GroenLinks onderzoekt knelpunten forse huurverhoging

Alle huurders krijgen vanaf 1 juli te maken met een forse huurverhoging. Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat steeds meer huurders met een laag inkomen in de knel komen. GroenLinks Nijmegen heeft het college van burgemeester en wethouders daarom gevraagd om samen met de Nijmeegse woningcorporaties onderzoek te doen naar de betaalbaarheid van huren in onze stad. Raadslid Pepijn Boekhorst: “Wij willen op tijd in kunnen grijpen als huren onbetaalbaar wordt.”

Boekhorst: “Dit kabinet bezuinigt aan alle kanten. Minder zorgtoeslag, minder huurtoeslag en dan ook nog eens een huurverhoging van minstens 4%. Dat is fors en kan tot grote problemen leiden. Onderzoek is nodig om te weten bij hoeveel mensen dit speelt, zodat samen met de woningcorporaties bijgestuurd kan worden als dat nodig is.” Uit landelijk onderzoek blijkt dat het kabinetsbeleid voor de woningmarkt er toe leidt dat op den duur voor 1 op de 4 huurders het huren te duur wordt. De laagste inkomens kunnen in de toekomst nauwelijks een beroep doen op sociale huurwoningen. Dit is voor de fractie van GroenLinks onbestaanbaar. Boekhorst: “Wij willen tijdig kunnen ingrijpen als blijkt dat dat zo is.”