Vlug(ge)schrift 65: gentech & perspectief

Op de politieke avond van gisterenavond zei Nijmegen 'nee' tegen gentech. Verder stond de avond in het teken van de perspectiefnota, volgende week gaan we verder. Tussenstand 0-0.

Burgerinitiatief `Gentechvrij Nijmegen`In zijn maidenspeech bracht ons nieuwe raadslid Jos Reinhoudt een warm pleidooi voor een fraai burgerinitiatief: Gentechvrij Nijmegen. “Er is geen weg terug”, aldus de debuterende Jos Reinhoudt: nu we eenmaal met gentech begonnen zijn in de wereld, komen we er nooit meer vanaf. Zaden en kiemen van gemanipuleerde gewassen verspreiden zich door natuurijke factoren als wind, en door verplaatsingen van dier en mens. Maar toch kan Nijmegen als stad een statement maken door zich uit te spreken tegen gemanipuleerde akkerbouw en dito voedsel, door zich als eerste in Nederland uit te laten roepen tot gentechvrije stad.

Weliswaar kan gemanipuleerd voedsel niet aan de stadsgrenzen tot staan worden gebracht: het is toch de moeite waard om te laten zien dat Nijmegen liever kiest voor niet-gemanipuleerd voedsel: dat is namelijk beter, veilger én lekkerder.Mooi was nog het voorbeeld dat Jos Reinhoudt aanhaalde van een grote onderneming in de stad, Heinz, die haar producten en ingrediënten met trots gentechvrij noemt, en daar aan toevoegt grown, not made.

Van onze wethouder Jan van der Meer kregen de initiatiefnemende burgers, die juichend opveerden op de publieke tribune toen de raad hun voorstel aan had genomen, nog twee welverdiende pluimen: zowel voor de inhoud van hun voorstel alsook voor het grote aantal van liefst 4.000 handtekeningen dat ze als ondersteuning onder de Nijmeegse bevolking hadden verzameld.Wethouder Van der Meer, die de zorgen rondom gemanipuleerd voedsel heel goed begrijpt,  zegde overigens toe dat hij zal laten uitzoeken of hij de biologische velden van de befaamde boer Koekoek kan laten beschermen tegen gemanipuleerde gewassen.Verhoging tarieven binnen- en buitensportaccommodatiesVervelend genoeg moet onze wethouder Frings ertoe overgaan, de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties te verhogen. Niet leuk voor de sportclubs in deze schrale tijden, maar een te verdedigen besluit waarbij ons raadslid Faysal Zouay de argumentatie leverde: duurzaam investeren in sport kost nu eenmaal geld, en de Nijmgeese tearieven blijven ook in de nieuwe situatie nog altijd goedkoper dan die van ons omringende gemeenten.Perspectiefnota, deel I: nog geen vuurwerkIn het eerste deel van de behandeling van de Perspectiefnota (deel II volgt volgende week) kwamen de verschillende partijen nog niet verder dan het uiteenzetten van hun globale visie op dit koersbepalende stuk.Veel partijen maakten zich zorgen over de sociale verworvenheden die onder druk staan, en velen zagen cultuur en klimaat als factoren waarop dan maar heel veel bezuingd zou moeten worden. Voor het klimaat, van groot gewicht voor een groene partij als de onze, wordt gelukkig echter niet alles geschrapt.In zijn beroog benadrukte onze fractie-voorzitter Noël Vergunst dat de uit Den Haag aanrollende mega-bezuinigingen heel veel pijn doen, maar dat het college er alles aan doet om Nijmegen toch een sociale stad te laten blijven. Lees zijn uitgebreide verhaal hier: http://nijmegen.groenlinks.nl/node/70039 Citaat vanuit de raad•    raadslid Jo Jansen van Gewoon Nijmegen had de lachers op zijn hand toen hij zijn betoog over de tariefsverhoging van de vuilniszakken (waarvan er sinds de invoering van de plasticverzamelzakken ruim de helft minder van worden verkocht) afsloot met de opmerking: “De markt voor vuilniszakken is in Nijmegen harder ingestort dan de huizenmarkt.”•    ook komisch was de snedige openingszin van VSP-leider Michel Hulskorte, die na het aanhoren van Perspectiefnota-verhalen van diverse grotere partijen zijn bijdrage begin met de zin: “ Terug naar de werkelijkheid.” Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl