Mijn naam is Jet van Haitsma. Hier een vliegensvlug overzicht van mijn doen en laten. Tijdens mijn studie in Nijmegen was ik politiek actief voor de steunfractie van de Groenen. Voor vluchtelingenvrouwen draaide ik bij de Grote Broek op zondagmiddag een vrouwenkoffiehuis en ik was actief bij A SEED, een actie-milieu groep. Daarnaast studeerde ik Ontwikkelingsstudies aan de RU. Voor die studie ging ik naar Kenia en later voor werk naar o.a. Nigeria. Qua werk richtte ik me jaren op zaken als Duurzame Ontwikkeling voor de Nederlandse Vrouwen Raad, het Platform Biologische Landbouw en Voeding en later Peace Brigades International.
 
Inmiddels woonde ik met man en twee kinderen in Utrecht. Ik was in Utrecht voor Vluchtelingenwerk en GroenLinks in het bestuur met cursussen over lokale politiek actief. Ik dook tevens in de aanpak van huiselijk geweld met advies en trainingswerk en in de praktijk bij Veilig Thuis. Terug in Nijmegen ging ik al snel bij de HAN werken. Ook hier trok GroenLinks weer. Ik wil in het bestuur de kennismaking met lokale politiek voor de leden organiseren en ik houd van politieke cafés. Ondertussen beheer ik de penningen.