Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Geen fraudeur, toch boete

  Sinds januari 2013 geldt de fraudewet. Een wet die is bedoeld om fraude met uitkeringen hard aan te pakken. Ook GroenLinks wil dat echte fraudeurs worden aangepakt, maar vindt voorop staan dat de gemeente fatsoenlijk en respectvol met  inwoners omgaat. Buitensporig hoge boetes en strenge sancties voor mensen die  door onmacht en overmacht niet aan de strakke administratieve regeltjes kunnen voldoen, zijn onwenselijk.Raadslid April Ranshuijsen: ‘Het is goed dat echte fraude wordt bestreden, maar uit onderzoek blijkt nu dat het niet op tijd of correct doorgeven van gegevens vaak komt door onkunde, overmacht of fouten van de overheid zelf. Mensen krijgen daarvoor onnodig zware boetes, dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. De gemeente moet eerst kijken naar de oorzaak van een situatie en beoordelen of opzet in het spel is. Iemand die onopzettelijk een fout maakt zou niet beboet moeten worden. Daar bereiken we enkel mee dat mensen in de problemen komen.

  Lees verder
 2. Lastenverschuiving: wat betekent dat voor U

  Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 vastgesteld. Hierin staan de plannen voor de komende jaren, met een financiële onderbouwing. Een van de meest opvallende zaken is het geleidelijk afbouwen van de afvalstoffenheffing en de verhoging van de OZB. Een complexe maatregel die we hieronder uitleggen:

  Wat gaat er precies veranderen voor bewoners?

  Huurders en woningeigenaren betalen vanaf 2015 minder afvalstoffenheffing. In 2018 betalen zij geen afvalstoffenheffing meer. Een aantal woningeigenaren betalen vanaf 2015 meer OZB. Maar de jaren daarna zullen de lasten voor sommige eigenaren weer dalen. Eigenaren van een woning met een waarde minder dan 200.000 euro betalen in 2018 minder belasting, is de woning meer waard dan betalen eigenaren meer belasting.

  Voorbeeld: een eigenaar van een woning met een waarde van 288.000 euro betaalt in 2014 969 euro, in 2018 is dat bedrag 1055. En beperkte stijging van 86 euro per jaar. Een eigenaar van een woning met een waarde van 138.000 euro betaalt in 2014 530 euro, in 2018 is dat bedrag 523 euro. Een lichte daling.  

  Lees verder
 3. Werkbezoek Hatert: een verslag

  Zaterdag 29 november brachten fractie en bestuur van GroenLinks Nijmegen een bezoek aan de wijk Hatert. We spraken daar met een ondernemer die 40 nationaliteiten in zijn winkel krijgt en met jongerenwerkers en straatcoaches.

  Lees verder
 4. NEC is een hoofdpijndossier

  Lisa Westerveld van GroenLinks is minder mild voor de club. "Jammer dat NEC een hoofdpijndossier is geworden. We praten hier al jaren over. NEC is niet stabiel en komt vaker afspraken niet na." Aldus de laatste zin van een bericht op omroep Gelderland met de kop “NEC kan spelers maar net betalen”Al snel werd het bericht overgenomen door diverse voetbalsites en werd veel gedeeld op social media. Op de stelling ‘de gemeente Nijmegen moet NEC financieel steunen’ op een van de sites werd in korte tijd een paar honderd keer gereageerd. Want praten over voetbal is populair en iedereen heeft er een mening over. Helaas zit de kwestie wat ingewikkelder in elkaar dan de nieuwsberichten doen overkomen.

  Lees verder
 5. Vergroot de meerwaarde van studenten in de wijk

  Een opinieartikel van GroenLinks raadsleden Lisa Westerveld en Pepijn Boekhorst e.a. geplaatst in De Gelderlander van 6 december.

