Foutmelding

Oei, deze pagina bestaat niet! Weet je wat wel bestaat? Klimaatverandering 🤖

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Motie: opnieuw sneller naar Kleve

  In de stadsbegroting wordt veel gesproken over Arnhem, de stad waar Nijmegen mee samenwerkt op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein. Dat terwijl Kleve (DL) een stad die ongeveer even dichtbij ligt, nauwelijks wordt genoemd. Regelmatig maakt GroenLinks zich hard voor maatregelen die bijdragen aan betere mobiliteit, ook over de grens heen. Immers, zonder goed openbaar vervoer wordt samenwerking bemoeilijkt. Terwijl er veel kansen liggen op het gebied van werk en het voor winkeliers aantrekkelijk is wanneer meer Duitsers onze binnenstad bezoeken. Raadslid Pepijn Oomen: "In 2012 werd mijn amendement 'sneller naar Kleve' raadsbreed gesteund, maar helaas is er concreet nog weinig van de grond gekomen. Daarom heb ik dit amendement geactualiseerd en 'opnieuw sneller naar Kleve' genoemd'. In dit amendement vragen we om op korte termijn een betere busverbinding te realiseren." 

  Lees verder
 2. Busbaan Heyendaal succes

  De bussen die over de verlengde busbaan door de spoorkuil naar Heyendaal rijden, trekken dagelijks circa 15.000 reizigers. De nieuwe lijn is een geweldig succes.

  Lees verder
 3. Leer omgaan met de deeleconomie

  Een opinieartikel van GroenLinks raadslid Jos Reinhoudt, geplaatst  in de Gelderlander van 1 november.

  De deeleconomie komt eraan! Steeds meer Nijmegenaren boeken geen hotel, maar vinden via AirBNB een vakantieadres. En andersom kunnen toeristen die in Nijmegen een particuliere kamer of huis willen huren op meer dan 100 adressen terecht. Hetzelfde geldt voor autodelen met Snappcar of Greenwheels, het lenen van spullen via websites als Peerby of het regelen van een maaltijd via Thuisafgehaald. Dit biedt grote kansen voor Nijmegen.

  Lees verder
 4. Klimaatverandering krijgt aandacht in rioleringsplan

  Door klimaatverandering neemt de kans op hevige regenbuien toe. Die kunnen voor overlast zorgen, zoals in Nijmegen afgelopen zomer het geval was. Uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van het CDA hierover blijkt dat Nijmegen goed voorbereid is om schade te voorkomen. De rioleringen zijn op orde en al meer dan tien jaar bestaat het beleid om regenpijpen af te koppelen.

  In het nieuwe rioleringsplan dat in 2016 klaar moet zijn, komt extra aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Een goede mogelijke oplossing is bijvoorbeeld  de gescheiden verwerking van regenwater en afvalwater centraal staan. Dat is toegepast in de Waalsprong, Dukenburg en Lindenholt en deze gebieden hebben niet of nauwelijks regenwateroverlast ten gevolge van intensieve zomerse buien.

  Lees verder
 5. Nooit meer situaties als bij bestrating Plein’44

  Plein’44, voor veel Nijmegenaren hét voorbeeld van een in alle opzichten ontoegankelijk plein. De ongelijke bestrating maakt het oversteken van het plein tot een ware survivaltocht. Voor mensen die slecht ter been zijn is elke steen een hindernis, baby’s stuiteren bijna uit de kinderwagen en rolstoelgebruikers worden gelanceerd wanneer hun voorwiel achter een van de tegels blijft hangen. Over de onderhandelingen rond Plein’44 wordt de Raad binnenkort geïnformeerd. GroenLinks gaat verder en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. Raadslid April Ranshuijsen: ‘GroenLinks wil dat er scherpere en bindende criteria komen zodat vanaf nu elk project dat wordt opgeleverd voldoet aan alle toegankelijkheidcriteria en geen geld meer wordt verspild met achteraf (juridisch) getouwtrek en aanpassingen voor verbetering van toegankelijkheid’.
   

  Lees verder
 6. Windmolens in Nijmegen stap dichterbij!

  Raad keurt bestemmingsplan burgerinitiatief goed

  Op de politieke avond van 1 oktober werd het bestemmingsplan vastgesteld waarin vijf windmolens worden gebouwd in Nijmegen-noord. Bijna de gehele gemeenteraad stemde voor. Raadslid Pepijn Oomen: “Dit windpark is een prachtig voorbeeld van een geslaagd bewonersinitiatief. De beweging komt echt van onderop. Dat maakt Nijmegen ook minder afhankelijk van de grote energiebedrijven. Laat het maar goed gaan waaien hier!”

  Lees verder
 7. Nijmegen tóch kandidaat-speelstad EK vrouwenvoetbal

  GroenLinks is erg blij met het voornemen van het stadsbestuur om Nijmegen toch kandidaat-speelstad te laten zijn voor het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal in 2017. Eerder dit jaar kwam naar buiten dat Nijmegen zich niet zou kandideren vanwege de hoge kosten die het evenement met zich mee zou brengen en omdat het gelijk plaatsvindt met de Vierdaagse. Gelukkig is het wethouder Renske Helmer van Sport gelukt om goede afspraken te maken, dat verdient een compliment.

  Lees verder
 8. NedTrain is nog geen gepasseerd station

  Zoeken naar gezamenlijke oplossing met NedTrain en buurtbewoners Spoorkuil

  NedTrain heeft de ambitie om een technisch centrum in de Spoorkuil (het spooremplacement tussen Bottendaal en het Willemskwartier) te bouwen. D66 riep alle fracties op zich nu al uit te spreken tegen de wenselijkheid van de bouw van de onderhoudshal voor treinen . GroenLinks besloot geen gehoor aan deze oproep te geven in dit zeer vroege stadium. Fractievolger Marieke Smit: “Er is op dit moment nog te veel informatie onbekend. Bovendien zien we veel ruimte voor aanpassingen van de plannen waardoor een eventuele bouw voor alle partijen aanvaardbaar is. Die kans willen wij graag benutten!”

  Lees verder
 9. Een nieuwe basisschool voor Brakkenstein

  Basisschool Brakkenstein wordt gebouwd aan de Heyendaalseweg. Hoe graag de ouders, wijkraad en gemeenteraad ook een andere locatie wensen: dit blijkt niet haalbaar. Dat is de conclusie uit de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week. De opgave voor de toekomst is om deze nieuwe locatie zo verkeersveilig mogelijk te gaan maken.

  Lees verder
 10. Een RotzOoij... (*update*)

  Sinds het voorjaar is de nieuwe voetgangersbrug naar de Ooijpolder geopend. Daarmee is er een snelle poort naar het prachtige landschap gerealiseerd. Veel mensen maken dankbaar gebruik van de brug. Helaas echter blijken veel mensen hun afval  achter te laten en ligt er nu veel rotzooi. GroenLinks vindt dit een zeer onwenselijke situatie en heeft hier vragen over gesteld. Raadslid Pepijn Oomen: “Triest dat een deel van de bezoekers niet van respect tegenover de natuur blijkt te kunnen getuigen!”

  Lees verder