Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Een schoolplein vol met groen? Gewoon doen!

  Woensdag 29 april organiseert GroenLinks Nijmegen een inspiratiemiddag over het vergroenen van schoolpleinen. Waarom is het belangrijk dat kinderen in een groene omgeving kunnen spelen? Tussen 15 en 17 uur vertellen een ouder, een schoolbestuurder, een pleinontwerper en een deskundige op het gebied van ontwikkeling van kinderen over de meerwaarde van een groen schoolplein. Het symposium vindt plaats op basisschool de Verwondering in Lent, waar alle aanwezigen het pas aangelegde groene schoolplein kunnen bekijken. 

  Lees verder
 2. Extra capaciteit voor de sociale wijkteams

  Sinds 1 januari draaien ze op volle kracht: de elf sociale wijkteams. Zij moeten ervoor zorgen dat Nijmegenaren de zorg krijgen die ze nodig hebben. In het team zitten verschillende specialisten op het gebied van zorg, welzijn, maatschappelijk werk. Belangrijke taak is om dure zorg te voorkomen en in te zetten op preventie.

  Lees verder
 3. Een fietsvriendelijk en aantrekkelijk centrum!

  De binnenstad van Nijmegen krijgt volop aandacht van de Nijmeegse politiek. Tijdens de politieke avond van 18 maart is de ‘Agenda voor de Binnenstad’ vastgesteld. GroenLinks vindt dat de plannen voor de Binnenstad ambitieus mogen zijn. Daarom diende ons raadslid Lisa Westerveld samen met de VVD een motie in om de leegstand gericht aan te pakken. Deze motie kreeg brede steun.

  Lees verder
 4. ‘Jong geleerd is oud gedaan’

  Initiatiefvoorstel jongerenparticipatie

  ‘Jong geleerd is oud gedaan’, dat is een van de redenen waarom de Nijmeegse gemeenteraadsleden Cilia Daemen (GroenLinks), Judith Rotink (CDA) en Ammar Selman (PvdA) een initiatiefvoorstel indienen om jongeren meer te betrekken bij lokaal beleid. Dat is belangrijk want Nijmegen kent bijna 40.000 jongeren tussen de 16 en 27! Veel beleid van de gemeente raakt jongeren, maar zij worden daarin zelf vaak onvoldoende gehoord. De gemeente probeert burgers steeds vaker, en vooral beter, te betrekken bij onderwerpen die hen aangaan en volgens de drie raadsleden zou dat ook, of juist, bij jongeren moeten gebeuren. 

  Lees verder
 5. Verbind Nijmegen met Kleve!

  Uit De Gelderlander van maandag blijkt dat de regio Kleve opnieuw wil praten over reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve. Dat verheugt GroenLinks. Raadslid Pepijn Oomen: "Het wordt tijd voor een goede verbinding voor werkenden, scholieren, toeristen en alle anderen die de grens willen overgaan."

  Lees verder
 6. In 2019 wil ik uitkijken op een windmolen!

  Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In aanloop daar naar toe stellen we deze weken een aantal van onze kandidaten voor. Zij vertellen over hun motivatie en keuzes voor groene en linkse provinciale politiek.  Vandaag Paul Hofman-Fransen, plaats 4

  Je bent nog tamelijk jong. Wat heb je te zoeken in een toch tamelijk ‘ belegen gezelschap’ als de Provinciale Staten van Gelderland?

  Het is jammer dat de Staten een 'belegen gezelschap' is. De Staten maken veel besluiten die belangrijk zijn voor de lange termijn. Of het nu gaat over natuur, nieuwe industriegebieden, groene energie, openbaar vervoer, het in stand houden van werkgelegenheid en cultuur of leefbaarheid van het platteland: de effecten van de keuzes die worden gemaakt zullen vooral voelbaar zijn over 10 jaar en later. 

  Lees verder
 7. Democratie hoort bij Nijmegen

  Een opinieartikel van GroenLinks raadslid Lisa Westerveld geplaatst in De Gelderlander zaterdag 7 maart .

  Democratie hoort bij Nijmegen

  De bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam maakt een brede discussie los over inspraak in het hoger onderwijs. Op verschillende plaatsen ontstaan 'departementen' van De Nieuwe Universiteit: studenten en medewerkers die vinden dat de huidige bestuursstructuur haar langste tijd heeft gehad en dat het tijd is voor verandering.In Nijmegen is de discussie ook op gang gekomen. Vanuit de geschiedenis bezien is dat logisch: de studentenbeweging werd praktisch in Nijmegen opgericht en de Nijmeegse studentenvakbond AKKU is vanaf haar oprichting een van de actiefste lokale studentenbonden. 'In Nijmegen begint de victorie!', klonk het in de jaren '60 van de vorige eeuw.

  Lees verder
 8. Verkiezing mooiste welzijnsinitiatief van Nijmegen

  Wat vind je het mooiste welzijnsinitiatief van Nijmegen? Die vraag stelt GroenLinks Nijmegen aan zoveel mogelijk stadgenoten, in het kader van de verkiezing van ‘mooiste welzijnsinitiatief van Nijmegen’. Vijf bijzondere organisaties of projecten zijn genomineerd, waarop iedereen een stem mag uitbrengen. Dit kan tot 13 maart (12 uur) op  de website. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Er gebeurt van alles in de zorg. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we oog hebben voor preventie en willen investeren in mensen die het moeilijk hebben. De vijf organisaties die genomineerd zijn, doen dat allen op een hele waardevolle wijze. We zijn benieuwd welke keuze Nijmegen maakt!”

  Lees verder
 9. Fietspad door de Goffert

  Op 4 maart sprak de gemeenteraad over het tracé van de fietsroute Beuningen-Heyendaal. Raadslid Pepijn Oomen toonde zich daarover verheugd: “Er zijn namelijk heel veel vragen gesteld door omwonenden en milieuorganisaties over de route langs het NEC-stadion. Het is goed dat we op die vragen een antwoord gaan geven. “ Oomen kreeg ruime steun van de gemeenteraad voor een motie om de knelpunten op het tracé op te lossen.

  Lees verder
 10. Niet over jeugd praten, maar vooral ook mét jeugd.

  Niet over jeugd praten, maar vooral ook mét jeugd, zo begon raadslid Cilia Daemen haar bijdrage tijdens de politieke avond over het thema jeugdhulp. Ze is momenteel bezig met een initiatiefvoorstel voor jongerenparticipatie, samen met de PvdA en het CDA. Hierover spraken de raadsleden van deze partijen eerder deze week bij het jongereninitiatief Jimmy’s. Met elkaar werd gesproken over hoe jongeren en politiek elkaar vaker kunnen ontmoeten.

   

  Lees verder