Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GL wil einde aan wilde dieren in het circus

  In Nijmegen worden nog steeds circusvoorstellingen met wilde dieren georganiseerd. GroenLinks vindt dit onwenselijk en heeft het college van B&W gevraagd lokale regelgeving te maken, waarmee circussen met wilde dieren uit onze gemeente geweerd kunnen worden. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Wilde dieren horen in het wild thuis, zoals de naam al zegt. In sommige circussen moeten leeuwen, tijgers en olifanten dagelijks niet-natuurlijk gedrag vertonen. We weten inmiddels dat veel wilde dieren hier doodongelukkig van worden. Dat kan echt niet meer. Gelukkig kiezen steeds meer circussen voor voorstellingen zonder wilde dieren, waardoor er genoeg mogelijkheden zijn om toch naar circusvoorstellingen te gaan. Daarom willen wij dat Nijmegen net als andere gemeenten in actie komt.”

  Lees verder
 2. Aanpak topsalaris blijft belangrijk

  Hoewel de uitkomst hoogst onzeker is, blijft Nijmegen zich inzetten om het topsalaris van RGV-directeur Droogh aan te pakken. Dat bleek woensdag tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota. Hierin legt het college tussentijds verantwoording af over de financiële ontwikkelingen in de gemeente. Een van de opvallendste zaken was het onverwachte faillissement van twee dochterbedrijven van de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV). Nijmegen heeft een minderheidsaandeel in de RGV.

  Lees verder
 3. Investeren in banen voor Nijmegenaren

  “Het is vaak goed om geld over te houden, maar niet als dit bedrag is bedoeld om mensen aan het werk te helpen”. Fractielid Lisa Westerveld gaf aan meer actie te willen om mensen aan het werk te krijgen. In de jaarrekening bleek dat een aantal doelstellingen, waaronder het terugdringen van het aantal jeugdwerklozen in Nijmegen, niet is gehaald. Wel bleef er 2,3 miljoen over, geld dat GroenLinks graag had besteed aan het creëren van meer banen. 

  Lees verder
 4. Coalitieakkoord: samenwerken aan een mooie stad!

  Pepijn Boekhorst

  update: Om 23 uur is het coalitieakkoord aangenomen!

  Vanavond wordt het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA, de Nijmeegse Fractie en de VSP besproken. Zojuist analyseerde fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in eerste termijn het akkoord: "Wij zijn blij dat we actiever dan ooit gaan werken aan de toekomst van onze mooie stad!"

  Hieronder kun je zijn volledige bijdrage lezen.

  Lees verder
 5. Coalitieakkoord Samen voor Nijmegen

  Extra inzet voor jongeren, vluchtelingen en gehandicapten. Investeringen in het openbaar vervoer, 10 miljoen voor de fiets. Flinke ambitie om het energieverbruik te verlagen, de lucht schoner te maken en geld om meer groen in de stad aan te leggen. GroenLinks Nijmegen is erg tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de vijf partijen SP, PvdA, Nijmeegse Fractie, VSP en natuurlijk GroenLinks. Deze partijen kiezen in het akkoord voor een sociale, duurzame en ondernemende stad. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst ziet veel idealen van GroenLinks terug in het akkoord en is positief over de afspraken voor de komende vier jaar: "Deze coalitie geeft initiatiefnemers de ruimte om Nijmegen sterker te maken. Tegelijk ondersteunen we mensen die dat nodig hebben. We kiezen er voor om te investeren in mensen en in de stad."

   

  Lees verder
 6. Interview Jan van der Meer

  Jan van der Meer

  Onze wethouder Jan van der Meer gaat binnenkort na twintig jaar politiek actief te zijn geweest (waaronder acht jaar wethouderschap) iets anders doen. In De Gelderlander van afgelopen zaterdag hield redacteur Harm Graat een eerste afscheidsinterview met Jan. 

  Lees verder
 7. Met de Zonnetrein naar Groesbeek

  GroenLinks en Die Grünen nemen op 16 mei om 10.00 uur de zonnetrein van Heyendaal naar Groesbeek

   

  Al jarenlang pleiten GroenLinks en Die Grünen voor de reactivering van de spoorlijn tussen het Nederlandse Nijmegen en het Duitse Kleve via Groesbeek. Railvervoer met lightrail is een uitstekend, duurzaam en snel alternatief voor de huidige langzame busverbinding tussen Nijmegen en Kleve. Helaas is de reactivering van de verbinding nog steeds niet gerealiseerd. Dit ondanks dat uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de inwoners van de grensstreek voor reactivering van de spoorlijn is. GroenLinks en Die Grünen willen dat er door de betrokken gemeenten, de Kreis Kleve en de Stadsregio snel een projectbureau wordt opgericht die het herstel van de verbinding voorbereidt.

  Lees verder
 8. Nijmegen in top 5 groenste en duurzaamste steden van Europa

  Jan van der Meer

  De gemeente Nijme­gen is door de Europese commis­sie genomineerd voor de titel ‘groenste en duurzaamste stad van Europa’, oftewel de Green Ca­pital Award. Samen met vier ande­re Europese steden strijdt Nijme­gen om deze titel De Nijmeegse wethouder van Mi­lieu, Jan van der Meer, is super­trots op de nominatie.
   

  Een artikel uit De Gelderlander.

  Lees verder
 9. D66 wil in Nijmegen niet in coalitie met SP

  D66 wil in Nijmegen geen coalitie vormen met de SP en GroenLinks. Volgens de demo­craten zijn de inhoudelijke ver­schillen met vooral de SP te groot om tot een vruchtbare samenwer­king te kunnen komen. GroenLinks-fractievoorzitter Pepijn Boekhorst noemde het vroege nee 'een democratische partij onwaardig'. Hij vroeg zich af waarom de democraten niet inhoudelijk het gesprek met de socialisten zijn aangegaan maar nu al concluderen dat er teveel verschillen zijn voor een samenwerking.

  Een artikel uit De Gelderlander.

  Lees verder
 10. Vervolg informatiefase olv Eric van Kaathoven en Eduard van Zuijlen

  De fracties van SP en GroenLinks hebben twee informateurs bereid gevonden een nadere verkenning te doen naar een nieuwe coalitie voor het gemeentebestuur van Nijmegen. Deze informateurs zijn Eric van Kaathoven (fractievoorzitter SP Gelderland) en Eduard van Zuijlen (ex-partijvoorzitter GroenLinks en huidig burgemeester van Menterwolde). 

  Lees verder