Bereikbaarheid Nijmegen op 27/28 augustus in gevaar?

Komend weekend wordt verder gewerkt aan de A325, terwijl ook aan het spoor tussen Arnhem en Nijmegen wordt gewerkt. Dat betekent dat de belangrijkste toevoerswegen uit het noorden van Nijmegen deels afgesloten zijn. Omdat de reactie van de provincie daarop wel heel laks is, heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college van B&W.

In de Gelderlander van afgelopen zaterdag stond het bericht dat volgend weekend de A325 én het spoor tussen Arnhem en Nijmegen dicht zijn. Uit het betreffende artikel, "Werk A325 gaat door in weekend zonder treinen", komt de volgende passage:"De provincie Gelderland verwacht geen grote verkeersproblemen, ondanks het feit dat Arnhem die twee dagen ook per trein niet bereikbaar is. "Het is nog steeds vakantie. Bovendien zijn er dat weekend geen bijzondere evenementen.""Vragensteller Pepijn Oomen: “Dat is raar, omdat komend weekend in Nijmegen het Gebroeders van Limburg festival plaatsvindt. Bovendien begint op maandag 29 augustus het Academisch Jaar 2011-2012, zodat er van vakantie in onze Waalstad geen sprake meer is!” Studenten zijn in de afgelopen weken al veelvuldig in de stad geweest, maar de praktijk leert dat veel studenten in het weekend voorafgaand aan het nieuwe studiejaar hun nieuwe studentenkamers betrekken, met talloze verhuisbewegingen in het weekend hiervoor tot gevolg.GroenLinks heeft daarom vragen gesteld naar hoe het college op het komend weekend anticipeert en hoe in het vervolg een dergelijke samenloop van omstandigheden kan worden voorkomen. Daarnaast heeft GroenLinks gevraagd naar de communicatie met de provincie. Oomen: “Er is geen sprake meer van vakantie, en er is een groot evenement. Hoe kan de provincie daar zo makkelijk over doen?”