Snelfietspad Beuningen-Nijmegen eind 2012 klaar

In het najaar van 2012 wordt begonnen met de aanleg van het Nijmeegse deel van de snelfietsroute van Beuningen naar Nijmegen. Eind 2012 moet de noordelijke tak van het pad, dat voor een groot deel over het tracé van het voormalige industriespoor in Nijmegen West loopt, gereed zijn. Dat heeft het college van B& W van Nijmegen in afstemming met de stadsregio, de gemeente Beuningen en de fietsersbond besloten in het kader van de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar. GroenLinks is zeer tevreden, nu er weer een snelfietsroute bijkomt in de stad.

De totale kosten bedragen 1 miljoen euro, waarvan de gemeente en de stadsregio 0,5 miljoen bijdragen. De provincie draagt 1,1 miljoen en Ministerie van I&M 1,35 miljoen euro bij aan de financiering van het project.

Twee routesIn het collegevoorstel staan een noordelijke en een zuidelijke tak van de snelfietsroute. De noordelijke tak leidt naar de binnenstad van Nijmegen (Hezelpoort). De zuidelijke tak leidt naar het Mondialcollege en de campus Heyendaal, via Kinderdorp Neerbosch en een nieuwe fietstunnel bij de aansluiting van de A73 op de Neerbosscheweg. Het college heeft besloten om te beginnen met de noordelijke tak, omdat dat goed aansluit op de huidige werkzaamheden aan de Energieweg, die eind 2012 gereed zijn.

Noordelijke tak over stamlijnEen groot gedeelte van de noordelijke tak loopt over het spoordijkje, de ‘stamlijn’, dat in het verleden gebruikt werd door goederentreinen die tussen Nijmegen Centraal het industrieterrein in Nijmegen-West reden.

Netwerk van snelfietsroutesNaast het stimuleren van betere bereikbaarheid voor auto en openbaar vervoer werkt de gemeente Nijmegen aan verbeteren van de mogelijkheden voor de fiets. In de nabije toekomst moet een netwerk van snelfietsroutes het voor de forens aantrekkelijk maken om vanuit de regio Nijmegen met de fiets of elektrische fiets naar de stad te gaan en daarmee de verkeersdruk te verminderen. De snelfietsroutes vanuit Wijchen en Heumen zijn inmiddels gereed en aan het Rijn-Waalpad tussen Arnhem en Nijmegen wordt de laatste hand gelegd.