Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. NEC is een hoofdpijndossier

  Lisa Westerveld van GroenLinks is minder mild voor de club. "Jammer dat NEC een hoofdpijndossier is geworden. We praten hier al jaren over. NEC is niet stabiel en komt vaker afspraken niet na." Aldus de laatste zin van een bericht op omroep Gelderland met de kop “NEC kan spelers maar net betalen”Al snel werd het bericht overgenomen door diverse voetbalsites en werd veel gedeeld op social media. Op de stelling ‘de gemeente Nijmegen moet NEC financieel steunen’ op een van de sites werd in korte tijd een paar honderd keer gereageerd. Want praten over voetbal is populair en iedereen heeft er een mening over. Helaas zit de kwestie wat ingewikkelder in elkaar dan de nieuwsberichten doen overkomen.

  Lees verder
 2. Vergroot de meerwaarde van studenten in de wijk

  Een opinieartikel van GroenLinks raadsleden Lisa Westerveld en Pepijn Boekhorst e.a. geplaatst in De Gelderlander van 6 december.

  Veel Nijmegenaren zijn tevreden over hun stad. De groene omgeving en goede voorzieningen maken dat de omstandigheden om in onze stad te wonen, prima zijn. Dit beweren we niet zomaar, maar blijkt uit de tweejaarlijkse Stads- en wijkmonitor, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan over hoe Nijmegen volgens zijn inwoners scoort. Uit diezelfde monitor blijkt ook dat er forse verschillen zijn en het woonklimaat niet in iedere wijk een dikke voldoende krijgt. Volgens de Stads- en wijkmonitor heeft dit mede te maken met het opleidingsniveau van de bewoners en sociaal-economische aspecten. In Nijmegen zie je dat iedere wijk een unieke eigen cultuur heeft, maar ook dat wijken hun eigen problemen kennen. Zo laait de laatste tijd de discussie over studentenwoningen weer op. Studenten houden de wijken levendig en zorgen voor sfeer, maar soms ook voor frictie. Wanneer er teveel eenpersoonshuishoudens in een kleine ruimte bij elkaar zitten zorgt dit voor meer afval, geluid en fietsen om maar wat te noemen. En daarom geven sommigen omwonenden aan dat ze liever een grotere spreiding van studenten door de stad zien. 

  Lees verder
 3. Begroting 2015: Nijmegen blijft groen en sociaal

  Vanavond wordt de stadsbegroting 2015-2018 in de raad besproken. Zojuist hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in eerste termijn zijn beschouwing. Hieronder leest u zijn bijdrage. Boekhorst: "GroenLinksers willen het verschil maken voor mensen. En in deze begroting zien we meer dan voldoende mogelijkheden om dat te doen de komende jaren!"

  Lees verder
 4. Motie: Naar een veiliger en mooier stationsplein

  Afgelopen voorjaar heeft GroenLinks met bewoners en andere betrokkenen en 'aan tafel met'-sessie gehouden over het stationsplein. Hier bleek dat er veel concrete ideeën waren om het stationsplein veiliger en mooier te maken. Samen met deze betrokkenen heeft GroenLinks een artikel in De Gelderlander gezet, waarin werd opgeroepen om het plein snel veiliger te maken door middel van een aantal relatief eenvoudige ingrepen. 

  Lees verder
 5. Motie: opnieuw sneller naar Kleve

  In de stadsbegroting wordt veel gesproken over Arnhem, de stad waar Nijmegen mee samenwerkt op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein. Dat terwijl Kleve (DL) een stad die ongeveer even dichtbij ligt, nauwelijks wordt genoemd. Regelmatig maakt GroenLinks zich hard voor maatregelen die bijdragen aan betere mobiliteit, ook over de grens heen. Immers, zonder goed openbaar vervoer wordt samenwerking bemoeilijkt. Terwijl er veel kansen liggen op het gebied van werk en het voor winkeliers aantrekkelijk is wanneer meer Duitsers onze binnenstad bezoeken. Raadslid Pepijn Oomen: "In 2012 werd mijn amendement 'sneller naar Kleve' raadsbreed gesteund, maar helaas is er concreet nog weinig van de grond gekomen. Daarom heb ik dit amendement geactualiseerd en 'opnieuw sneller naar Kleve' genoemd'. In dit amendement vragen we om op korte termijn een betere busverbinding te realiseren." 

