Rode Pepertje van 10 november 2012

Met:
- College moet in actie komen voor de Berendonck
- Nijmegen blijft stoken voor de mussen
- GroenLinks trots op minimabeleid
- Ophef over pensioen voorzitter stadsregio
- Meedenken over verkiezingsprogramma
- Politiek Café The voice of Nijmegen

Het Rode Pepertje - de digitale nieuwsbrief van GroenLinks Nijmegen

Komt allen naar de Werkgroepenmarkt, 15 november Het Rode Pepertje van 10 november 2012, Jaargang 2, Nummer 19

COLLEGE MOET IN ACTIE KOMEN VOOR DE BERENDONCK

GroenLinks tegen nieuwe bebouwing in natuur- en recreatiegebied

Na aandringen van GroenLinks gaat het college van burgemeester en wethouders alsnog een zienswijze indienen tegen de bouw van een mega-wellnesscentrum in natuur- en recreatiegebied de Berendonck. In eerste instantie was men dit niet van plan, omdat het niet op grondgebied van Nijmegen ligt, maar van buurgemeente Wijchen. Veel bezoekers die genieten van de natuur in het recreatiegebied komen echter uit Nijmegen. Aantasting hiervan door nieuwe bebouwing zou dit teniet kunnen doen. Het college zal nu een brief schrijven waarin men zich laat inspireren door de argumenten die de Gelderse Natuur- en Milieufederatie op papier heeft gezet. Dat betekent dat de Berendonck wat Nijmegen betreft een recreatiegebied blijft met veel natuur en rust.

NIJMEGEN BLIJFT STOKEN VOOR DE MUSSEN

Voorstel GroenLinks voor betere terrasverwarming stuit op politieke onwil

Voor een bruisende en gezellige stad is aantrekkelijke horeca heel belangrijk. Daar past een terrassenbeleid bij dat niet te ingewikkeld is en dat kroegbazen de ruimte geeft om naar eigen inzicht tafels en stoelen buiten neer te zetten. Uiteraard horen daar spelregels bij over veiligheid, toegankelijkheid voor rolstoelers, lawaai en milieu. Tot zover was de raad het bijna unaniem eens met het de startnotitie van wethouder Jeene over terrassen, ook GroenLinks. Jammer genoeg wil alleen GroenLinks paal en perk stellen aan het gebruik van energieslurpende terrasverwarmers. Al in 2008 was er in het Europees Parlement een meerderheid voor een verbod hierop, maar GroenLinks-raadslid Jos Reinhoudt was de enige die daaruit conclusies wilde trekken. Reinhoudt: "Nijmegen blijft helaas stoken voor de mussen. De raad is niet bereid om te kijken naar alternatieven om het comfort op het terras te verbeteren."

GROENLINKS NIJMEGEN TROTS OP MINIMABELEID

Nibud: Nijmeegs minimabeleid werkt

In de besluitronde van afgelopen woensdag stond de minimaeffectrapportage van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) op de agenda. Op verzoek van onder andere GroenLinks heeft het Nibud het minimabeleid van Nijmegen doorgerekend om te kijken of we met ons beleid daadwerkelijk de minima bereiken in de stad en dat huishoudens voldoende geld hebben voor minimale levensomstandigheden en om bijvoorbeeld te kunnen sporten. De conclusie van het Nibud-rapport is duidelijk. Dankzij het minimabeleid van de gemeente hebben de huishoudens voldoende geld voor de noodzakelijke kosten om te kunnen leven. Daarnaast zijn de meeste huishoudens ook in staat om de kosten voor sporten en dergelijke te betalen.

Lees hier verder.

OPHEF OVER PENSION VOORZITTER STADSREGIO

Too little, too late

De pensioenregeling van de vertrekkende voorzitter van de stadsregio roept terecht vragen op. Is het in deze tijden verantwoord om het verlies van pensioenopbouw te compenseren van een werknemer die een paar jaar voor zijn rechtmatig pensioen zijn baan verliest? De voorzitter en de stadsregio hebben samen afgesproken dat de samenwerking per 1 januari 2013 beëindigd wordt. Daarbij is ook afgesproken dat het pensioengat dat hierdoor ontstaat gedicht wordt. De gehele stadsregioraad heeft ingestemd met dit besluit. Een meerderheid van de raad van Nijmegen heeft op 7 november uitgesproken dat het besluit teruggedraaid moet worden. GroenLinks begrijpt de commotie, maar verwacht niet dat hiermee het geld teruggehaald kan worden. Deze deal komt voort uit de constructie die we als stadsregio hebben. Willen we dit soort zaken voorkomen, dan moeten we de manier van besluitvorming in de stadsregio aanpassen. Met het naderende einde van de stadsregio zal dit probleem zich vanzelf oplossen. GroenLinks hoopt dat de oproep van de raad niet juist meer geld gaat kosten.

