GroenLinks: geen gasboringen in Nijmegen

GroenLinks Nijmegen heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over boringen naar onconventioneel gas, zoals schaliegas en steenkoolgas . GroenLinks pleit voor een stop op gasboringen vanwege de grote risico’s voor bodem, landschap en milieu.

Gemeenteraadslid Jos Reinhoudt: ´Iedereen weet dat fossiele brandstoffen opraken. Onconventioneel gas is alles behalve een duurzaam alternatief want de winning ervan is erg vervuilend, kost veel energie en tast het landschap aan. ‘Onconventioneel gas, zoals schaliegas en steenkoolgas, is aardgas dat vastzit in dichte gesteentelagen. Om die gesteentelagen te breken worden grote hoeveelheden chemische stoffen in de bodem geïnjecteerd. Daarbij bestaat het risico dat chemicaliën terechtkomen in het grondwater. In september sprak drinkwaterbedrijf Vitens al zijn zorgen uit over deze manier van gaswinning.Bovendien verergert het gebruik van fossiele brandstoffen het klimaatprobleem. Hoe groot de voorraden ook zijn, op een gegeven moment zal ook het onconventionele gas opraken. Reinhoudt: ‘Door in te zetten op moeilijk winbare fossiele brandstoffen schuif je een echte oplossing voor je uit. Wij willen investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind.’Landelijk neemt het protest tegen (proef)boringen naar onconventioneel gas sterk toe. Milieuorganisaties als Milieudefensie, Greenpeace en het Wereldnatuurfonds pleiten voor een moratorium op proefboringen naar schalie- en steenkoolgas. De gemeenten Arnhem en Duiven willen ook een stop op (proef)boringen. Als het aan GroenLinks ligt sluit Nijmegen zich hierbij aan.