GroenLinks tegen Big Brother taferelen in Nijmegen

Vandaag berichtte De Gelderlander over camera’s die ingezet zijn in het woonwagencentrum Teersdijk. De fractie van GroenLinks Nijmegen vindt dit een buitenproportionele maatregel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Uit de berichtgevingen in de krant blijkt niet dat er sprake is van zeer ernstige vergrijpen. Camera’s moeten alleen worden ingezet als er daadwerkelijk ernstige feiten worden geconstateerd. Het lijkt er nu op dat de bewoners worden aangepakt op mildere vergrijpen. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: “Is de inzet van camera’s voor die vergrijpen niet buitenproportioneel? De gemeente moet als goed verhuurder de privacy van zijn inwoners respecteren.”Staatsrechtgeleerde Henny Sackers meldt in de krant dat de gemeente de camera’s heeft opgehangen in zijn rol als verhuurder. Wethouder Kunst meldt dat de inzet van camera’s een ‘rechtmatig middel is om bewijslast te verzamelen’. Oomen: “Wij vrezen voor een precedentwerking: wellicht dat zich nu ook andere verhuurders gaan melden die camera’s willen ophangen? Als de gemeente het al doet… Voor je het weet hangt er bij iedere bewoner waartegen enigszins een verdenking bestaat een camera. Willen wij toe naar zo’n Big Brother samenleving?”