Visie Groenestraat: moties GroenLinks voor meer groen en aandacht voor fiets aangenomen

Aan de Groenestraat ligt al jaren het braakliggende Smit-Draadterrein. Het college is er deze periode eindelijk mee aan de slag gegaan en er ligt nu een visie voor het terrein, waar de nieuwe Albert Hein gevestigd kan worden, samen met een aantal zorgwoningen voor ouderen. Op de plek van de oude AH kan een keten aan ecologische winkels gevestigd worden. Raadslid Pepijn Oomen: "Fijn dat er iets gebeurt met dit braakliggend terrein. We hebben nog wel een paar wensen."

GroenLinks toonde zich dan ook voorstander van de visie, maar zag nog enkele beren op de weg: allereerst de verkeerssituatie die verandert door de vestiging van de AH op het Smit-draad terrein. Uit een verkeerskundige studie blijkt, dat meer autoverkeer geen nadelige gevolgen heeft voor de verkeerssituatie op de Groenestraat. Wat GroenLinks wel zorgen baart, is dat de hoeveelheid fietsverkeer absoluut niet in beeld is. Een extern onderzoeksbureau meent dat exacte aantallen niet van belang zijn, als er maar een goede manier is om fietsers de weg over te laten steken. Die is er bij de inrit van de AH. Maar bij het kruispunt 25 meter verderop ontbreekt het juist daaraan. Oomen: "Als ik nu met de Spits vanuit de Weezenlaan kom gefietst, dan is er een heel smalle oversteek naar de Groenestraat waar hooguit vier fietsers op elkaar kunnen staan zonder dat het overig fietsverkeer in de problemen komt. Aangezien de verkeerslichten zo worden afgesteld dat de doorstroom voor auto’s bevorderd wordt, is het waarschijnlijk dat het aantal fietsers dat moet wachten verder toeneemt. Er dient dus gelijktijdig met het bestemmingsplan een goed oversteekvak voor fietsers te worden gecreëerd." Daarvoor diende GroenLinks een motie in.Daarnaast had GroenLinks zorgen over het groen op het Smit-draad terrein. Pas in de tweede fase wordt er echt gezorgd voor groen, terwijl het niet duidelijk is wanneer die fase geïmplementeerd wordt. Dat kan nog wel tien jaar of meer duren. Daarom diende GroenLinks een motie in om meteen te zorgen voor voldoende groen. Oomen: "We kunnen de ouderen in de zorgwoningen niet zonder groen neerzetten."Beide moties werden aangenomen, zodat het bestemmingsplan groener en fietsvriendelijker kan worden uitgevoerd.