Raad stelt perspectiefnota vast: zwembad Dukenburg blijft open

De gemeenteraad heeft ingestemd met de perspectiefnota waarin de belangrijkste keuzen worden gemaakt voor de komende jaren. Door de bezuinigingen van het PvdA-VVD-kabinet en de tekorten op de grondexploitaties moeten we weer extra bezuinigen. GroenLinks hanteert daarbij als principe: wat anders kan, door bijvoorbeeld burgers meer zelf te laten doen, doen we anders; wat echt belangrijk is, houden we overeind en we stoppen met zaken die minder prioriteit hebben. GroenLinks vindt het belangrijk dat als we meer vragen van burgers en organisaties, we hen er ook goed bij moeten betrekken. Veel mensen voelden zich overvallen door de voorstellen van het college. Deze hebben geleid tot misverstanden en onrust. Het college heeft toegezegd dit bij de uitwerking van de voorstellen beter te doen.

Het voorstel om zwembad Dukenburg te sluiten heeft veel reacties opgeleverd van ongeruste inwoners. GroenLinks heeft het initiatief genomen om het college te vragen door zelfbeheer de geplande bezuiniging te halen. Bewoners, zwemverenigingen kunnen samen met professionals het beheer overnemen. GroenLinks-wethouder Bert Frings is hierover met hen in gesprek. GroenLinks-fractievoorzitter Noël Vergunst: "we zijn blij dat hiermee het zwembad in Dukenburg open kan blijven. Het is een belangrijke voorziening voor de inwoners van dit stadsdeel."Er komt voorlopig geen parkeergarage bij de Hezelpoort. Het is niet haalbaar om daar zo'n dure garage te bouwen. Samen met D66 heeft GroenLinks voorgesteld om op deze plaats een geschikte parkeerplaats te maken. Hierna kan het Joris Ivensplein weer autovrij gemaakt worden en mooi opgeknapt als plein waar het weer prettig is om te vertoeven.Een meerderheid van de raad heeft zich uitgesproken over de flitspaal bij de Neerboscheweg en Lindenholt. GroenLinks begrijpt dat deze flitspaal een doorn in het oog is van de scheurende automobilist, maar deze kan alleen weg als de verkeersveiligheid in niet in het geding is. Dat moeten we niet als raad voor iedere flitspaal gaan bepalen. Laten we dat over aan de verkeerspolitie samen met de gemeente.Ondanks de teruglopende middelen blijven we met dit college inzetten op een sociaal en duurzaam Nijmegen. Weliswaar hier en daar een tandje minder, maar nog steeds blijft Nijmegen een mooie stad om in te wonen.Lees de bijdrage die Noël in eerste termijn hield hier.