GroenLinks & Grünen voor tramtrein Nijmegen-Kleef

Gisterenavond organiseerden GroenLinks Groesbeek en GroenLinks Nijmegen een discussieavond over de spoorverbinding Nijmegen-Kleef: reactiveren of niet, en hoe dan? Tevens ondertekenden GroenLinks Nijmegen, GroenLinks Groesbeek, de Grünen Kranenburg en de Grünen Kleef een intentieverklaring.

Op de drukbezochte avond sprak Jaap Modder namens de stadsregio, Henk Beerten namens het college van B&W Nijmegen, Pepijn Oomen namens GroenLinks Nijmegen en Fer Vrijmoet namens GroenLinks Groesbeek. Tevens lieten Andreas Mayer (Grünen Kranenburg), Artur Leenders (Grünen Kleef) en Wouter van Eck (GroenLinks Gelderland) zich niet onbetuigd.

De deelnemers aan het gesprek waren het met de meerderheid van de ca. 100 aanwezigen van harte eens: het is van groot belang om weer een OV-verbinding tussen Nijmegen en Kleef te realiseren. Dat is de manier waarop de regio zich kan ontwikkelen en de grens tussen Groesbeek en Kranenburg echt geslecht kan worden. Binnen Nijmegen kan de lijn aantakken op de HOV-as, zodat de enorme reizigersstroom naar campus Heyendaal beter opgevangen kan worden.

De discussie op de avond spitste zich met name toe op de vraag, of het vervoermiddel het karakter van een tram zou moeten hebben of dat het een trein zou moeten worden. De GroenLinks-afdelingen stelden als compromis voor om tot een tramtrein te komen. Dat was ook in lijn met de intentieverklaring die Pepijn Oomen namens Nijmegen en Frits Ankringa namens Groesbeek eerder die avond tekenden met Andreas Mayer namens Kranenburg en Artur Leenders namens Kleef: "De meest efficiënte oplossing is om met het bestaande light-rail-materieel van de RE10 vanuit Düsseldorf/Kleve naar Nijmegen door te rijden:vanaf Kleef zal deze als tram-trein rijden. Na het verlopen van de concessie kan in 2027 een inbedding c.q. aansluiting aan het toekomstige Nijmeegse tramnet tot stand worden gebracht. De inrichting van de tram-trein/light-rail verbinding bereidt hiervoor de weg."

De deelnemers riepen de overige politieke partijen op om zich te houden aan de provinciale en nationale verkiezingsbeloften en in te zetten op een goede hoogwaardige OV-verbinding tussen Nijmegen en het (Duitse) achterland.

 

 

 

Voor een uitgebreid verslag met audiofragmenten zie de site van GroenLinks Groesbeek !