Jos Reinhoudt vraagt de leden in Nijmegen-Noord om informatie

I.v.m. 11 mei bezoek gemeenteraad aan Nijmegen-Noord

 

Leden van de gemeenteraad bezoeken op 11 mei van 15.00-19.30 uur Nijmegen-Noord. Er zijn themabijeenkomsten met bewoners over vernieuwende zorg, de ondernemers van Nijmegen-Noors (600 ZZP'ers), een jongerenparticipatietraject en de bewonersinitiatieven:'De Vieze Broek' ,een natuurspeelplaats, en 'Gewoon Anders'. Daarna is er muziek en samen eten. Vanuit GroenLinks is in ieder geval raadslid Jos Reinhoudt aanwezig. Ter voorbereiding wil hij graag van de leden van GroenLinks in Nijmegen-Noord weten of er specifieke kwesties spelen waar extra aandacht aan besteed zou moeten worden. Dan kan hij daar op die dag, of op een ander moment, dieper op ingaan. Als je suggesties of opmerkingen hebt, mail die dan voor 11 mei naar hem toe: jos@reinhoudt.com. Bellen mag ook: 06 20408049. Alvast dank!