Kerkenbos krijgt nieuw fietspad

GroenLinks is blij dat er er een nieuw fietspad komt bij het bedrijventerrein Kerkenbos. Dit fietspad is een alternatief voor de fietspaden die begin 2010 op verzoek van de bedrijven waren gesloten.

Het sluiten van die fietspaden leidde weliswaar tot een substantiële daling van vandalisme en criminaliteit op het bedrijventerrein, maar ondernemers en inwoners van Lindenholt waren er tegelijkertijd ongelukkig mee dat het bruggetje tussen het bedrijventerrein en de Smallesteeg nu ook gesloten was. Gevolg was dat fietsers een enorm eind moesten omfietsen.GroenLinks hield daarom stevig de vinger aan de pols en drong er geregeld bij het college op aan om vaart te maken met het realiseren van een duurzame oplossing voor fietsers. Toen in maart van dit jaar een ondernemer aangaf dat het aanleggen van een nieuw fietspad goed te doen was, was dit reden om vragen aan het college van burgemeester en wethouders te stellen. Pepijn Oomen: "We riepen het college op meer in gesprek te gaan met de ondernemers, en dat hebben ze vervolgens gedaan." Uit die gesprekken is nu het plan gekomen voor een nieuw fietspad. De aanleg begint nog dit najaar, zodat bewoners van Lindenholt en werknemers van het bedrijventerrein op korte termijn weer snel en veilig kunnen fietsen over Kerkenbos.

 

Foto met dank aan Rob Essers