"Een bij hoort erbij" initiatief GroenLinks/D66 aangenomen

De bij krijgt een nog betere bescherming in Nijmegen. Op initiatief van GroenLinks en D66 nam de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 'een bij hoort er bij' aan. Raadslid Pepijn Boekhorst: "de bij is onmisbaar voor groente-, fruit- en zaadteelt en zorgt voor variatie in het plantenrijk. Maar eigenlijk is het diertje een barometer hoe het gaat met de mens en de natuur in het algemeen. In Nederland komt er veel bijensterfte voor en juist in de stad, waar veel verschillende bomen en planten zijn, voelt de bij zich thuis. Daarom moet de gemeente in actie komen."

Zo kan de gemeente standaard kiezen voor bijvriendelijk berm- en groenbeheer. Verder kan zij bij het plaatsen van nieuwe bomen de keuze maken voor soorten die aantrekkelijk zijn voor bijen. Daarnaast kan de gemeente bewoners ideeën meegeven ook in hun eigen tuin bijvriendelijke planten en struiken neer te zetten en geen gif te gebruiken”.Het voorstel is mede tot stand gekomen dankzij actieve inbreng van de GroenLinks-werkgroep klimaat. De gemeente gaat nu met partijen zoals het IVN, het milieu-educatiecentrum en de imkervereniging Nijmegen in gesprek. Want een bij hoort er bij. Lees het voorstel hier: http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1379232/een_bij_hoort_er_bij_...