Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Raad tegen schaliegas

  Jos Reinhoudt

  Op de politieke avond van 27 mei diende Jos Reinhoudt de motie "Nee tegen schaliegas" in. Daarmee spreekt de Nijmeegse raad expliciet uit tegen schaliegasboringen te zijn. Tevens werd het college opdracht gegeven op het VNG-congres volgende week de motie "Nee tegen winning van schaliegas in Nederland" te steunen. 

  Lees verder
 2. Jaarrekening 2014: met de stad gaat het goed

  Vanavond werd de jaarrekening 2014 besproken. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst sprak van een solide rekening waarin reserves en het eigen vermogen gegroeid zijn: de gemeente is in control. Wel waarschuwde Boekhorst over het geld dat we opnieuw overhielden op het programma werk & inkomen: "terwijl er nog heel veel mensen een opleiding, bijscholing en werkbegeleiding hadden kunnen ontvangen." Hij riep het college op hier veel meer werk van te maken. Lees hieronder de gehele bijdrage in eerste termijn.

  Lees verder
 3. Nijmegen blijft voorzien in bed, bad en brood

  GroenLinks Nijmegen staat pal voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.  Het PvdA-VVD compromis uit Den Haag, waarin mensen na een aantal weken opvang alsnog op straat gezet worden is voor  GroenLinks onaanvaardbaar. “Bed-bad-brood” is een grondrecht!

  Lees verder
 4. Marieke in Helsinki: mensenrechten beginnen lokaal

  Mensenrechtenorganisaties  Amnesty Nederland, Cordaid, NJCM, het SIM, SHRR en DDvL organiseerden een studiereis naar Helsinki om daar te leren over mensenrechten. Fractielid Marieke Smit werd uitgenodigd om deel te nemen. Hieronder haar verslag en bevindingen van deze boeiende reis.

  Lees verder
 5. Stationsplein wordt veiliger en mooier

  Het Nijmeegse stationsplein wordt aangepakt, tot grote tevredenheid van GroenLinks. De oversteekplaats bij het ROC wordt veiliger, en looproutes - zoals naar Doornroosje en de onderliggende fietsenstalling - worden duidelijker gemarkeerd. Op de lange termijn wordt het volledige stationsgebied aangepakt. GroenLinks is blij met de maatregelen die wethouder mobiliteit Harriët Tiemens voorstelt.

  Lees verder
 6. Nijmegen moet blijven voorzien in bed, bad en brood

  GroenLinks Nijmegen staat pal voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het compromis van PvdA en VVD waarin mensen na een aantal weken opvang alsnog op straat gezet worden is voor GroenLinks onaanvaardbaar. “Bed-bad-brood” is een grondrecht !

  Lees verder
 7. Plein ’44 krijgt nieuwe tegels

  “Mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen worden haast gelanceerd”. Ons raadslid April Ranshuijsen was er najaar 2014 duidelijk over: de bestrating van Plein ’44 is gevaarlijk en ongewenst. Veel raadsleden ondertekenden haar brief aan projectontwikkelaar ING om wat aan deze situatie te doen.

  Lees verder
 8. Aan de slag met de Waalkade

  Er moet snel een plan komen om de Nijmeegse Waalkade aantrekkelijker te maken, dat vinden GroenLinks en Liberaal Nijmegen. De twee partijen organiseren daarom op 28 april een avond om met bewoners, ondernemers en iedereen die wil meedenken, de eerste stappen te zetten. De avond wordt deskundig begeleid door Vincent Cantrijn.

  Lees verder
 9. GroenLinks fietst door de wijken op zoek naar ideeën

  Raadsleden van GroenLinks Nijmegen stappen samen met wijkbewoners op de fiets om mogelijke verbeteringen te zien en te horen voor het Nijmeegs fietsbeleid. De komende jaren is er namelijk 5 miljoen euro extra geld om te investeren in fietspaden, aanleg van  fietssnelwegen, aanpakken van kruispunten en het aanleggen van fietsvriendelijke verkeersdrempels. Waar is dat nu het hardst nodig? 

  Lees verder