Music Meeting moet blijven!

Vandaag berichtte De Gelderlander over de onzekere toekomst van het Music Meeting festival. De fractie van GroenLinks vraagt het college van burgmeester en wethouders om te voorkomen dat dit bijzondere festival verdwijnt.

GroenLinks maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De forse bezuinigingen op cultuur die van rijkswege worden opgelegd leiden onherroepelijk tot verschraling van cultuur in Nijmegen, waar juist de podiumkunsten een hoge waardering van de inwoners genieten.

De 28e editie van Music Meeting was een succesvol festival in mei van dit jaar en trok 20.000 bezoekers, 5.000 meer dan de vorige editie. De toekomst van dit bijzondere festival voor wereldmuziek — het enige in Oost-Nederland — is onzeker, omdat het vanaf dit jaar geen deel meer uitmaakt van de culturele basisinfrastructuur van het ministerie van OCW. Zelfs als het Fonds Podiumkunsten de ingediende subsidieaanvraag honoreert dreigt een tekort van 50.000 euro, dat is 20% van de begroting.

Music Meeting levert een waardevolle bijdrage in het culturele landschap van onze stad en ziet een groeiende waardering van bezoekers. De organisatie was de afgelopen jaren succesvol in het aantrekken van nieuw en een divers publiek.

GroenLinks roept het college alles in het werk te stellen om het festival te behouden voor de stad en actief mee te werken aan een oplossing.