Netwerk van bijenpaleizen

Het gaat erg slecht met de bijen ons land. Talloze soorten worden met uitsterven bedreigd. Daarom is het volgens de raadsleden Pepijn Boekhorst (GroenLinks) en Tobias van Elferen (D66) tijd om in actie te komen.

Een artikel uit De Gelderlandervan vandaag.

Ze willen dat de gemeente de bermen zo gaat inzaaien met bloemen dat het ‘prachtige verblijfplaatsen worden voor de bijen’. „Het is van groot belang dat veel soorten worden geplant die in verschillende perioden bloeien”, aldus Boekhorst. Juist die betere inrichting van de bermen kan snel opgepakt worden, denkt het duo.Daarbij dromen ze ook van de plaatsing van nestkasjes en ‘bijenpaleizen’ in parken en groenstroken in de stad waar bijen zich kunnen nestelen. Die bijenkasten zouden op drie kilometer afstand van elkaar geplaatst moeten voor een ideaal netwerk. Ze zetten hierbij ook in op bijenkasten op daken van woningen en kantoren. Op het stadhuis in Nijmegen is al zo’n bijenkast geplaatst.De twee raadsleden presenteren volgende week in de raad een initiatiefvoorstel om de bijensterfte tegen te gaan. Voor hun voorstel hebben ze onder meer uitgebreid gesproken met imkers en flora- en faunadeskundigen in de stad „De bijen zijn onmisbaar voor de groente en fruitteeltbedrijven, maar ook voor de zaadteelt. Als we de bij verliezen, verliezen we ons voedsel”, aldus de twee raadsleden. Meer dan 90 procent van de voedselbestuiving is afhankelijk van de bestuiving door de bij. Boekhorst: „Zonder bijen kunnen we appels, peren, pruimen, frambozen, aardbeien en kersen wel vergeten. Misschien beseffen we dit met zijn allen nog te weinig.”Volgens de raadsleden is de bijensterfte geen nationaal probleem, maar een Europees en zelfs een wereldproblemen. „Nederland valt echter het meest uit de toon. Het gaat hier het slechtst met de bij.”De Nijmeegse raadsleden Tobias van Elferen en Pepijn Boekhorst erkennen dat de gemeente maar een heel bescheiden bijdrage kan leveren aan de redding van de bij. „Maar dat is geen reden om maar niks te doen.”Volgens de raadsleden helpt het al als de gemeente bij het planten van nieuwe bomen beter let op de soorten die favoriet zijn onder de bij zoals de linde, sierkers en honingboom.Ze pleiten er verder nadrukkelijk voor om bij de steunacties voor de bij de terreinbeheerders en agrariërs in de stad te betrekken. Ze willen dat er voorlichtingsbijeenkomsten komen.Maar ook burgers kunnen betrokken worden bij het redden van de bij. Zutphen wordt als voorbeeld genoemd. Daar is een initiatief gestart om een bloemrijk bijenlint aan te leggen in openbaar groen en in particuliere tuinen. Ten slotte wil het duo meer steun voor de imkersvereniging in de Goffert.