Schoolverlaters

Schoolverlaters

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden actief aangepakt.

Daarbij wordt altijd onderzocht of er iets aan de hand is in de privésituatie of op school, zoals pesten of leerachterstanden. Een goede samenwerking tussen (Regionaal) Bureau Leerlingzaken, instellingen voor voortgezet onderwijs en jeugdhulpverlening is hierbij een voorwaarde. Speciale aandacht is nodig voor het voorkomen en aanpakken van ‘thuiszitters’ – zeker na de invoering van het passend onderwijs.