Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Jaarverslag GroenLinks Nijmegen

  In januari start GroenLinks het nieuwe jaar met de opening van het campagnepand aan de Ziekerstraat. In de dagen hiervoor werken tientallen vrijwilligers hard om er een fantastische plek van te maken. Ondertussen gaat het gewone werk in de raad door. Pepijn Oomen schrijft een voorstel om de luchtkwaliteit te verbeteren en krijgt hiervoor steun in de raad. Marieke Smit maakt zich druk voor voldoende studentenwoningen in onze stad. Ilknur Aksakal geeft vanuit GroenLinks steun aan het nieuwe samenwerkingsverband W4 van de grote zorg- en welzijninstellingen in onze stad. Dit levert geld en kwaliteit op! Tevergeefs pleit Maurice Nooijen om burgers met een uitkering niet te bespioneren met camera’s. Uit de stads- en wijkmonitor blijkt dat bewoners en ondernemers het woon- en leefklimaat in de stad meer waarderen. Het oordeel over de bereikbaarheid is sterk verbeterd, er zijn minder achterstandswijken en we doen het goed als duurzame stad. Dat zijn positieve beoordelingen, volgens GroenLinks. Lokaal kunnen we verschil maken.                                                                                                                                                                                                                                                           Februari. De campagneslogan ‘Samenwerken aan een mooie stad’ krijgt meer en meer vorm. In het campagnepand exposeren Nijmeegse kunstenaars en is er elke week een rondetafelgesprek. Over betaalbaar wonen, cultuureducatie, duurzaam eten, een veilige inrichting van het stationsplein. Raadslid Noël Vergunst neemt vijf prijswinnaars mee op rondleiding naar Doornroosje, dat volop in aanbouw is. Nijmegenaren doen mee aan onze petitie om scooters van het fietspad te krijgen. De raad besluit dat er definitief een centrum voor natuur- en cultuurhistorie in de Stratenmakerstoren komt. Het krijgt de naam de Bastei en is een kroon op het werk van wethouder Jan van der Meer. De raad kiest ervoor om de Albert Heijn op de Groenestraat te verplaatsen. Onder aanvoering van Pepijn Oomen komt er meer aandacht voor de fiets en groene inpassing. Het campagneteam bezoekt de Hazenkamp met Bram van Ojik, en ondertussen worden in de stad huis-aan-huis duizenden verkiezingskranten bezorgd. Ook de campagnefilm gaat online. De campagne is op stoom!

   

  Lees verder
 2. ‘Mensen zijn voortaan betrokken bij de beslissing over hun zorg’

  Dit artikel is overgenomen uit de bewonersmagazines Mariken, de Dukenburger, de Wester, Neij West en Lindenholt Leeft van december 2014. Tekst: René van Berlo en Michiel van de Loo

  ‘De belangrijkste vraag is: wat hebt u nodig?’ Dat zegt wethouder Bert Frings over de veranderingen in de zorg. ‘Natuurlijk gaan er dingen mis per 1 januari. Maar er is een vangnet: een helpdesk waarbij mensen terechtkunnen.’Op 1 januari vinden grote veranderingen in de zorg plaats. Tot nu toe regelde de gemeente onder andere hulp in de huishouding, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft zo. Voortaan gaat de gemeente meer hulp en ondersteuning regelen, bijvoorbeeld woonbegeleiding, dagopvang of jeugdhulp. Het Rijk organiseert alleen nog de zorg voor mensen die in een instelling wonen of thuis intensieve verzorging en verpleging krijgen.

  Ongerustheid

  Deze veranderingen leiden tot grote ongerustheid. Er wordt flink bezuinigd. Elke gemeente kan het gekorte zorgpakket deels naar eigen smaak invullen. De situatie kan dus in Nijmegen anders zijn dan in Arnhem.

  ‘Er gaat heel veel veranderen’, bevestigt Frings. ‘Alles wat met zorg (care) te maken heeft, komt naar de gemeentes. Dat is 8 miljard euro per jaar. Alles wat medisch is (cure) gaat naar de zorgverzekeraars. Dat is ongeveer 65 miljard. Het rare is: de care kan volgens de regering goedkoper, de cure niet. AWBZ en jeugdzorg vallen onder care. Op de AWBZ wordt 20 tot 25 procent bezuinigd, op de jeugdzorg 4 tot 15 procent. De cure mag 1,5 procent groeien!’

   

  Lees verder
 3. Nieuwjaarsspeech fractievoorzitter Pepijn Boekhorst

  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Nijmegen  hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een inspirerende toespraak over de ambities van GroenLinks voor nu en in de toekomst. Ook stond  hij stil bij de actualiteit van afgelopen week . Lees hier zijn speech.

  Lees verder
 4. Geen fraudeur, toch boete

  Sinds januari 2013 geldt de fraudewet. Een wet die is bedoeld om fraude met uitkeringen hard aan te pakken. Ook GroenLinks wil dat echte fraudeurs worden aangepakt, maar vindt voorop staan dat de gemeente fatsoenlijk en respectvol met  inwoners omgaat. Buitensporig hoge boetes en strenge sancties voor mensen die  door onmacht en overmacht niet aan de strakke administratieve regeltjes kunnen voldoen, zijn onwenselijk.Raadslid April Ranshuijsen: ‘Het is goed dat echte fraude wordt bestreden, maar uit onderzoek blijkt nu dat het niet op tijd of correct doorgeven van gegevens vaak komt door onkunde, overmacht of fouten van de overheid zelf. Mensen krijgen daarvoor onnodig zware boetes, dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. De gemeente moet eerst kijken naar de oorzaak van een situatie en beoordelen of opzet in het spel is. Iemand die onopzettelijk een fout maakt zou niet beboet moeten worden. Daar bereiken we enkel mee dat mensen in de problemen komen.