AGENDA

GroenLinks-bijeenkomsten

Ledenactiefmarkt 15/11/2012 – 19:30 – 22:00 Vlaams Cultureel Kwartier

Uitgebreide Fractie 21/11/2012 – 18:30 Stadhuis

Wijkontmoeting Bottendaal 24/11/2012 – 14:00-16:00 Coöp

Aftrap programmacommissie 26/11/2012 – 20:00 Locatie volgt nog

Bestuur 27/11/2012 – 20:00

Werkgroep Klimaat en Groen 03/12/2012 – 20:00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie 05/12/2012 – 18:30 Stadhuis

Politiek Café over Diversiteit 07/12/2012 – 20:00 Vlaams Cultureel Kwartier

Werkgroep Zorg en Welzijn 10/12/2012 – 20:00 Stadhuis

Bestuur 09/10/12 – 19:30 Stadhuis of Vlaams Cultureel Kwartier

MEEDENKEN OVER HET VERKIEZINGSPROGRAMMA?

Aftrap programmacommissie op 26 november

De programmacommissie nodigt je van harte uit voor de aftrap van het proces om een inspirerend verkiezingsprogramma te schrijven. Hoe kunnen we als GroenLinks in Nijmegen bijdragen aan een sociale, eerlijke, groene stad? We zijn op zoek naar jouw ideeën voor de toekomst van Nijmegen!

Maandagavond 26 november ben je vanaf 20:00 uur van harte welkom om gezamenlijk een start te maken met ons verkiezingsprogramma. Het komende jaar willen we met zoveel mogelijk Nijmegenaren (al dan niet lid van GroenLinks) in gesprek over de toekomst van onze stad. Samen met jullie als actieve leden willen we er een boeiend jaar van maken, dat begint op deze 26e november.

We presenteren die avond een essay met daarin de koers zoals wij die willen inzetten, we gaan in groepen aan de slag om de belangrijkste thema’s uit te diepen en maken afspraken over hoe we bewoners, ondernemers, instellingen betrekken bij ons verkiezingsprogramma. Voor een goed programma en een sterk GroenLinks is jouw inzet nodig. Juist nu, bij de start, is er volop ruimte om je mening te geven! We hopen je daarom te zien op 26 november.

POLITIEK CAFÉ THE VOICE OF NIJMEGEN

‘Op naar een diverse GL-kandidatenlijst voor 2014‘

Op 7 december wordt door de werkgroep diversiteit een politiek café georganiseerd. De werkgroep wil op deze avond met alle aanwezigen op zoek gaan naar de kwaliteiten die we straks graag vertegenwoordigd zien op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. We zijn heel tevreden met onze huidige raadsleden, maar de kandidatenlijst wordt een aanvulling hierop. Daarbij komen vragen kijken als: door wie willen wij gerepresenteerd worden? Wie zijn voor burgers benaderbaar? Wie kan het beste politieke zaken realiseren? Wat is kwaliteit? Wat is ervaring? Daar gaan we met elkaar het gesprek over aan.

Op deze avond zal Marieke van den Brink, managementwetenschapper aan de Radboud Universiteit, een toelichting geven op het fenomeen diversiteit en wat dat betekent voor een organisatie als een politieke partij. Niels Spierings, actief binnen GroenLinks en in de stad op het gebied van diversiteit en wetenschapper op het terrein van genderstudies, praat de avond aan elkaar. Het politiek café kent ook een cultureel intermezzo: het kleinkunstduo Voor Galg en Rad.

De avond begint om 20:00 (inloop vanaf 19:30) en vindt plaats in de bovenzaal van het Vlaams Cultureel Kwartier.

Kijk ook op de website van GroenLinks Nijmegen Voor het afzeggen van het Rode Pepertje, opmerkingen en vragen, mail naar: redactie@groenlinksnijmegen.nl