Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Nijmegen is klaar voor de toekomst

  Vanavond werd de zomernota in de raad besproken, de nota waarin de contouren van de begroting voor de komende jaren wordt uitgezet. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst constateerde in zijn bijdrage dat Nijmegen klaar is voor de toekomst. "Deze coalitie maakt de juiste keuzes. Met deze nota werken we verder aan een groene, sociale en leefbare stad!" Lees hieronder de bijdrage van Pepijn in eerste termijn.

  Lees verder
 2. Basisinkomen: positief, goedkoop en makkelijker

  GroenLinks raadsleden April Ranshuijsen en Lisa Westerveld pleiten voor een proef met basisinkomen in Nijmegen.  Reacties kunnen naar fractie@groenlinks.nijmegen.nl

  In Nederland hebben we een complex systeem opgetuigd om mensen die onvoldoende verdienen te voorzien van een inkomen. Werklozen worden nu vaak negatief weggezet terwijl veel van hen graag zouden werken. Het systeem is gebaat bij een positieve benadering en kan makkelijker en goedkoper. Op veel plaatsen duikt het thema basisinkomen weer op. Ook in Nijmegen moeten we die discussie gaan voeren vindt GroenLinks.

  Lees verder
 3. Lastenverschuiving: wat betekent dat voor U

  Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 vastgesteld. Hierin staan de plannen voor de komende jaren, met een financiële onderbouwing. Een van de meest opvallende zaken is het geleidelijk afbouwen van de afvalstoffenheffing en de verhoging van de OZB. Een complexe maatregel die we hieronder uitleggen:

  Wat gaat er precies veranderen voor bewoners?

  Huurders en woningeigenaren betalen vanaf 2015 minder afvalstoffenheffing. In 2018 betalen zij geen afvalstoffenheffing meer. Een aantal woningeigenaren betalen vanaf 2015 meer OZB. Maar de jaren daarna zullen de lasten voor sommige eigenaren weer dalen. Eigenaren van een woning met een waarde minder dan 200.000 euro betalen in 2018 minder belasting, is de woning meer waard dan betalen eigenaren meer belasting.

  Voorbeeld: een eigenaar van een woning met een waarde van 288.000 euro betaalt in 2014 969 euro, in 2018 is dat bedrag 1055. En beperkte stijging van 86 euro per jaar. Een eigenaar van een woning met een waarde van 138.000 euro betaalt in 2014 530 euro, in 2018 is dat bedrag 523 euro. Een lichte daling.  

  Lees verder
 4. Vergroot de meerwaarde van studenten in de wijk

  Een opinieartikel van GroenLinks raadsleden Lisa Westerveld en Pepijn Boekhorst e.a. geplaatst in De Gelderlander van 6 december.

  Veel Nijmegenaren zijn tevreden over hun stad. De groene omgeving en goede voorzieningen maken dat de omstandigheden om in onze stad te wonen, prima zijn. Dit beweren we niet zomaar, maar blijkt uit de tweejaarlijkse Stads- en wijkmonitor, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan over hoe Nijmegen volgens zijn inwoners scoort. Uit diezelfde monitor blijkt ook dat er forse verschillen zijn en het woonklimaat niet in iedere wijk een dikke voldoende krijgt. Volgens de Stads- en wijkmonitor heeft dit mede te maken met het opleidingsniveau van de bewoners en sociaal-economische aspecten. In Nijmegen zie je dat iedere wijk een unieke eigen cultuur heeft, maar ook dat wijken hun eigen problemen kennen. Zo laait de laatste tijd de discussie over studentenwoningen weer op. Studenten houden de wijken levendig en zorgen voor sfeer, maar soms ook voor frictie. Wanneer er teveel eenpersoonshuishoudens in een kleine ruimte bij elkaar zitten zorgt dit voor meer afval, geluid en fietsen om maar wat te noemen. En daarom geven sommigen omwonenden aan dat ze liever een grotere spreiding van studenten door de stad zien. 

  Lees verder
 5. Coalitieakkoord Samen voor Nijmegen

  Extra inzet voor jongeren, vluchtelingen en gehandicapten. Investeringen in het openbaar vervoer, 10 miljoen voor de fiets. Flinke ambitie om het energieverbruik te verlagen, de lucht schoner te maken en geld om meer groen in de stad aan te leggen. GroenLinks Nijmegen is erg tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de vijf partijen SP, PvdA, Nijmeegse Fractie, VSP en natuurlijk GroenLinks. Deze partijen kiezen in het akkoord voor een sociale, duurzame en ondernemende stad. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst ziet veel idealen van GroenLinks terug in het akkoord en is positief over de afspraken voor de komende vier jaar: "Deze coalitie geeft initiatiefnemers de ruimte om Nijmegen sterker te maken. Tegelijk ondersteunen we mensen die dat nodig hebben. We kiezen er voor om te investeren in mensen en in de stad."

   

  Lees verder