  Lees verder
 5. Lastenverschuiving: wat betekent dat voor U

  Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 vastgesteld. Hierin staan de plannen voor de komende jaren, met een financiële onderbouwing. Een van de meest opvallende zaken is het geleidelijk afbouwen van de afvalstoffenheffing en de verhoging van de OZB. Een complexe maatregel die we hieronder uitleggen:

  Wat gaat er precies veranderen voor bewoners?

  Huurders en woningeigenaren betalen vanaf 2015 minder afvalstoffenheffing. In 2018 betalen zij geen afvalstoffenheffing meer. Een aantal woningeigenaren betalen vanaf 2015 meer OZB. Maar de jaren daarna zullen de lasten voor sommige eigenaren weer dalen. Eigenaren van een woning met een waarde minder dan 200.000 euro betalen in 2018 minder belasting, is de woning meer waard dan betalen eigenaren meer belasting.

  Voorbeeld: een eigenaar van een woning met een waarde van 288.000 euro betaalt in 2014 969 euro, in 2018 is dat bedrag 1055. En beperkte stijging van 86 euro per jaar. Een eigenaar van een woning met een waarde van 138.000 euro betaalt in 2014 530 euro, in 2018 is dat bedrag 523 euro. Een lichte daling.  

  Lees verder
 6. Werkbezoek Hatert: een verslag

  Zaterdag 29 november brachten fractie en bestuur van GroenLinks Nijmegen een bezoek aan de wijk Hatert. We spraken daar met een ondernemer die 40 nationaliteiten in zijn winkel krijgt en met jongerenwerkers en straatcoaches.

  Lees verder
 7. NEC is een hoofdpijndossier

  Lisa Westerveld van GroenLinks is minder mild voor de club. "Jammer dat NEC een hoofdpijndossier is geworden. We praten hier al jaren over. NEC is niet stabiel en komt vaker afspraken niet na." Aldus de laatste zin van een bericht op omroep Gelderland met de kop “NEC kan spelers maar net betalen”Al snel werd het bericht overgenomen door diverse voetbalsites en werd veel gedeeld op social media. Op de stelling ‘de gemeente Nijmegen moet NEC financieel steunen’ op een van de sites werd in korte tijd een paar honderd keer gereageerd. Want praten over voetbal is populair en iedereen heeft er een mening over. Helaas zit de kwestie wat ingewikkelder in elkaar dan de nieuwsberichten doen overkomen.

  Lees verder
 8. Vergroot de meerwaarde van studenten in de wijk

  Een opinieartikel van GroenLinks raadsleden Lisa Westerveld en Pepijn Boekhorst e.a. geplaatst in De Gelderlander van 6 december.

  Veel Nijmegenaren zijn tevreden over hun stad. De groene omgeving en goede voorzieningen maken dat de omstandigheden om in onze stad te wonen, prima zijn. Dit beweren we niet zomaar, maar blijkt uit de tweejaarlijkse Stads- en wijkmonitor, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan over hoe Nijmegen volgens zijn inwoners scoort. Uit diezelfde monitor blijkt ook dat er forse verschillen zijn en het woonklimaat niet in iedere wijk een dikke voldoende krijgt. Volgens de Stads- en wijkmonitor heeft dit mede te maken met het opleidingsniveau van de bewoners en sociaal-economische aspecten. In Nijmegen zie je dat iedere wijk een unieke eigen cultuur heeft, maar ook dat wijken hun eigen problemen kennen. Zo laait de laatste tijd de discussie over studentenwoningen weer op. Studenten houden de wijken levendig en zorgen voor sfeer, maar soms ook voor frictie. Wanneer er teveel eenpersoonshuishoudens in een kleine ruimte bij elkaar zitten zorgt dit voor meer afval, geluid en fietsen om maar wat te noemen. En daarom geven sommigen omwonenden aan dat ze liever een grotere spreiding van studenten door de stad zien. 

  Lees verder
 9. Begroting 2015: Nijmegen blijft groen en sociaal

  Vanavond wordt de stadsbegroting 2015-2018 in de raad besproken. Zojuist hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in eerste termijn zijn beschouwing. Hieronder leest u zijn bijdrage. Boekhorst: "GroenLinksers willen het verschil maken voor mensen. En in deze begroting zien we meer dan voldoende mogelijkheden om dat te doen de komende jaren!"

  Lees verder
 10. Motie: Naar een veiliger en mooier stationsplein

  Afgelopen voorjaar heeft GroenLinks met bewoners en andere betrokkenen en 'aan tafel met'-sessie gehouden over het stationsplein. Hier bleek dat er veel concrete ideeën waren om het stationsplein veiliger en mooier te maken. Samen met deze betrokkenen heeft GroenLinks een artikel in De Gelderlander gezet, waarin werd opgeroepen om het plein snel veiliger te maken door middel van een aantal relatief eenvoudige ingrepen. 

  Lees verder