Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks stelt campagnepand open voor initiatiefnemers

  Opening op 10 januari
  Vrijdag 10 januari opent GroenLinks Nijmegen zijn campagnepand aan de Ziekerstraat 81. De opening vindt plaats om 20 uur tijdens de nieuwjaarsborrel van de partij. Iedereen is van harte uitgenodigd. Lijsttrekker Pepijn Boekhorst: “Ons campagne-motto is ‘samenwerken aan een mooie stad’. Daarom stellen we het pand graag kosteloos beschikbaar als werkruimte, expositieruimte, oefenruimte of workshopruimte. Actieve Nijmegenaren die een mooi idee hebben, kunnen contact met ons opnemen via fractie@groenlinks.nijmegen.nl. Samen bekijken we dan de mogelijkheden!”

  Lees verder
 2. Meerderheid raad geeft vrijheidsmuseum wo2 ongedekte cheque

  D66 torpedeert referendum
  Ondanks de vele twijfels over de haalbaarheid en de risico’s van het vrijheidsmuseum tweede wereldoorlog heeft een meerderheid van de raad ingestemd met dit project. GroenLinks vindt het te vroeg om nu al 6,2 miljoen euro te investeren. Er is nog een exploitatietekort van 150.000 euro per jaar en er moet nog 8 miljoen euro gevonden worden voor de investering. Het college kon de raad ook niet helder uitleggen waar de onderzoekskosten van 200.000 euro van betaald zal worden. Noël Vergunst: “Er moet eerst een concreet plan liggen met een sluitende begroting. Pas dan kunnen we een besluit nemen over de gemeentelijke bijdrage in de investering. We moeten geen ongedekte cheque geven.” Verder is de toekomst van de culturele ondernemers die nu het vasimgebouw gebruiken ongewis. De raad heeft het college opgedragen voor hen een goede oplossing te zoeken als ze uit het pand moeten. Ondanks de tegenstem van GroenLinks, was er een meerderheid voor het project.

  Lees verder
 3. “SAMENWERKEN AAN EEN MOOIE STAD”

  Verkiezingsprogramma GroenLinks Nijmegen vastgesteld.

  “Samenwerken aan een mooie stad” Dit is de titel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Nijmegen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Het programma is op zaterdag 9 november door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De titel refereert aan de vele creatieve initiatiefnemers die Nijmegen kent. Mensen die hun eigen energie opwekken, samen een woning bouwen, een moestuin starten of popmuziek maken.
  De voorzitter van de programmacommissie Noël Vergunst: “Deze mensen maken van Nijmegen een mooie stad. Met dit ambitieuze programma willen we hun bondgenoot zijn.”
  Lijsttrekker Pepijn Boekhorst: “Wij durven te investeren in wat mensen op dit moment belangrijk vinden: werk, zorg en een gezonde leefomgeving"

  Lees verder
 4. GroenLinks leider Bram van Ojik komt 16 december naar Nijmegen

  Op maandag 16 december zal Bram van Ojik een bezoek brengen aan Nijmegen. Hij geeft een gastcollege op de Radboud Universiteit,de lezing wordt georganiseerd door studievereniging Ismus, voor studenten politicologie. Daarna gaat hij in gesprek met inwoners van Nijmegen. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
  GroenLinks fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Nijmegen is een echte GroenLinks-stad. De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in het creëren van een groene stad met goede sociale voorzieningen. Onze Tweede Kamerleden komen regelmatig langs en krijgen van de Nijmeegse bewoners veel input mee voor hun werk in de Tweede Kamer.”

  Lees verder
 5. Bert Frings aan het woord over W4

  Vanaf 2014 gaan de 4 welzijnsinstellingen in de stad veel intensiever samenwerken, onder de titel w4. Daarmee gaat elke instelling doen waar ze goed in is en worden dubbelingen voorkomen. En gaan ze veel meer wijkgericht werken. Daarmee wordt de basis gelegd voor de extra taken die de gemeente in 2015 erbij krijgt. En kan hierop voortgebouwd worden. Dat levert een betere dienstverlening op en tegelijkertijd een besparing van 750.000€.
  Wethouder Bert Frings legt in dit filmpje (vanaf 2 min 44) uit waarom en hoe het werkt.

