GroenLinks: Margriet niet slopen

Na jarenlang plannen maken wordt er binnenkort gestart met de bouw van bijna 150 nieuwe woningen op het terrein van voormalig verpleeghuis Margriet in Nijmegen-Oost. GroenLinks is blij dat er iets gebeurt op deze locatie, omdat er zowel koop- als (betaalbare) huurwoningen worden gerealiseerd. De projectontwikkelaar wil dit echter doen door het historische verpleeghuis uit 1920 te slopen. En daar wil GroenLinks een stokje voor steken.

Raadslid Pepijn Boekhorst: “Nijmegen koestert haar verleden. Dit gebouw heeft voor vele Nijmegenaren een bijzondere geschiedenis. Bovendien bepaalt het het straatbeeld. We krijgen er echt spijt van als dit gebouw gesloopt wordt.” Op initiatief van GroenLinks sprak de raad zich unaniem uit voor behoud van (in elk geval) de gevel van het gebouw. Niet zo vreemd overigens, want in het bestemmingsplan staat ook dat deze gevel behouden moet blijven. Ondanks dat er al een sloopvergunning is verleend, gaat de wethouder toch op korte termijn in gesprek met de ontwikkelaar. Boekhorst: "Met de steun van de raad is dat hopelijk op tijd om dit cultuurhistorische gebouw te behouden voor de toekomst!"Op de politieke avond van 17 april staat op verzoek van GroenLinks het onderwerp opnieuw op de agenda. GroenLinks blijft daarbij vasthouden aan de ambitie om het gebouw te behouden.