  Veel Nijmegenaren zijn tevreden over hun stad. De groene omgeving en goede voorzieningen maken dat de omstandigheden om in onze stad te wonen, prima zijn. Dit beweren we niet zomaar, maar blijkt uit de tweejaarlijkse Stads- en wijkmonitor, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan over hoe Nijmegen volgens zijn inwoners scoort. Uit diezelfde monitor blijkt ook dat er forse verschillen zijn en het woonklimaat niet in iedere wijk een dikke voldoende krijgt. Volgens de Stads- en wijkmonitor heeft dit mede te maken met het opleidingsniveau van de bewoners en sociaal-economische aspecten. In Nijmegen zie je dat iedere wijk een unieke eigen cultuur heeft, maar ook dat wijken hun eigen problemen kennen. Zo laait de laatste tijd de discussie over studentenwoningen weer op. Studenten houden de wijken levendig en zorgen voor sfeer, maar soms ook voor frictie. Wanneer er teveel eenpersoonshuishoudens in een kleine ruimte bij elkaar zitten zorgt dit voor meer afval, geluid en fietsen om maar wat te noemen. En daarom geven sommigen omwonenden aan dat ze liever een grotere spreiding van studenten door de stad zien. 

  Lees verder
 6. Begroting 2015: Nijmegen blijft groen en sociaal

  Vanavond wordt de stadsbegroting 2015-2018 in de raad besproken. Zojuist hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in eerste termijn zijn beschouwing. Hieronder leest u zijn bijdrage. Boekhorst: "GroenLinksers willen het verschil maken voor mensen. En in deze begroting zien we meer dan voldoende mogelijkheden om dat te doen de komende jaren!"

  Lees verder
 7. Motie: Naar een veiliger en mooier stationsplein

  Afgelopen voorjaar heeft GroenLinks met bewoners en andere betrokkenen en 'aan tafel met'-sessie gehouden over het stationsplein. Hier bleek dat er veel concrete ideeën waren om het stationsplein veiliger en mooier te maken. Samen met deze betrokkenen heeft GroenLinks een artikel in De Gelderlander gezet, waarin werd opgeroepen om het plein snel veiliger te maken door middel van een aantal relatief eenvoudige ingrepen. 

  Lees verder
 8. Motie: opnieuw sneller naar Kleve

  In de stadsbegroting wordt veel gesproken over Arnhem, de stad waar Nijmegen mee samenwerkt op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein. Dat terwijl Kleve (DL) een stad die ongeveer even dichtbij ligt, nauwelijks wordt genoemd. Regelmatig maakt GroenLinks zich hard voor maatregelen die bijdragen aan betere mobiliteit, ook over de grens heen. Immers, zonder goed openbaar vervoer wordt samenwerking bemoeilijkt. Terwijl er veel kansen liggen op het gebied van werk en het voor winkeliers aantrekkelijk is wanneer meer Duitsers onze binnenstad bezoeken. Raadslid Pepijn Oomen: "In 2012 werd mijn amendement 'sneller naar Kleve' raadsbreed gesteund, maar helaas is er concreet nog weinig van de grond gekomen. Daarom heb ik dit amendement geactualiseerd en 'opnieuw sneller naar Kleve' genoemd'. In dit amendement vragen we om op korte termijn een betere busverbinding te realiseren." 

  Lees verder
 9. Busbaan Heyendaal succes

  De bussen die over de verlengde busbaan door de spoorkuil naar Heyendaal rijden, trekken dagelijks circa 15.000 reizigers. De nieuwe lijn is een geweldig succes.

  Lees verder
 10. Leer omgaan met de deeleconomie

  Een opinieartikel van GroenLinks raadslid Jos Reinhoudt, geplaatst  in de Gelderlander van 1 november.

  De deeleconomie komt eraan! Steeds meer Nijmegenaren boeken geen hotel, maar vinden via AirBNB een vakantieadres. En andersom kunnen toeristen die in Nijmegen een particuliere kamer of huis willen huren op meer dan 100 adressen terecht. Hetzelfde geldt voor autodelen met Snappcar of Greenwheels, het lenen van spullen via websites als Peerby of het regelen van een maaltijd via Thuisafgehaald. Dit biedt grote kansen voor Nijmegen.

  Lees verder