 6. Kiezen om te delen: verslag bezoek Bram van Ojik aan Nijmegen

  ‘Hoe doen jullie dat eigenlijk bij colleges? Laat je eerst je leraren uitpraten of stellen jullie tussendoor ook vragen? Ik vind dat het leukste hoor, roep het maar meteen als je het ergens niet mee eens bent of een vraag hebt’, aldus Bram van Ojik, die op uitnodiging van studievereniging Ismus naar de Radboud Universiteit is gekomen. En dat laten de politicologen in spe zich geen twee keer zeggen. Bram van Ojik vertelt over zijn visie op de arbeidsmarkt, die er in de toekomst heel anders uit zal zien dan nu, mede vanwege de automatisering waardoor minder werk door mensen gedaan hoeft te worden. ‘Misschien dat de studenten in de toekomst helemaal niet meer naar college komen, maar alle lessen via youtube gaan. Zien jullie dat zien zitten, een universiteit zonder docenten?’

  Lees verder
 7. Veel twijfels over haalbaarheid oorlogsmuseum en nog geen goede oplossing voor culturele ondernemers Vasimgebouw.

  GroenLinks steunt referendum

  Het college wil het Vasimgebouw, dat nu gebruikt wordt door 40 culturele ondernemers, voor 1 euro overdoen aan een externe stichting om hier een oorlogsmuseum te vestigen. Het college geeft de initiatiefnemers hierboven nog een bruidsschat mee van 1,7 miljoen euro om hun plannen te realiseren. Desondanks is er nog steeds 8 miljoen euro tekort. Daarnaast moet er jaarlijks nog veel geld gevonden worden om de exploitatie sluitend te krijgen.
  Noël Vergunst: “Een dergelijk museum zou natuurlijk een unieke kans zijn voor Nijmegen, maar voordat de gemeente medewerking verleent moet er wel een sluitende begroting liggen en duidelijk zijn dat de risico’s niet bij de gemeente liggen. We moeten voorkomen dat de gemeente bovenop de miljoeneninvesteringen ook jaarlijks moet bijbetalen om de tekorten te dekken.”

  Lees verder
 8. Begroting 2014: geef de hervormers ruim baan

  Vanavond is de begroting 2014-2017 besproken. Zojuist heeft fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in het kader hiervan het beleid van de gemeente tegen het licht gehouden. Boekhorst: "We moeten de hervormers in deze stad ruim baan geven. Geen gemeente als hindermacht of dwingende regisseur maar als ‘mogelijkmaker’." Hieronder kunt u de volledige tekst lezen.

  Lees verder
 9. GroenLinks: “Bedrijvenloket kan taken KvK overnemen”

  Het Bedrijvenloket van de gemeente kan een aantal taken van de Kamer van Koophandel overnemen. Dat vindt GroenLinks Nijmegen. Het gaat dan vooral om laagdrempelige diensten, zoals het inschrijven van een nieuwe onderneming.
  De Nijmeegse vestiging van de KvK sluit op 1 december zijn deuren. Ondernemers die vragen hebben of een nieuw bedrijf willen inschrijven moeten vanaf die datum naar Arnhem. GroenLinks vindt dat niet goed voor het ondernemersklimaat in Nijmegen en wil dat startende ondernemers hiervoor ook bij het Bedrijvenloket terecht kunnen.

  Lees verder
 10. GroenLinks: 'Maatwerk nodig bij horecaregels’

  Wat GroenLinks Nijmegen betreft hoeven studentenverenigingen en sportclubs de biertap niet iedere dag klokslag middernacht dicht te gooien. De partij pleit voor maatwerk in de drank- en horecaregels. Het college van B en W wil vanaf 1 januari een strikt onderscheid aanbrengen tussen commerciële horeca en andere plaatsen waar alcohol geschonken wordt. Commerciële cafés mogen 's nachts zo lang open blijven als ze willen. ‘Paracommerciële horecagelegenheden’ zoals sportkantines en lokalen van studentenverenigingen mogen alcohol schenken van 12.00u tot middernacht.

  Lees verder