Blijft huren betaalbaar in Nijmegen?

GroenLinks Nijmegen vraagt het college van burgemeester en wethouders om samen met de Nijmeegse woningcorporaties onderzoek te doen naar de betaalbaarheid van huren in onze stad. Alle huurders krijgen vanaf 1 juli te maken met een forse huurverhoging. Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat steeds meer huurders met een laag inkomen in de knel komen. Raadslid Pepijn Boekhorst: “Dit kabinet bezuinigt aan alle kanten. Minder zorgtoeslag, minder huurtoeslag en dan ook nog eens een huurverhoging van minstens 4%. Dat is fors en kan tot grote problemen leiden. Onderzoek is nodig om te weten bij hoeveel mensen dit speelt, zodat samen met de woningcorporaties bijgestuurd kan worden als dat nodig is.”

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het kabinetsbeleid voor de woningmarkt er toe leidt dat op den duur voor 1 op de 4 huurders het huren te duur wordt, volgens de grenzen die het NIBUD hanteert. De laagste inkomens kunnen in de toekomst nauwelijks een beroep doen op sociale huurwoningen. Dit is voor de fractie van GroenLinks onbestaanbaar: “Huurwoningen moeten bereikbaar en betaalbaar zijn voor mensen die hier op aangewezen zijn. Een Nijmeegs onderzoek door de gemeente en de woningcorporaties naar de woonlasten van mensen laat zien of we die doelstelling nog wel bereiken in onze stad. Wij willen tijdig kunnen ingrijpen als blijkt dat dat niet zo is.”