Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Klimaatverandering krijgt aandacht in rioleringsplan

  Door klimaatverandering neemt de kans op hevige regenbuien toe. Die kunnen voor overlast zorgen, zoals in Nijmegen afgelopen zomer het geval was. Uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van het CDA hierover blijkt dat Nijmegen goed voorbereid is om schade te voorkomen. De rioleringen zijn op orde en al meer dan tien jaar bestaat het beleid om regenpijpen af te koppelen.

  In het nieuwe rioleringsplan dat in 2016 klaar moet zijn, komt extra aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Een goede mogelijke oplossing is bijvoorbeeld  de gescheiden verwerking van regenwater en afvalwater centraal staan. Dat is toegepast in de Waalsprong, Dukenburg en Lindenholt en deze gebieden hebben niet of nauwelijks regenwateroverlast ten gevolge van intensieve zomerse buien.

  Lees verder
 2. Nooit meer situaties als bij bestrating Plein’44

  Plein’44, voor veel Nijmegenaren hét voorbeeld van een in alle opzichten ontoegankelijk plein. De ongelijke bestrating maakt het oversteken van het plein tot een ware survivaltocht. Voor mensen die slecht ter been zijn is elke steen een hindernis, baby’s stuiteren bijna uit de kinderwagen en rolstoelgebruikers worden gelanceerd wanneer hun voorwiel achter een van de tegels blijft hangen. Over de onderhandelingen rond Plein’44 wordt de Raad binnenkort geïnformeerd. GroenLinks gaat verder en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. Raadslid April Ranshuijsen: ‘GroenLinks wil dat er scherpere en bindende criteria komen zodat vanaf nu elk project dat wordt opgeleverd voldoet aan alle toegankelijkheidcriteria en geen geld meer wordt verspild met achteraf (juridisch) getouwtrek en aanpassingen voor verbetering van toegankelijkheid’.
   

  Lees verder
 3. Windmolens in Nijmegen stap dichterbij!

  Raad keurt bestemmingsplan burgerinitiatief goed

  Op de politieke avond van 1 oktober werd het bestemmingsplan vastgesteld waarin vijf windmolens worden gebouwd in Nijmegen-noord. Bijna de gehele gemeenteraad stemde voor. Raadslid Pepijn Oomen: “Dit windpark is een prachtig voorbeeld van een geslaagd bewonersinitiatief. De beweging komt echt van onderop. Dat maakt Nijmegen ook minder afhankelijk van de grote energiebedrijven. Laat het maar goed gaan waaien hier!”

  Lees verder
 4. Nijmegen tóch kandidaat-speelstad EK vrouwenvoetbal

  GroenLinks is erg blij met het voornemen van het stadsbestuur om Nijmegen toch kandidaat-speelstad te laten zijn voor het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal in 2017. Eerder dit jaar kwam naar buiten dat Nijmegen zich niet zou kandideren vanwege de hoge kosten die het evenement met zich mee zou brengen en omdat het gelijk plaatsvindt met de Vierdaagse. Gelukkig is het wethouder Renske Helmer van Sport gelukt om goede afspraken te maken, dat verdient een compliment.

  Lees verder
 5. NedTrain is nog geen gepasseerd station

  Zoeken naar gezamenlijke oplossing met NedTrain en buurtbewoners Spoorkuil

  NedTrain heeft de ambitie om een technisch centrum in de Spoorkuil (het spooremplacement tussen Bottendaal en het Willemskwartier) te bouwen. D66 riep alle fracties op zich nu al uit te spreken tegen de wenselijkheid van de bouw van de onderhoudshal voor treinen . GroenLinks besloot geen gehoor aan deze oproep te geven in dit zeer vroege stadium. Fractievolger Marieke Smit: “Er is op dit moment nog te veel informatie onbekend. Bovendien zien we veel ruimte voor aanpassingen van de plannen waardoor een eventuele bouw voor alle partijen aanvaardbaar is. Die kans willen wij graag benutten!”

  Lees verder
 6. Een nieuwe basisschool voor Brakkenstein

  Basisschool Brakkenstein wordt gebouwd aan de Heyendaalseweg. Hoe graag de ouders, wijkraad en gemeenteraad ook een andere locatie wensen: dit blijkt niet haalbaar. Dat is de conclusie uit de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week. De opgave voor de toekomst is om deze nieuwe locatie zo verkeersveilig mogelijk te gaan maken.

  Lees verder
 7. Een RotzOoij... (*update*)

  Sinds het voorjaar is de nieuwe voetgangersbrug naar de Ooijpolder geopend. Daarmee is er een snelle poort naar het prachtige landschap gerealiseerd. Veel mensen maken dankbaar gebruik van de brug. Helaas echter blijken veel mensen hun afval  achter te laten en ligt er nu veel rotzooi. GroenLinks vindt dit een zeer onwenselijke situatie en heeft hier vragen over gesteld. Raadslid Pepijn Oomen: “Triest dat een deel van de bezoekers niet van respect tegenover de natuur blijkt te kunnen getuigen!”

  Lees verder
 8. GL wil einde aan wilde dieren in het circus

  In Nijmegen worden nog steeds circusvoorstellingen met wilde dieren georganiseerd. GroenLinks vindt dit onwenselijk en heeft het college van B&W gevraagd lokale regelgeving te maken, waarmee circussen met wilde dieren uit onze gemeente geweerd kunnen worden. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Wilde dieren horen in het wild thuis, zoals de naam al zegt. In sommige circussen moeten leeuwen, tijgers en olifanten dagelijks niet-natuurlijk gedrag vertonen. We weten inmiddels dat veel wilde dieren hier doodongelukkig van worden. Dat kan echt niet meer. Gelukkig kiezen steeds meer circussen voor voorstellingen zonder wilde dieren, waardoor er genoeg mogelijkheden zijn om toch naar circusvoorstellingen te gaan. Daarom willen wij dat Nijmegen net als andere gemeenten in actie komt.”

  Lees verder
 9. Aanpak topsalaris blijft belangrijk

  Hoewel de uitkomst hoogst onzeker is, blijft Nijmegen zich inzetten om het topsalaris van RGV-directeur Droogh aan te pakken. Dat bleek woensdag tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota. Hierin legt het college tussentijds verantwoording af over de financiële ontwikkelingen in de gemeente. Een van de opvallendste zaken was het onverwachte faillissement van twee dochterbedrijven van de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV). Nijmegen heeft een minderheidsaandeel in de RGV.

  Lees verder
 10. Investeren in banen voor Nijmegenaren

  “Het is vaak goed om geld over te houden, maar niet als dit bedrag is bedoeld om mensen aan het werk te helpen”. Fractielid Lisa Westerveld gaf aan meer actie te willen om mensen aan het werk te krijgen. In de jaarrekening bleek dat een aantal doelstellingen, waaronder het terugdringen van het aantal jeugdwerklozen in Nijmegen, niet is gehaald. Wel bleef er 2,3 miljoen over, geld dat GroenLinks graag had besteed aan het creëren van meer banen. 

  Lees verder