Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks leider Bram van Ojik komt 16 december naar Nijmegen

  Op maandag 16 december zal Bram van Ojik een bezoek brengen aan Nijmegen. Hij geeft een gastcollege op de Radboud Universiteit,de lezing wordt georganiseerd door studievereniging Ismus, voor studenten politicologie. Daarna gaat hij in gesprek met inwoners van Nijmegen. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
  GroenLinks fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Nijmegen is een echte GroenLinks-stad. De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in het creëren van een groene stad met goede sociale voorzieningen. Onze Tweede Kamerleden komen regelmatig langs en krijgen van de Nijmeegse bewoners veel input mee voor hun werk in de Tweede Kamer.”

  Lees verder
 2. Bert Frings aan het woord over W4

  Vanaf 2014 gaan de 4 welzijnsinstellingen in de stad veel intensiever samenwerken, onder de titel w4. Daarmee gaat elke instelling doen waar ze goed in is en worden dubbelingen voorkomen. En gaan ze veel meer wijkgericht werken. Daarmee wordt de basis gelegd voor de extra taken die de gemeente in 2015 erbij krijgt. En kan hierop voortgebouwd worden. Dat levert een betere dienstverlening op en tegelijkertijd een besparing van 750.000€.
  Wethouder Bert Frings legt in dit filmpje (vanaf 2 min 44) uit waarom en hoe het werkt.

 3. Kiezen om te delen: verslag bezoek Bram van Ojik aan Nijmegen

  ‘Hoe doen jullie dat eigenlijk bij colleges? Laat je eerst je leraren uitpraten of stellen jullie tussendoor ook vragen? Ik vind dat het leukste hoor, roep het maar meteen als je het ergens niet mee eens bent of een vraag hebt’, aldus Bram van Ojik, die op uitnodiging van studievereniging Ismus naar de Radboud Universiteit is gekomen. En dat laten de politicologen in spe zich geen twee keer zeggen. Bram van Ojik vertelt over zijn visie op de arbeidsmarkt, die er in de toekomst heel anders uit zal zien dan nu, mede vanwege de automatisering waardoor minder werk door mensen gedaan hoeft te worden. ‘Misschien dat de studenten in de toekomst helemaal niet meer naar college komen, maar alle lessen via youtube gaan. Zien jullie dat zien zitten, een universiteit zonder docenten?’

  Lees verder
 4. Veel twijfels over haalbaarheid oorlogsmuseum en nog geen goede oplossing voor culturele ondernemers Vasimgebouw.

  GroenLinks steunt referendum

  Het college wil het Vasimgebouw, dat nu gebruikt wordt door 40 culturele ondernemers, voor 1 euro overdoen aan een externe stichting om hier een oorlogsmuseum te vestigen. Het college geeft de initiatiefnemers hierboven nog een bruidsschat mee van 1,7 miljoen euro om hun plannen te realiseren. Desondanks is er nog steeds 8 miljoen euro tekort. Daarnaast moet er jaarlijks nog veel geld gevonden worden om de exploitatie sluitend te krijgen.
  Noël Vergunst: “Een dergelijk museum zou natuurlijk een unieke kans zijn voor Nijmegen, maar voordat de gemeente medewerking verleent moet er wel een sluitende begroting liggen en duidelijk zijn dat de risico’s niet bij de gemeente liggen. We moeten voorkomen dat de gemeente bovenop de miljoeneninvesteringen ook jaarlijks moet bijbetalen om de tekorten te dekken.”

  Lees verder
 5. Geen nachtelijke drooglegging van Nijmegen

  Het amendement van GL voor meer maatwerk in de drank en horecaregels krijgt een grote meerderheid in de Raad. Opsteller raadslid Jos Reinhoudt kreeg D66, VVD, PvdA ,CDA en SP achter de oproep om ruimere schenktijden toe te staan. "De tap om klokslag middernacht dichtdoen, zoals het college voorstelt, is voor studentensociëteiten en sportclubs geen aantrekkelijk vooruitzicht. Zij komen hierdoor in grote financiële problemen. Daarbij: de ontmoetingen van studentenclubs gaat ook later in de nacht nog volop door. Dat hoort bij een studentenstad als Nijmegen. Voor sportclubs willen we toestaan dat de tap tot 01.00 uur open blijft."

  Lees verder
 6. Begroting 2014: geef de hervormers ruim baan

  Vanavond is de begroting 2014-2017 besproken. Zojuist heeft fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in het kader hiervan het beleid van de gemeente tegen het licht gehouden. Boekhorst: "We moeten de hervormers in deze stad ruim baan geven. Geen gemeente als hindermacht of dwingende regisseur maar als ‘mogelijkmaker’." Hieronder kunt u de volledige tekst lezen.

  Lees verder
 7. GroenLinks: “Bedrijvenloket kan taken KvK overnemen”

  Het Bedrijvenloket van de gemeente kan een aantal taken van de Kamer van Koophandel overnemen. Dat vindt GroenLinks Nijmegen. Het gaat dan vooral om laagdrempelige diensten, zoals het inschrijven van een nieuwe onderneming.
  De Nijmeegse vestiging van de KvK sluit op 1 december zijn deuren. Ondernemers die vragen hebben of een nieuw bedrijf willen inschrijven moeten vanaf die datum naar Arnhem. GroenLinks vindt dat niet goed voor het ondernemersklimaat in Nijmegen en wil dat startende ondernemers hiervoor ook bij het Bedrijvenloket terecht kunnen.

  Lees verder
 8. GroenLinks: 'Maatwerk nodig bij horecaregels’

  Wat GroenLinks Nijmegen betreft hoeven studentenverenigingen en sportclubs de biertap niet iedere dag klokslag middernacht dicht te gooien. De partij pleit voor maatwerk in de drank- en horecaregels. Het college van B en W wil vanaf 1 januari een strikt onderscheid aanbrengen tussen commerciële horeca en andere plaatsen waar alcohol geschonken wordt. Commerciële cafés mogen 's nachts zo lang open blijven als ze willen. ‘Paracommerciële horecagelegenheden’ zoals sportkantines en lokalen van studentenverenigingen mogen alcohol schenken van 12.00u tot middernacht.

  Lees verder
 9. Discriminatie in beleid zonne-energie

  Zonne-energie voor mensen die geen eigen dak hebben om zonnestroom op te wekken. Dat was de gedachte bij de start van het project ‘Zonnepark Nederland’ in 2012 in Nijmegen. Hierbij legden 72 mensen gezamenlijk 476 zonnepanelen op het dak van twee gebouwen van de gemeente Nijmegen. De verwachting was dat de overheid dit bijzondere en duurzame initiatief zou ondersteunen. En dat deelnemers op korte termijn dezelfde voordelen zouden krijgen als mensen met panelen op hun eigen dak. Deze betalen namelijk geen energiebelasting over hun zelf opgewekte stroom; ‘daklozen’ daarentegen wel. Het nieuwe energieakkoord biedt hen echter niets. Een opinieartikel in Trouw.

  Lees verder
 10. Extra metingen lucht en geluid in West

  De gemeente gaat de komende vijf jaar (extra) metingen doen naar lucht en geluid in Nijmegen West. De plekken en de frequentie van de metingen zijn samen met de werkgroep West Wil Groene Buffer bepaald. Reden voor de extra metingen is de komst van de nieuwe stadsbrug De Oversteek en het extra verkeer door Nijmegen West dat deze oplevert. De nieuwe metingen kosten 150.000 euro. GroenLinks heeft hier op aangedrongen middels een motie en is daarom verheugd dat dit op deze manier wordt uitgevoerd.

  Lees verder