  Lees verder
 6. Busbaan Heyendaal succes

  De bussen die over de verlengde busbaan door de spoorkuil naar Heyendaal rijden, trekken dagelijks circa 15.000 reizigers. De nieuwe lijn is een geweldig succes.

  Lees verder
 7. Leer omgaan met de deeleconomie

  Een opinieartikel van GroenLinks raadslid Jos Reinhoudt, geplaatst  in de Gelderlander van 1 november.

  De deeleconomie komt eraan! Steeds meer Nijmegenaren boeken geen hotel, maar vinden via AirBNB een vakantieadres. En andersom kunnen toeristen die in Nijmegen een particuliere kamer of huis willen huren op meer dan 100 adressen terecht. Hetzelfde geldt voor autodelen met Snappcar of Greenwheels, het lenen van spullen via websites als Peerby of het regelen van een maaltijd via Thuisafgehaald. Dit biedt grote kansen voor Nijmegen.

  Lees verder
 8. Klimaatverandering krijgt aandacht in rioleringsplan

  Door klimaatverandering neemt de kans op hevige regenbuien toe. Die kunnen voor overlast zorgen, zoals in Nijmegen afgelopen zomer het geval was. Uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van het CDA hierover blijkt dat Nijmegen goed voorbereid is om schade te voorkomen. De rioleringen zijn op orde en al meer dan tien jaar bestaat het beleid om regenpijpen af te koppelen.

  In het nieuwe rioleringsplan dat in 2016 klaar moet zijn, komt extra aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Een goede mogelijke oplossing is bijvoorbeeld  de gescheiden verwerking van regenwater en afvalwater centraal staan. Dat is toegepast in de Waalsprong, Dukenburg en Lindenholt en deze gebieden hebben niet of nauwelijks regenwateroverlast ten gevolge van intensieve zomerse buien.

  Lees verder
 9. Nooit meer situaties als bij bestrating Plein’44

  Plein’44, voor veel Nijmegenaren hét voorbeeld van een in alle opzichten ontoegankelijk plein. De ongelijke bestrating maakt het oversteken van het plein tot een ware survivaltocht. Voor mensen die slecht ter been zijn is elke steen een hindernis, baby’s stuiteren bijna uit de kinderwagen en rolstoelgebruikers worden gelanceerd wanneer hun voorwiel achter een van de tegels blijft hangen. Over de onderhandelingen rond Plein’44 wordt de Raad binnenkort geïnformeerd. GroenLinks gaat verder en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. Raadslid April Ranshuijsen: ‘GroenLinks wil dat er scherpere en bindende criteria komen zodat vanaf nu elk project dat wordt opgeleverd voldoet aan alle toegankelijkheidcriteria en geen geld meer wordt verspild met achteraf (juridisch) getouwtrek en aanpassingen voor verbetering van toegankelijkheid’.
   

  Lees verder
 10. Windmolens in Nijmegen stap dichterbij!

  Raad keurt bestemmingsplan burgerinitiatief goed

  Op de politieke avond van 1 oktober werd het bestemmingsplan vastgesteld waarin vijf windmolens worden gebouwd in Nijmegen-noord. Bijna de gehele gemeenteraad stemde voor. Raadslid Pepijn Oomen: “Dit windpark is een prachtig voorbeeld van een geslaagd bewonersinitiatief. De beweging komt echt van onderop. Dat maakt Nijmegen ook minder afhankelijk van de grote energiebedrijven. Laat het maar goed gaan waaien hier!”

  Lees verder