Vlugschrift 63: De politieke avond van 8 juni 2011: weemoed in de raad - en een opgeruimd gevoel in de stad?

Say hello and wave goodbye
Alvorens de raad over kon gaan tot de orde van de dag, werd eerst uitvoerig stilgestaan bij het vertrek van ons raadslid Hennie Roorda. Na maar liefst negen jaar bezield raadslid te zijn geweest voor GroenLinks, geeft Hennie vanaf nu voorrang aan haar gezin, dat binnenkort wordt verblijd met de geboorte van een vierde telg.

 

Het vertrek van Hennie, die vooral geroemd werd om haar bevlogenheid, riep niet alleen weemoed en dankbaarheid op, maar ook een paar fraaie anecdotes en typeringen.

Zo riep burgemeester Thom de Graaf een heldendaad van Hennie uit 2004 in herinnering: samen met een net zo alerte bode had zij met kordaat ingrijpen het afbranden van het stadhuis af weten te wenden, toen na het traditionele Kerstdiner een beginnende brand in de Schepenzaal was ontstaan.

Van het langzittende raadslid Hans van Hooft jr. kwamen de liefdevolle typeringen als de groene spits en de sociale linksbuiten van GroenLinks.

Hennie zelf diepte uit haar rijke raadsverleden als hoogtepunt op de succesvolle en breedgedragen klimaatnotitie, waarvan zij de grote inspirator was. Bij de presentatie van dit prachtige werk aan de raad bleken cameraploegen van de NOS, RTL4, SBS6, Omroep Gelderland en zelfs de Jakhalzen present te zijn in de raadszaal. Helaas echter, zo bleek, kwamen al deze media-équipes niet af op het baanbrekende klimaatstuk van Hennie, doch op de beruchte fietskelderaffaire, die juist die dag aan het daglicht was gekomen...

Terwijl Hennie onder algehele bijval haar weg zocht naar de publieke tribune, ging de griffier koortsachtig op zoek naar haar opvolger Jos Reinhoudt, die met enige moeite werd gevonden in de couilissen van de zaal. Ook Jos kreeg een warm applaus, nadat hij zijn belofte had afgelegd en aansluitend plaatsnam in de raad.

Verloedering van tuinen

Door de altijd vlijtige Ben van Hees van Nijmegen Nu! was een motie ingediend die als doel had onze mooie stad beter te beschermen tegen rondslingerend afval, verloederde tuinen en ander overlastgevend ongemak. Al dat ongemak zou volgens van Hees in hoge mate zou worden veroorzaakt door kamerbewoning cq. verhuur van kamers – kamerbewoners zorgen in die visie dus voor overlast. Door strengere regelgeving wilde van Hees hier wat aan doen, maar ons raadslid Pepijn Boekhorst wees erop dat het toch niet de bedoeling kan zijn om kamerverhuur in sommige wijken heel moeilijk, zo niet onmogelijk te maken. Zeker gezien het feit dat er de afgelopen twee jaar geen enkele studentenwoning bij is gekomen in Nijmegen, gaf het volgens Pepijn geen pas om het (ver)huren van een kamer nóg lastiger te maken. Daarbij blijkt uit niets dat er Nijmeegse wijken zijn die dusdanig onder de vermeende (tuin)verloedering gebukt gaan, dat de leefbaarheid in het geding is. En bovendien, zo besloot Pepijn zijn betoog, heeft wethouder Turgay Tankir positieve maatregelen aangekondigd zoals het stimuleren van vergroening van tuinen en het afkoppelen van regenwater – dit alles in dialoog met de burgers van de stad.

Snelle oplossing voor Quick?

Een verhit debat in de raadskamer over het al enkele jaren uitblijven van een toegezegde renovatie van de accomodatie van Quick 1888 resulteerde in een actuele motie van het CDA, waarin onze wethouder Bert Frings werd opgeroepen om terstond in overleg te treden met de club over een plan B – voor het geval dat per 1 juli blijkt dat de met scholen gecombineerde plannen niet van de grond komen.

Hoewel de wethouder er in de kamerronde op had gewezen dat er al lopende afspraken bestonden met het bestuur van Quick, kwam hij niettemin tegemoet aan de raadsbrede wens om op dit dossier voortvarend aan te pakken.

Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering.