegezegd dit bij de uitwerking van de voorstellen beter te doen.

  Lees verder
 7. GroenLinks stelt vragen aan College van B&W over Masterplan Vrijheidsmuseum

  GroenLinks wil openheid en helderheid van het College van B&W omtrent het plan voor het Vrijheidsmuseum en heeft vragen gesteld.

  In Nijmegen wordt door het college van B&W al enige tijd gesleuteld aan een nieuw oorlogsmuseum. Dat wordt tegenwoordig een vrijheidsmuseum genoemd. Vrijheid wordt gepresenteerd als een militaire overwinning op de bezetter. Maar de strijd voor vrijheid is natuurlijk veel meer dan dat. Hoe zit het met de suffragette-, burgerrechten- en arbeidersbewegingen? Vrijheid alleen zien als een militaire overwinning is een wel heel beperkte kijk op vrijheid.

  Op 19 juni van dit jaar werd door het college het masterplan Vrijheidsmuseum gepresenteerd, een kleurig boekwerk met veel plaatjes, bloemige verhalen over het hoe en waarom en steunbetuigingen van prominenten, die er belang bij hebben dat dit project een succes wordt. Ook worden in de ambitieuze plannen optimistische cijfers gepresenteerd, bijvoorbeeld minstens 145.000 bezoekers. Dat is voor Nederlandse begrippen heel veel. In dat geval zou het museum geen verlies, maar ook geen winst maken en elf banen opleveren.

  Lees verder
 8. Gezondheidsbeleid gemeente breed gedragen

  Het spreekt de fractie van GroenLinks zeer aan dat in de nota vooral preventie als uitgangspunt wordt genomen en dat de zorg dicht bij de burger wordt georganiseerd. De wethouder en ambtenaren hebben de uitvoerende instellingen nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nota.

  Lees verder
 9. 'Economische Raad moet handen uit de mouwen steken’

  De Economische Raad Nijmegen (ERN) moet meer doen om de lokale economie te bevorderen. Dat vindt de fractie van GroenLinks Nijmegen. De ERN is in 2011 opgericht om het college van b&w te adviseren over de economische ontwikkeling van de stad, maar tot op heden heeft de denktank nog niets van zich laten horen.
  Raadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks: “Het college moet meer doen om de ERN tot actie te bewegen. De werkloosheid neemt toe, steeds meer winkels staan leeg en bedrijven gaan failliet. Het is alle hens aan dek voor de economie van Nijmegen. In de ERN zitten allerlei kopstukken uit het bedrijfsleven. Gezamenlijk hebben ze een enorme kennis van de lokale economie en een fantastisch netwerk. Daar moet meer uit te halen zijn dan nu gebeurt. Het college moet de ERN niet behandelen als een praatclub, de handen moeten uit de mouwen.”

  Lees verder